ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

14 maart 2019

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee. Een speciale Task Force heeft zich gebogen over de definitie van open innovatie en naar aanleiding van een enquête onder de lidstaten een aantal aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers om de overgang naar open innovatie te bespoedigen.

Nieuwe partijen betrekken

Niet-traditionele partijen zouden betrokken kunnen worden bij open innovatie door organisaties de kennis en middelen te geven om partnerschappen met deze partijen te realiseren. Dit adviseert een Task Force van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een opinie. Open innovatie vraagt om een nieuwe manier van werken, waarbij meer samenwerking en uitwisseling plaatsvindt met nieuwe partijen, zoals bijvoorbeeld het mkb en burgers. Het ERAC heeft een aantal actieterreinen geïdentificeerd die relevant zijn voor beleidsmakers op het gebied van open innovatie en hierop een aantal aanbevelingen geformuleerd. Voor organisaties is het bijvoorbeeld lastig om nieuwe partners te vinden en te betrekken in het proces. Beleidsmakers kunnen de transitie naar een open systeem van innovatie faciliteren door innovatieprocessen toegankelijker te maken voor niet-traditionele partners. ERAC raadt onder meer aan om stimuleringsregelingen te creëren en mensen trainingen aan te bieden die hen in staat stellen om te participeren in projecten.

Context

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een door het ERAC nieuw geformuleerde definitie van open innovatie. Het overschrijden van traditionele grenzen tussen organisaties, sectoren, disciplines en belangengroepen staat hierin centraal. Al deze actoren zijn betrokken bij het ontwikkelen van een product of dienst en er vindt dynamische samenwerking en uitwisseling van kennis plaats. Ook gebruikers en communities spelen een belangrijke rol. Naar aanleiding van deze nieuwe definitie heeft de ERAC een enquête gehouden onder alle lidstaten, waarin zij vroeg naar de stand van zaken van open innovatie in dat land. Vervolgens heeft de ERAC veertien aanbevelingen geformuleerd.

Meer informatie: 

Publicatie: ERAC SWG OSI Opinion on Open Innovation 

Artikel Neth-ER: Europa moet een inhaalslag maken op het gebied van innovatie

Artikel Neth-ER: Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

Artikel Neth-ER: The Guild: sterkere rol nodig voor universiteiten in innovatie-ecosysteem

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Werk mee aan het nieuwe EIT

Het European Institute of Innovation and Technology is op zoek naar acht nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Academici, onderzoekers, innovators en ondernemers worden aangemoedigd om zich...

Lees meer

Nederland twee plaatsen gezakt in Global Innovation Index 2019

Nederland staat op de vierde plaats van de Global Innovation Index 2019 en is daarmee twee plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. De index brengt in kaart hoe innovatief een economie is....

Lees meer

Digitalisering als drijver van innovatie

Digitale technologieën spelen in alle economische sectoren een steeds grotere rol voor innovatie, zo stelt de OESO. Om digitale innovatie te ondersteunen kan een sectorale aanpak helpen bij het...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer