ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

14 maart 2019

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee. Een speciale Task Force heeft zich gebogen over de definitie van open innovatie en naar aanleiding van een enquête onder de lidstaten een aantal aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers om de overgang naar open innovatie te bespoedigen.

Nieuwe partijen betrekken

Niet-traditionele partijen zouden betrokken kunnen worden bij open innovatie door organisaties de kennis en middelen te geven om partnerschappen met deze partijen te realiseren. Dit adviseert een Task Force van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een opinie. Open innovatie vraagt om een nieuwe manier van werken, waarbij meer samenwerking en uitwisseling plaatsvindt met nieuwe partijen, zoals bijvoorbeeld het mkb en burgers. Het ERAC heeft een aantal actieterreinen geïdentificeerd die relevant zijn voor beleidsmakers op het gebied van open innovatie en hierop een aantal aanbevelingen geformuleerd. Voor organisaties is het bijvoorbeeld lastig om nieuwe partners te vinden en te betrekken in het proces. Beleidsmakers kunnen de transitie naar een open systeem van innovatie faciliteren door innovatieprocessen toegankelijker te maken voor niet-traditionele partners. ERAC raadt onder meer aan om stimuleringsregelingen te creëren en mensen trainingen aan te bieden die hen in staat stellen om te participeren in projecten.

Context

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een door het ERAC nieuw geformuleerde definitie van open innovatie. Het overschrijden van traditionele grenzen tussen organisaties, sectoren, disciplines en belangengroepen staat hierin centraal. Al deze actoren zijn betrokken bij het ontwikkelen van een product of dienst en er vindt dynamische samenwerking en uitwisseling van kennis plaats. Ook gebruikers en communities spelen een belangrijke rol. Naar aanleiding van deze nieuwe definitie heeft de ERAC een enquête gehouden onder alle lidstaten, waarin zij vroeg naar de stand van zaken van open innovatie in dat land. Vervolgens heeft de ERAC veertien aanbevelingen geformuleerd.

Meer informatie: 

Publicatie: ERAC SWG OSI Opinion on Open Innovation 

Artikel Neth-ER: Europa moet een inhaalslag maken op het gebied van innovatie

Artikel Neth-ER: Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

Artikel Neth-ER: The Guild: sterkere rol nodig voor universiteiten in innovatie-ecosysteem

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer

Nationale digitaliseringsstrategieën zijn nog volop in ontwikkeling

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie ontwikkeld of zijn deze aan het ontwikkelen. De invulling die wordt gegeven aan deze strategieën verschilt echter per land. Dit blijkt...

Lees meer