ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

14 maart 2019

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee. Een speciale Task Force heeft zich gebogen over de definitie van open innovatie en naar aanleiding van een enquête onder de lidstaten een aantal aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers om de overgang naar open innovatie te bespoedigen.

Nieuwe partijen betrekken

Niet-traditionele partijen zouden betrokken kunnen worden bij open innovatie door organisaties de kennis en middelen te geven om partnerschappen met deze partijen te realiseren. Dit adviseert een Task Force van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een opinie. Open innovatie vraagt om een nieuwe manier van werken, waarbij meer samenwerking en uitwisseling plaatsvindt met nieuwe partijen, zoals bijvoorbeeld het mkb en burgers. Het ERAC heeft een aantal actieterreinen geïdentificeerd die relevant zijn voor beleidsmakers op het gebied van open innovatie en hierop een aantal aanbevelingen geformuleerd. Voor organisaties is het bijvoorbeeld lastig om nieuwe partners te vinden en te betrekken in het proces. Beleidsmakers kunnen de transitie naar een open systeem van innovatie faciliteren door innovatieprocessen toegankelijker te maken voor niet-traditionele partners. ERAC raadt onder meer aan om stimuleringsregelingen te creëren en mensen trainingen aan te bieden die hen in staat stellen om te participeren in projecten.

Context

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een door het ERAC nieuw geformuleerde definitie van open innovatie. Het overschrijden van traditionele grenzen tussen organisaties, sectoren, disciplines en belangengroepen staat hierin centraal. Al deze actoren zijn betrokken bij het ontwikkelen van een product of dienst en er vindt dynamische samenwerking en uitwisseling van kennis plaats. Ook gebruikers en communities spelen een belangrijke rol. Naar aanleiding van deze nieuwe definitie heeft de ERAC een enquête gehouden onder alle lidstaten, waarin zij vroeg naar de stand van zaken van open innovatie in dat land. Vervolgens heeft de ERAC veertien aanbevelingen geformuleerd.

Meer informatie: 

Publicatie: ERAC SWG OSI Opinion on Open Innovation 

Artikel Neth-ER: Europa moet een inhaalslag maken op het gebied van innovatie

Artikel Neth-ER: Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

Artikel Neth-ER: The Guild: sterkere rol nodig voor universiteiten in innovatie-ecosysteem

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer

EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter...

Lees meer