ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

5 juli 2018

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) ad hoc Working Group on R&I partnerships. Daarnaast komt de ERAC met een voorstel voor een strategisch coördinatieproces voor efficiëntere partnerschappen met meer impact.

Criteria voor partnerschappen

De criteria voor partnerschappen in onderzoek en innovatie (O&I) zijn voldoende gedetailleerd voor de selectieprocedure. Dit geldt echter niet voor coherentie en impact van de partnerschappen. Dit staat in een rapport ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Criteria’’ van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) ad hoc Working Group on R&I partnerships. Volgens de ERAC voldoen de criteria ook niet voor de verdere implementatie en uitfasering van partnerschappen. Daarom roept ERAC de Commissie op voor mei 2019 en in nauwe samenwerking met lidstaten en geassocieerde landen, een kader te ontwikkelen voor criteria voor de gehele levenscyclus van partnerschappen, die bijdragen aan coherentie en impact.  

Proces voor partnerschappen

Volgens ERAC dient er een strategisch coördinatieproces te komen voor efficiëntere partnerschappen met meer impact, als onderdeel van de strategische planning voor Horizon Europe. Dit staat in het ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Process’’. Het proces moet worden beschouwd als startpunt voor het analyseren van- en adviseren over het opzetten, uitvoeren en uitfaseren van Europese partnerschappen. Het daadwerkelijk opzetten van een partnerschap valt buiten dit proces.

De ERAC identificeert een aantal voorwaarden voor hoe dit coördinatieproces eruit moet gaan zien. Lidstaten en de Europese Commissie zouden een gelijkwaardige rol moeten hebben; belanghebbenden zouden op nationaal niveau via hun overheden input moeten kunnen leveren. Het proces moet operationeel zijn in de zomer van 2019, zodat er tijdig advies kan worden uitgebracht over de selectie van nieuwe- of het vernieuwen van bestaande partnerschappen in Horizon Europe.

Context

In de discussie in aanloop van Horizon Europe wordt er onder andere gesproken over het rationaliseren van de partnerschappen  Deze ERAC werkgroep is opgericht om hier input voor te leveren. De werkgroep komt in totaal met vijf rapporten: de rapporten over de criteria en het proces zijn de eersten. In september volgen er conclusies over zowel de opties voor het rationaliseren van het landschap als over maatregelen om de implementatie te versterken. In december wordt het definitieve rapport verwacht.

Meer informatie

Publicatie ERAC: ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Process’’
Publicatie ERAC: ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Criteria’’
Persbericht JointProgramming: ‘Final report ERAC Working Group on Partnerships, on ‘’Process’’
Persbericht JointProgramming: ‘Final report ERAC Working Group on Partnerships, on ‘’Criteria’’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Het Europees Parlement heeft het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Dit gebeurde tijdens de plenaire vergadering, waarbij het rapport over...

Lees meer

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

De door professor Mariana Mazzucato voorgestelde selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie worden gesteund door een grote meerderheid van...

Lees meer

Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe

Een budget van minstens 120 miljard is het absolute minimum voor Horizon Europe om te zorgen dat Europa een duurzame, inclusieve en op kennis gebaseerde samenleving wordt. Dit schrijft een groep...

Lees meer

CESAER hamert op openheid, synergie en vereenvoudiging in de toekomstige programma’s

CESAER geeft in een statement vijf aanbevelingen voor de toekomstige generatie EU-programma’s. Naast algemene aanbevelingen, gaat CESAER in dit statement ook specifiek in op Horizon Europe en...

Lees meer