ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

5 juli 2018

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) ad hoc Working Group on R&I partnerships. Daarnaast komt de ERAC met een voorstel voor een strategisch coördinatieproces voor efficiëntere partnerschappen met meer impact.

Criteria voor partnerschappen

De criteria voor partnerschappen in onderzoek en innovatie (O&I) zijn voldoende gedetailleerd voor de selectieprocedure. Dit geldt echter niet voor coherentie en impact van de partnerschappen. Dit staat in een rapport ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Criteria’’ van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) ad hoc Working Group on R&I partnerships. Volgens de ERAC voldoen de criteria ook niet voor de verdere implementatie en uitfasering van partnerschappen. Daarom roept ERAC de Commissie op voor mei 2019 en in nauwe samenwerking met lidstaten en geassocieerde landen, een kader te ontwikkelen voor criteria voor de gehele levenscyclus van partnerschappen, die bijdragen aan coherentie en impact.  

Proces voor partnerschappen

Volgens ERAC dient er een strategisch coördinatieproces te komen voor efficiëntere partnerschappen met meer impact, als onderdeel van de strategische planning voor Horizon Europe. Dit staat in het ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Process’’. Het proces moet worden beschouwd als startpunt voor het analyseren van- en adviseren over het opzetten, uitvoeren en uitfaseren van Europese partnerschappen. Het daadwerkelijk opzetten van een partnerschap valt buiten dit proces.

De ERAC identificeert een aantal voorwaarden voor hoe dit coördinatieproces eruit moet gaan zien. Lidstaten en de Europese Commissie zouden een gelijkwaardige rol moeten hebben; belanghebbenden zouden op nationaal niveau via hun overheden input moeten kunnen leveren. Het proces moet operationeel zijn in de zomer van 2019, zodat er tijdig advies kan worden uitgebracht over de selectie van nieuwe- of het vernieuwen van bestaande partnerschappen in Horizon Europe.

Context

In de discussie in aanloop van Horizon Europe wordt er onder andere gesproken over het rationaliseren van de partnerschappen  Deze ERAC werkgroep is opgericht om hier input voor te leveren. De werkgroep komt in totaal met vijf rapporten: de rapporten over de criteria en het proces zijn de eersten. In september volgen er conclusies over zowel de opties voor het rationaliseren van het landschap als over maatregelen om de implementatie te versterken. In december wordt het definitieve rapport verwacht.

Meer informatie

Publicatie ERAC: ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Process’’
Publicatie ERAC: ‘Final report of the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on ‘’Criteria’’
Persbericht JointProgramming: ‘Final report ERAC Working Group on Partnerships, on ‘’Process’’
Persbericht JointProgramming: ‘Final report ERAC Working Group on Partnerships, on ‘’Criteria’’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer