EP zet vraagtekens bij cijfers uit MFK-voorstel

31 mei 2018

De Commissie moet meer helderheid geven over de cijfers en rekenmethodes die ze gebruikt voor de bedragen in het toekomstig meerjarig financieel kader (MFK). Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het wijst op grote discrepanties tussen de gepresenteerde cijfers. Ook is het Parlement geen voorstander van de voorgenomen bezuinigingen van de Commissie.

Onjuiste cijfers en rekenmethoden

Het Parlement zet vraagtekens bij de door de Commissie gepresenteerde cijfers en rekenmethodes in het voorstel voor het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK). In een aangenomen resolutie stelt het Parlement dat, volgens eigen berekeningen, de voorgenomen bezuinigingen veel hoger zullen uitvallen en de investeringen veel lager. Het Parlement benadrukt het belang van overeenstemming tussen de Europese instellingen over een eenduidige methodologie.

Meer budget voor onderzoek en onderwijs

Het Parlement benadrukt dat de beleidsdoelen post-2020 om een adequaat budget vragen. De door de Commissie aangekondigde verhogingen voor onderzoek en onderwijs vallen in werkelijkheid aanzienlijk lager uit volgens het Parlement. Het Parlement pleit voor een verdriedubbeling van het budget voor Erasmus+ en een toename van het onderzoeksbudget van ten minste 50%.

Daarnaast betreurt het Parlement het feit dat het MFK-voorstel leidt tot significante bezuinigingen op het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de cohesiefondsen. Volgens de Commissie zou dit rond de 5% zijn, maar het Parlement komt met eigen berekeningen uit op respectievelijk 10 en 15%. Het Parlement vraagt de voorgenomen bezuiniging op landbouw en cohesie terug te draaien en het huidige budget in stand te houden.

Eigen inkomsten

Het Parlement ondersteunt het idee van de Commissie om nieuwe vormen van eigen inkomsten te introduceren, zoals een vennootschapsbelasting, inkomsten uit het emmissiehandelssysteem en een belasting op plastic, zodat de lidstaten zelf minder hoeven bij te dragen aan het MFK.   

Context

Begin mei heeft de Commissie haar voorstel voor het nieuwe MFK gepresenteerd. De EU-begroting zal door de EU-regeringsleiders in de Europese Raad moeten worden aangenomen met unanimiteit. Ook moet de begroting goedgekeurd worden door het Europees Parlement. In deze resolutie geeft het Parlement haar eerste reactie op het voorstel, in aanvulling op de twee eerdere rapporten waarin het haar standpunt uiteenzet. De Commissie presenteert de komende maand de plannen voor de invulling van het budget, waaronder voor Erasmus+ en Horizon Europe.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: Post-2020 EU budget: Parliament challenges Commission over scale of cuts
Resolutie Europees Parlement: MOTION FOR A RESOLUTION to wind up the debate on the statements by the Council and the Commission pursuant to Rule 123(2) of the Rules of Procedure on the 2021-2027 multiannual financial framework and own resources
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+
Artikel Neth-ER: Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Alle MFK-cijfers op een rij

Ziet u door alle cijfers de meerjarenbegroting niet meer? Eerste Commissievoorstel, tweede Commissievoorstel, een Fins compromis ... De conceptbegrotingen en bijbehorende termen vliegen om de oren....

Lees meer

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer