EP over MFK na 2020: 120 miljard naar Horizon Europe en verdriedubbel budget Erasmus

16 november 2018

Het Europees Parlement wil tussen 2021 en 2027 minstens 120 miljard besteden aan Horizon Europe. Ook moet het budget voor Erasmus worden verdrievoudigd. Dit staat in de onderhandelingspositie van het Parlement voor het meerjarig financieel kader van 2021-2027, die is vastgesteld in de plenaire vergadering.

 

120 miljard naar Horizon Europe en 41 miljard naar Erasmus

Tussen 2021 en 2027 moet de EU 120 miljard voor Horizon Europe en 41 miljard voor het Erasmusprogramma reserveren. Dit staat in een aangenomen resolutie over het standpunt van het Parlement met het oog op een overeenkomst met de Raad over het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027. In totaal wil het Parlement 1493,7 miljard reserveren voor het MFK tussen 2021 en 2027, wat overeenkomt met 1,3 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU-lidstaten. Het Parlement wil daarnaast de door de Commissie voorgestelde bezuinigingen op onder andere het cohesie- en landbouwbeleid terugdraaien. Ook stelt het Parlement dat het aandeel budget dat wordt ingezet in de strijd tegen de klimaatopwarming minimum 25% van de totale begroting moet bedragen en tegen 2027 zelfs 30%.

 

Verschil in prijzen

Het Parlement wil de bedragen in de MFK-verordening opstellen in 2018-prijzen, in plaats van de door de Commissie gehanteerde contante prijzen en huidige prijzen. In 2018-prijzen is het bedrag dat de Commissie voorstelt voor Horizon Europe 83,5 miljard en voor Erasmus 26,4 miljard. Het Parlement stelt daarentegen voor om 2018-prijzen te hanteren en deze per jaar met 2% te wijzigen op basis van een vaste deflator, wat volgens het Parlement zal leiden tot simplificering en voorspelbaarheid.

Eigen inkomsten

Het Parlement ondersteunt ook het idee van de Commissie om nieuwe vormen van eigen inkomsten te introduceren, zoals een vennootschapsbelasting, inkomsten uit het emmissiehandelssysteem en een belasting op plastic, zodat de lidstaten zelf minder hoeven bij te dragen aan het MFK. 

Context

Begin mei heeft de Commissie haar voorstel voor het nieuwe MFK gepresenteerd. De Raad neemt de MFK-verordening met unanimiteit van stemmen aan, na goedkeuring door het Europees Parlement (de goedkeuringsprocedure). Volgens de goedkeuringsprocedure kan het Parlement het standpunt van de Raad goedkeuren of afwijzen, maar niet wijzigen. Eind mei 2018 presenteerde het Parlement al een resolutie met haar eerste reactie op het MFK-voorstel, in aanvulling op de twee eerdere rapporten waarin het haar standpunt uiteenzette.

Meer informatie

Publicatie Europees Parlement: Interim report on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – Parliament's position with a view to an agreement
Artikel Neth-ER: EP zet vraagtekens bij cijfers uit MFK-voorstel
Artikel Neth-ER: 
EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: 
EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+
Artikel Neth-ER: Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer

Deadline voor missies uitgesteld tot 16 juni

De deadline voor kandidaten om zich te melden voor de mission boards is uitgesteld tot zondag 16 juni 12:00. Nieuwe deadline is 16 juni De Europese Commissie heeft de deadline voor experts om zich...

Lees meer