EP: onderwijs moet klaargestoomd worden voor digitale tijdperk

13 december 2018

Er is een leven lang leren-aanpak nodig voor de transformatie van het onderwijs voor het digitale tijdperk. Dit stelt het Europees Parlement in een resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk. Dankzij deze transformatie zouden burgers beter voorbereid kunnen worden voor de door technologie veranderende industrie. Hiernaast wil het Parlement dat leraren beter getraind worden in digitale lesmethodes en moet er een strategie op Europees niveau opgesteld worden.

Digitale transformatie van onderwijs vereist

Er is een leven lang leren-aanpak nodig voor de transformatie van het onderwijs voor het digitale tijdperk, zodat (toekomstige) werkgevers en werknemers voorbereid zijn op de door technologie veranderende industrie. Dit stelt het Europees Parlement in een onlangs aangenomen resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk. Hoewel de digitale transformatie een hoop kansen biedt voor onderwijs en de economie is er duidelijk EU-beleid nodig om om te gaan met de risico’s. Niet alleen moeten onderwijs- en opleidingssystemen worden aangepast, maar er moet ook worden voorzien in de bij- en omscholing van verschillende leeftijdsgroepen. Ook leraren moeten beter getraind worden in digitale lesmethodes. Vaak moeten leraren namelijk zelf onderwezen worden in digitale vaardigheden, zij moeten daarom voldoende training en ondersteuning krijgen.

Andere prioriteiten voor de digitale transformatie van het onderwijs

Daarnaast ziet het Parlement het creëren van een strategie op Europees niveau als prioriteit. Door het beter coördineren van huidige acties kan er een doeltreffendere aanpak worden gerealiseerd. Het actieplan voor digitaal onderwijs wordt gezien als een eerste stap naar een overkoepelende strategie. Verder zal worden gestreefd naar een geharmoniseerde beoordelingsmethode van digitale vaardigheden, waarin het feitelijke niveau van digitale vaardigheden te meten valt, duidelijkheid wordt verschaft over verschillende onderwijsmethoden en waarin de uitwisseling van best practices wordt gefaciliteerd.

Context

Onderwijs- en opleidingssystemen blijken moeite te hebben met de aanpassing aan snelle technologische ontwikkelingen, waaronder in het voorzien van onderwijs in digitale vaardigheden. Het actieplan voor digitaal onderwijs werd door de Commissie opgezet en vormde een eerste stap om de digitale transformatie te verwezenlijken. Dit plan streeft naar het beter gebruikmaken van digitale technologie voor lesgeven en leren, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het verbeteren van onderwijs door data analyse. 

Meer informatie

Publicatie Parlement: Report on education in the digital era: challenges, opportunities and lessons for EU policy design
Website Commissie: Digital Education Action Plan
Website Neth-ER: Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

OESO richt zich op de toekomst met een nieuwe vaardighedenstrategie

De OESO heeft haar vaardighedenstrategie geactualiseerd. Als hoofdaanbeveling geldt dat onderwijssystemen zich meer richten op een leven lang leren-model en dat vaardigheden en talenten beter benut...

Lees meer

Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Het ESF Learning and Skills network heeft...

Lees meer

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer