EP: onderwijs moet klaargestoomd worden voor digitale tijdperk

13 december 2018

Er is een leven lang leren-aanpak nodig voor de transformatie van het onderwijs voor het digitale tijdperk. Dit stelt het Europees Parlement in een resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk. Dankzij deze transformatie zouden burgers beter voorbereid kunnen worden voor de door technologie veranderende industrie. Hiernaast wil het Parlement dat leraren beter getraind worden in digitale lesmethodes en moet er een strategie op Europees niveau opgesteld worden.

Digitale transformatie van onderwijs vereist

Er is een leven lang leren-aanpak nodig voor de transformatie van het onderwijs voor het digitale tijdperk, zodat (toekomstige) werkgevers en werknemers voorbereid zijn op de door technologie veranderende industrie. Dit stelt het Europees Parlement in een onlangs aangenomen resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk. Hoewel de digitale transformatie een hoop kansen biedt voor onderwijs en de economie is er duidelijk EU-beleid nodig om om te gaan met de risico’s. Niet alleen moeten onderwijs- en opleidingssystemen worden aangepast, maar er moet ook worden voorzien in de bij- en omscholing van verschillende leeftijdsgroepen. Ook leraren moeten beter getraind worden in digitale lesmethodes. Vaak moeten leraren namelijk zelf onderwezen worden in digitale vaardigheden, zij moeten daarom voldoende training en ondersteuning krijgen.

Andere prioriteiten voor de digitale transformatie van het onderwijs

Daarnaast ziet het Parlement het creëren van een strategie op Europees niveau als prioriteit. Door het beter coördineren van huidige acties kan er een doeltreffendere aanpak worden gerealiseerd. Het actieplan voor digitaal onderwijs wordt gezien als een eerste stap naar een overkoepelende strategie. Verder zal worden gestreefd naar een geharmoniseerde beoordelingsmethode van digitale vaardigheden, waarin het feitelijke niveau van digitale vaardigheden te meten valt, duidelijkheid wordt verschaft over verschillende onderwijsmethoden en waarin de uitwisseling van best practices wordt gefaciliteerd.

Context

Onderwijs- en opleidingssystemen blijken moeite te hebben met de aanpassing aan snelle technologische ontwikkelingen, waaronder in het voorzien van onderwijs in digitale vaardigheden. Het actieplan voor digitaal onderwijs werd door de Commissie opgezet en vormde een eerste stap om de digitale transformatie te verwezenlijken. Dit plan streeft naar het beter gebruikmaken van digitale technologie voor lesgeven en leren, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het verbeteren van onderwijs door data analyse. 

Meer informatie

Publicatie Parlement: Report on education in the digital era: challenges, opportunities and lessons for EU policy design
Website Commissie: Digital Education Action Plan
Website Neth-ER: Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Digital Europe: EP en Raad nemen positie in

Het creëren van het Digital Europe-programma is cruciaal voor het bereiken van de Digital Single Market strategie en voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU. Dit...

Lees meer

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

Vrouwen zijn in toenemende mate ondervertegenwoordigd in de digitale sector. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarin deelname van vrouwen in de digitale sector op het gebied...

Lees meer

Register now: Neth-ER annual international networking event 22 November

On 22 November 2018, Neth-ER is organising its annual international networking event in Brussels. This year’s theme is ‘Knowledge first: ambitions for the future of Europe’. Gert-Jan Koopman,...

Lees meer