EP: grote rol O&I in EU industriestrategie

7 juli 2017

Europese programma’s als Horizon 2020 en EFSI spelen een grote rol in het toewerken naar een industriële groeistrategie, aldus het Europees Parlement (EP) in een resolutie waarin het belang van een sterke Europese industrie voor duurzame groei, werkgelegenheid en innovatie wordt benadrukt.

Belang O&I in EU-industriebeleid

Volgens het Europees Parlement moeten voldoende financiële middelen beschikbaar blijven voor de industriële sector na 2020 in onder andere het negende kaderprogramma, de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF) en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit staat in de resolutie Building an ambitious EU industrial strategic priority for growth, employment and innovation in Europe van het Europees Parlement. Het Parlement vraagt om publieke investeringen in innovatie en betrokkenheid van mkb, onderzoekscentra en universiteiten op regionaal en lokaal niveau bij het industrialiseringsproces. Ook moet interregionale samenwerking en de slimme specialisatieplatforms worden versterkt om verbindingen tussen innovatieallianties te ontwikkelen.

Versterken concurrentievermogen EU

Een ambitieus innovatiebeleid dat duurzame groei stimuleert zal het concurrentievermogen van de EU in de wereld versterken. De industrie is sterk afhankelijk van de onderzoekscapaciteit in Europa, daarom zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling van belang. De digitale interne markt, de digitale agenda en de Energy Union moeten bijdragen aan een efficiënte industriestrategie. Digitale innovatiehubs kunnen zorgen voor het samenbrengen van relevante stakehold­­ers uit de industrie, aldus het Parlement.

Rol van vaardigheden

Het Parlement benadrukt ook het belang van een gecoördineerd optreden van de Europese Unie op het gebied van vaardighedenverwerving, omscholing en leven-lang leren, in lijn met de New Skills Agenda van de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor duurzame groei in Europa, zo staat in de resolutie.

Context en tijdlijn

De Raad Concurrentievermogen heeft de Europese Commissie in mei 2017 verzocht om met een strategie voor het industriebeleid van de EU voor de toekomst te komen die bijdraagt aan economische groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa. In deze strategie moeten doelstellingen op middellange tot lange termijn voor de industrie worden opgenomen voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018. Deze resolutie van het Parlement volgt de oproep van de Raad Concurrentievermogen en roept de Commissie ook op om begin 2018 met een voorstel voor een coherente EU-industriestrategie te komen, die aansluit bij verschillende EU-beleidsterreinen. Bij de strategie moet tevens een actieplan en een effectrapportage van de sinds 2015 genomen strategische initiatieven van de EU, waaronder de Europa 2020-strategie en EFSI, worden gevoegd.

Meer informatie

Website Raad van de EU: Conclusions on a future EU industrial policy strategy
Artikel Neth-ER: NL en DE: maak haast met de Open Science Cloud
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

In Europa dient digitalisering de mens

Europa is binnenkort wereldwijd koploper in digitalisering, maar doet dat op haar eigen manier. Dat is nochtans de ambitie van de Europe Commissie, zo blijkt uit een omvangrijk pakket aan digitale...

Lees meer

Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe

Erasmus+ en Horizon Europe verdienen ambitieuze financiering in het volgende meerjarig budget van de EU, aldus de European University Association (EUA) en de League of European Research Universities...

Lees meer

Tweede editie Horizon Impact Award geopend

De inschrijvingen voor de Horizon Impact Award 2020 zijn geopend. Met deze prijs honoreert de Commissie onderzoeksprojecten uit Horizon 2020 en FP7 projecten die een grote maatschappelijke bijdrage...

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer