EP benadrukt belang onderzoek en vaardigheden voor kunstmatige intelligentie

20 februari 2019

Een aantrekkelijke Europese onderzoeksruimte is essentieel voor de ontwikkeling van Europa als wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dit stelt het Europees Parlement in een resolutie over het onderwerp. Het Parlement benadrukt ook het belang van onderwijsprogramma’s en omscholing gericht op digitale vaardigheden.

Parlement wil Europese kennispositie versterken

Het Parlement benadrukt dat een concurrerende onderzoeksomgeving van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (KI) in de Europese Unie. Dit blijkt uit de resolutie die het Parlement heeft aangenomen via een eigen initiatief-procedure. In deze resolutie wijst het Parlement op het belang van een sterke Europese onderzoeksruimte, waarin excellent KI-onderzoek wordt ondersteund. Het Europees Parlement wil een gecoördineerde aanpak op Europees niveau op het gebied van KI en robotica om te kunnen concurreren met landen als de VS en China en om te zorgen dat Europa aantrekkelijk blijft voor zowel onderzoekers als bedrijven. De Europese onderzoeksruimte zou bevorderd moeten worden door aantrekkelijkere voorwaarden voor financiering, mobiliteit en toegang tot infrastructuur en technologie te bieden.

Meer Europese investeringen

Om het Europese concurrentievermogen hoog te houden, vraagt het Parlement om meer EU-financiering. Risicovolle investeringen zouden moeten worden aangevuld met Europees geld uit de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees Investeringsfonds (EIF) of via de regelingen van InvestEU en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Ook ziet het Parlement graag dat KI wordt opgenomen in het nieuwe Future and Emerging Technologies (FET) Flagship-programma.

Focus op digitale vaardigheden in onderwijs 

Digitale geletterdheid gaat een belangrijke rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen op KI-gebied, stelt het Parlement. De technologische veranderingen die KI met zich meebrengen zullen gevolgen hebben voor de arbeidsverhoudingen en vragen dan ook om omscholing van medewerkers en nieuwe onderwijsprogramma’s gericht op digitale vaardigheden. Het Parlement spoort lidstaten aan om zich in te zetten voor omscholing van werknemers in bedrijfstakken die het meest te maken hebben met automatisering van taken. Daarnaast moedigt ze de lidstaten aan programma’s te ontwikkelen voor digitale vaardigheden in het kader van leven lang leren.

Mens moet centraal staan bij KI

Europa moet wereldwijd de voorvechter zijn van een ethisch kader voor de ontwikkeling van KI, waarbij de mens centraal staat, aldus het Parlement. Dit betekent dat bij elke ontwikkeling rondom KI mensenrechten, privacy en transparantie van besluitvorming moeten worden gerespecteerd. Het Parlement pleit dan ook voor het opzetten van een ethisch handvest van optimale werkmethoden voor KI en robotica. Om dit te bewerkstelligen, roept het Parlement de Commissie en lidstaten op om samenwerkingen tussen publieke en private sectoren en de academische wereld te stimuleren, om de uitwisseling van kennis over ethische aspecten van KI te bevorderen.

Context

De aangenomen resolutie van het Parlement is onder de eigen initiatief-procedure opgesteld. Hiermee laat het Parlement haar standpunten blijken aan de Raad en de Commissie. Het staat dus los van de procedure voor het gecoördineerde plan voor KI dat de Europese Commissie in december 2018 presenteerde. De Commissie liet eerder al weten dat het gecoördineerde plan voor KI één van de prioriteiten voor 2019 zal zijn. Het gecoördineerde plan ligt momenteel bij de Raad.

Meer informatie: 

Publicatie: Resolutie EP: Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

Persbericht: Parliament wants an EU industrial policy on artificial intelligence and robotics

Artikel Neth-ER: EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019

Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

OESO-landen willen betrouwbaar AI

42 landen ondertekenen de OESO-principes over kunstmatige intelligentie (AI). De vijf principes zouden moeten zorgen voor betrouwbare AI-systemen.  AI-principes van OESO De 36 OESO-landen en...

Lees meer