EP: Succesvolle innovatie in duurzame energie vraagt om andere mindset

8 februari 2018

Het Europees Parlement heeft een reeks aanbevelingen aangenomen waarin het de Commissie vraagt om een meer coherent Europees beleid te voeren en burgers beter te betrekken bij de energietransitie, door onder meer in te zetten op onderwijs en onderzoek. Daarnaast benadrukt het Parlement de noodzaak van een verhoogd budget in KP9 voor duurzame en energiezuinige energieprojecten.

Meer coherent beleid

Energie-efficiëntie dient een horizontale prioriteit te zijn in al het onderzoek- en innovatiebeleid van de Commissie. Dit stelt het Parlement in een Resolutie. Bij het toekennen van het beschikbare budget moet meer aandacht uitgaan naar strategische prioriteiten die onderling verbonden zijn, zoals energiezuiniger transport en infrastructuur voor het opladen met alternatieve brandstoffen. Daarnaast vraagt het Parlement de Commissie om een inter-service team op te richten dat een gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieplanning op zal stellen en om de synergie met H2020 en andere EU financieringsprogramma’s te vergroten.

Van bewustwording naar actieve betrokkenheid 

Het Europees Parlement is van mening dat burgers een belangrijke innoverende rol kunnen spelen in de energietransitie. Door burgers beter te betrekken, Europa’s kennisnetwerken te versterken en excellentie in onderwijs en onderzoek te bevorderen, kan fragmentatie worden tegengegaan. Hiertoe moet de Commissie een strategie ontwikkelen voor het optimaliseren van het Europese kennisveld, door zowel het aantrekken van buitenlands talent als het stimuleren van Europees toptalent wereldwijd. Dit zou Europa een voorsprong geven en is een belangrijke stimulans voor het ontwikkelen van investeringen in O&O. Het Parlement vraagt de Commissie daarom om bij O&O initiatieven meer aandacht te geven aan de link tussen energie innovatie, onderwijs en banen.

Vijftig procent meer budget

Het Parlement onderstreept in deze context opnieuw de noodzaak van een verhoogd budget voor KP9 (minstens 120 miljard euro) en spoort de Commissie aan om het aandeel van het budget voor duurzame en energiezuinige energieprojecten projecten met tenminste 50% te verhogen.

Context

Het EU-beleid voor energie richt zich op veilige, betaalbare en duurzame energie voor alle Europeanen. Daartoe is in 2015 de strategie voor een energie-unie gelanceerd, één van de tien prioriteiten van de Commissie-Juncker, om de transitie naar een duurzame en koolstofarme economie beter te coördineren. Onderzoek en innovatie is één van de vijf pijlers van de energie-unie.

Eind 2016 heeft de Commissie een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd, waaronder de mededeling “Schone energie voor alle Europeanen”, om innovatie op het gebied van duurzame energie te versnellen. De aangenomen resolutie is het antwoord van het Parlement op deze mededeling.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: Clean energy innovation needs a change of mind-set
Resolutie Europees Parlement: Accelerating clean energy innovation  
Energiebeleid van de Europese Commissie: Energy Union and Climate
Mededeling Europese Commissie: Clean Energy for All Europeans  
State of the Energy Union: Third Report
Artikel Neth-ER: Onderzoek en innovatie prominent in Energy Union

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tot 23 augustus feedback mogelijk op voorstellen Horizon Europe en Erasmus

De Europese Commissie vraagt om feedback op de voorstellen voor Horizon Europe en Erasmus. Via de ‘feedbacktool’, die onderdeel uitmaakt van de Better Regulation Agenda van de Commissie, kunt u een...

Lees meer

Impact assessment Horizon Europe in toegankelijk format

De Commissie heeft de impact assessment voor Horizon Europe in een toegankelijk format gepubliceerd. Hierin staan de achtergronden en onderbouwing van het voorstel. Impact assessment De Commissie...

Lees meer

Europese bedrijven raken achterop met investeren in hightech O&O

Europese bedrijven lopen achter met investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in sectoren met een hogere technologische intensiteit, zoals biotechnologie en ruimtevaart. Dat blijkt uit...

Lees meer

Gaat EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Het doel van de EU, vastgelegd in de Europa 2020 strategie om in 2020 minimaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O), is nog lang niet in...

Lees meer