EP: Succesvolle innovatie in duurzame energie vraagt om andere mind-set

8 februari 2018

Het Europees Parlement heeft een reeks aanbevelingen aangenomen waarin het de Commissie vraagt om een meer coherent Europees beleid te voeren en burgers beter te betrekken bij de energietransitie, door onder meer in te zetten op onderwijs en onderzoek. Daarnaast benadrukt het Parlement de noodzaak van een verhoogd budget in KP9 voor duurzame en energiezuinige energieprojecten.

Meer coherent beleid

Energie-efficiëntie dient een horizontale prioriteit te zijn in al het onderzoek- en innovatiebeleid van de Commissie. Dit stelt het Parlement in een Resolutie. Bij het toekennen van het beschikbare budget moet meer aandacht uitgaan naar strategische prioriteiten die onderling verbonden zijn, zoals energiezuiniger transport en infrastructuur voor het opladen met alternatieve brandstoffen. Daarnaast vraagt het Parlement de Commissie om een inter-service team op te richten dat een gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieplanning op zal stellen en om de synergie met H2020 en andere EU financieringsprogramma’s te vergroten.

Van bewustwording naar actieve betrokkenheid 

Het Europees Parlement is van mening dat burgers een belangrijke innoverende rol kunnen spelen in de energietransitie. Door burgers beter te betrekken, Europa’s kennisnetwerken te versterken en excellentie in onderwijs en onderzoek te bevorderen, kan fragmentatie worden tegengegaan. Hiertoe moet de Commissie een strategie ontwikkelen voor het optimaliseren van het Europese kennisveld, door zowel het aantrekken van buitenlands talent als het stimuleren van Europees toptalent wereldwijd. Dit zou Europa een voorsprong geven en is een belangrijke stimulans voor het ontwikkelen van investeringen in O&O. Het Parlement vraagt de Commissie daarom om bij O&O initiatieven meer aandacht te geven aan de link tussen energie innovatie, onderwijs en banen.

Vijftig procent meer budget

Het Parlement onderstreept in deze context opnieuw de noodzaak van een verhoogd budget voor KP9 (minstens 120 miljard euro) en spoort de Commissie aan om het aandeel van het budget voor duurzame en energiezuinige energieprojecten projecten met tenminste 50% te verhogen.

Context

Het EU-beleid voor energie richt zich op veilige, betaalbare en duurzame energie voor alle Europeanen. Daartoe is in 2015 de strategie voor een energie-unie gelanceerd, één van de tien prioriteiten van de Commissie-Juncker, om de transitie naar een duurzame en koolstofarme economie beter te coördineren. Onderzoek en innovatie is één van de vijf pijlers van de energie-unie.

Eind 2016 heeft de Commissie een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd, waaronder de mededeling “Schone energie voor alle Europeanen”, om innovatie op het gebied van duurzame energie te versnellen. De aangenomen resolutie is het antwoord van het Parlement op deze mededeling.

 

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: Clean energy innovation needs a change of mind-set
Resolutie Europees Parlement: Accelerating clean energy innovation  
Energiebeleid van de Europese Commissie: Energy Union and Climate
Mededeling Europese Commissie: Clean Energy for All Europeans  
State of the Energy Union: Third Report
Artikel Neth-ER: Onderzoek en innovatie prominent in Energy Union

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9

Hoe kan missie-georiënteerd onderzoek en innovatiebeleid concreet vorm krijgen in KP9? Professor Mariana Mazzucato presenteert in haar rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de...

Lees meer

Europese industrie: versterk het industriële concurrentievermogen door KP9

Het stimuleren van het concurrentievermogen van Europa moet een hoofdprioriteit worden voor KP9. Dit staat in een verklaring van 25 vertegenwoordigers van de industriesector en toegepaste...

Lees meer

Hoogste Nederlandse ambtenaren Commissie wisselen

Topambtenaren Robert-Jan Smits en Alexander Italianer verlaten hun huidige posten bij de Europese Commissie. Robert-Jan Smits, directeur-generaal van DG Research and Innovation (RTD), zal een nieuwe...

Lees meer

SDGs: de stip op de horizon voor KP9?

In de discussies over het Negende Kaderprogramma voor Onderzoek & Innovatie (KP9), en daarbinnen specifiek over missie-gedreven onderzoek, worden de Sustainable Development Goals (SDGs) met...

Lees meer