EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

16 maart 2018

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van het Europees Parlement over de innovatiekloof tussen de EU-13 en de andere lidstaten. Op lokaal niveau moeten er pockets of excellence ontwikkeld worden. Ook moet de impact van projecten gefinancierd in het kaderprogramma worden vergroot, om deelname van de EU-13 te stimuleren.

Verbeter O&I-systemen op nationaal niveau

Verschillende lidstaten moeten hun nationale O&I-systemen verbeteren voor een betere deelname aan het kaderprogramma. Dat is één van de beleidsopties beschreven in het rapport ‘Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States’ van de Scientific Foresight Unit (STOA) van het Europees Parlement. Op dit moment missen deze landen een goed systeem voor periodieke evaluaties van onderzoeksorganisaties die gelinkt zijn aan overheidsfinanciering. Een andere belangrijke oorzaak van de mindere deelname van de EU-13 is het ontbreken van voldoende institutionele steun vanuit universiteiten en onderzoeksorganisaties zelf. Daarom zou er meer overheidssteun moeten komen om onderzoekers te helpen in het voorbereiden en beheren van projecten, door het versterken van National Contact Points (NCP’s).

Meer pockets of excellence ontwikkelen

Ook is het voor de EU-13 landen essentieel om op lokaal niveau pockets of excellence te ontwikkelen, waardoor kansen voor onderzoekers in het land toenemen. Deze pockets kunnen fungeren als regionale of nationale knooppunten binnen Europese O&I programma’s en veranderingen in het land stimuleren. Verbetering op dit gebied vereist wel een goede samenwerking tussen nationale fondsen, de Structuurfondsen en de instrumenten van het kaderprogramma.

Impact KP-projecten kan beter

De impact van projecten in het kaderprogramma moet ook verbeterd worden. Wanneer er meer ondersteuning voor follow-up van succesvolle projecten geboden zou worden, kan dit de EU-13 stimuleren om meer deel te nemen aan het kaderprogramma. Belangrijk is dat hiervoor ook geld wordt vrijgemaakt op nationaal niveau. Daarnaast moet het budget voor Spreading Excellence & Widening Participation verhoogd worden. Dit bedraagt in Horizon 2020 1% van het totaal budget. Het rapport stelt wel dat de nadruk van het nieuwe kaderprogramma op excellentie moet blijven, om de EU te kunnen laten concurreren op mondiaal niveau.

Context

Het rapport is opgesteld door de Scientific Foresight Unit (STOA), onderdeel van de Parlementaire onderzoeksdienst. Deze dienst voorziet het Europees Parlement als geheel, maar ook haar commissies en individuen van steun met onderzoek en analyses. Het rapport vertegenwoordigt dus niet de standpunten van het parlement.

Het verschil tussen de innovatieprestaties binnen de EU is een structureel probleem. In Horizon 2020 werd daarom het Spreading Excellence and Widening Participation programma geïntroduceerd. Neth-ER publiceerde naar aanleiding van een onderzoek een artikel over de mogelijkheden om dit gat te verkleinen. Hier werden vooral synergieën en de Spreading Excellence-instrumenten als belangrijk elementen genoemd. Op 10 april 2018 zal de VSNU samen met Neth-ER het evenement Bridging the EU innovation divide organiseren.

Meer informatie

Publicatie EP: Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States
Artikel Neth-ER: Hoe verklein je de EU innovatiekloof?
Artikel Neth-ER: Event “Bridging the EU innovation divide” – Register now!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer