EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

16 maart 2018

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van het Europees Parlement over de innovatiekloof tussen de EU-13 en de andere lidstaten. Op lokaal niveau moeten er pockets of excellence ontwikkeld worden. Ook moet de impact van projecten gefinancierd in het kaderprogramma worden vergroot, om deelname van de EU-13 te stimuleren.

Verbeter O&I-systemen op nationaal niveau

Verschillende lidstaten moeten hun nationale O&I-systemen verbeteren voor een betere deelname aan het kaderprogramma. Dat is één van de beleidsopties beschreven in het rapport ‘Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States’ van de Scientific Foresight Unit (STOA) van het Europees Parlement. Op dit moment missen deze landen een goed systeem voor periodieke evaluaties van onderzoeksorganisaties die gelinkt zijn aan overheidsfinanciering. Een andere belangrijke oorzaak van de mindere deelname van de EU-13 is het ontbreken van voldoende institutionele steun vanuit universiteiten en onderzoeksorganisaties zelf. Daarom zou er meer overheidssteun moeten komen om onderzoekers te helpen in het voorbereiden en beheren van projecten, door het versterken van National Contact Points (NCP’s).

Meer pockets of excellence ontwikkelen

Ook is het voor de EU-13 landen essentieel om op lokaal niveau pockets of excellence te ontwikkelen, waardoor kansen voor onderzoekers in het land toenemen. Deze pockets kunnen fungeren als regionale of nationale knooppunten binnen Europese O&I programma’s en veranderingen in het land stimuleren. Verbetering op dit gebied vereist wel een goede samenwerking tussen nationale fondsen, de Structuurfondsen en de instrumenten van het kaderprogramma.

Impact KP-projecten kan beter

De impact van projecten in het kaderprogramma moet ook verbeterd worden. Wanneer er meer ondersteuning voor follow-up van succesvolle projecten geboden zou worden, kan dit de EU-13 stimuleren om meer deel te nemen aan het kaderprogramma. Belangrijk is dat hiervoor ook geld wordt vrijgemaakt op nationaal niveau. Daarnaast moet het budget voor Spreading Excellence & Widening Participation verhoogd worden. Dit bedraagt in Horizon 2020 1% van het totaal budget. Het rapport stelt wel dat de nadruk van het nieuwe kaderprogramma op excellentie moet blijven, om de EU te kunnen laten concurreren op mondiaal niveau.

Context

Het rapport is opgesteld door de Scientific Foresight Unit (STOA), onderdeel van de Parlementaire onderzoeksdienst. Deze dienst voorziet het Europees Parlement als geheel, maar ook haar commissies en individuen van steun met onderzoek en analyses. Het rapport vertegenwoordigt dus niet de standpunten van het parlement.

Het verschil tussen de innovatieprestaties binnen de EU is een structureel probleem. In Horizon 2020 werd daarom het Spreading Excellence and Widening Participation programma geïntroduceerd. Neth-ER publiceerde naar aanleiding van een onderzoek een artikel over de mogelijkheden om dit gat te verkleinen. Hier werden vooral synergieën en de Spreading Excellence-instrumenten als belangrijk elementen genoemd. Op 10 april 2018 zal de VSNU samen met Neth-ER het evenement Bridging the EU innovation divide organiseren.

Meer informatie

Publicatie EP: Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States
Artikel Neth-ER: Hoe verklein je de EU innovatiekloof?
Artikel Neth-ER: Event “Bridging the EU innovation divide” – Register now!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad voor Concurrentievermogen: geïntegreerde aanpak voor duurzame groei

Europese groei moet duurzaam zijn. Om dat mogelijk te maken is een geïntegreerde aanpak nodig, waar ook onderzoeks- en innovatiebeleid deel van moeten uitmaken. Dat is de uitkomst van de eerste...

Lees meer

Mazzucato: missie-gedreven onderzoek vraagt om andere manier van denken

Missie-gedreven onderzoek vereist een andere rol van de burger en overheid en een andere vorm van financiering. In haar tweede rapport benadrukt Mazzucato dat er een nieuwe manier van denken nodig...

Lees meer

Vijf mission board voorzitters, één Nederlander

De Commissie heeft de voorzitters van de vijf mission boards bekend gemaakt. De Nederlander Cees Veerman zal voorzitter worden van de mission board bodemgezondheid en voedsel. Nederlander voorzitter...

Lees meer

Het laatste jaar van Horizon 2020: Hoe wordt het geld verdeeld?

In het laatste jaar van Horizon 2020 geeft de Commissie het grootste jaarbedrag ooit uit: 11 miljard euro. Het bedrag zal worden uitgegeven aan onderzoeksprojecten die oplossingen kunnen bieden voor...

Lees meer