EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

16 maart 2018

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van het Europees Parlement over de innovatiekloof tussen de EU-13 en de andere lidstaten. Op lokaal niveau moeten er pockets of excellence ontwikkeld worden. Ook moet de impact van projecten gefinancierd in het kaderprogramma worden vergroot, om deelname van de EU-13 te stimuleren.

Verbeter O&I-systemen op nationaal niveau

Verschillende lidstaten moeten hun nationale O&I-systemen verbeteren voor een betere deelname aan het kaderprogramma. Dat is één van de beleidsopties beschreven in het rapport ‘Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States’ van de Scientific Foresight Unit (STOA) van het Europees Parlement. Op dit moment missen deze landen een goed systeem voor periodieke evaluaties van onderzoeksorganisaties die gelinkt zijn aan overheidsfinanciering. Een andere belangrijke oorzaak van de mindere deelname van de EU-13 is het ontbreken van voldoende institutionele steun vanuit universiteiten en onderzoeksorganisaties zelf. Daarom zou er meer overheidssteun moeten komen om onderzoekers te helpen in het voorbereiden en beheren van projecten, door het versterken van National Contact Points (NCP’s).

Meer pockets of excellence ontwikkelen

Ook is het voor de EU-13 landen essentieel om op lokaal niveau pockets of excellence te ontwikkelen, waardoor kansen voor onderzoekers in het land toenemen. Deze pockets kunnen fungeren als regionale of nationale knooppunten binnen Europese O&I programma’s en veranderingen in het land stimuleren. Verbetering op dit gebied vereist wel een goede samenwerking tussen nationale fondsen, de Structuurfondsen en de instrumenten van het kaderprogramma.

Impact KP-projecten kan beter

De impact van projecten in het kaderprogramma moet ook verbeterd worden. Wanneer er meer ondersteuning voor follow-up van succesvolle projecten geboden zou worden, kan dit de EU-13 stimuleren om meer deel te nemen aan het kaderprogramma. Belangrijk is dat hiervoor ook geld wordt vrijgemaakt op nationaal niveau. Daarnaast moet het budget voor Spreading Excellence & Widening Participation verhoogd worden. Dit bedraagt in Horizon 2020 1% van het totaal budget. Het rapport stelt wel dat de nadruk van het nieuwe kaderprogramma op excellentie moet blijven, om de EU te kunnen laten concurreren op mondiaal niveau.

Context

Het rapport is opgesteld door de Scientific Foresight Unit (STOA), onderdeel van de Parlementaire onderzoeksdienst. Deze dienst voorziet het Europees Parlement als geheel, maar ook haar commissies en individuen van steun met onderzoek en analyses. Het rapport vertegenwoordigt dus niet de standpunten van het parlement.

Het verschil tussen de innovatieprestaties binnen de EU is een structureel probleem. In Horizon 2020 werd daarom het Spreading Excellence and Widening Participation programma geïntroduceerd. Neth-ER publiceerde naar aanleiding van een onderzoek een artikel over de mogelijkheden om dit gat te verkleinen. Hier werden vooral synergieën en de Spreading Excellence-instrumenten als belangrijk elementen genoemd. Op 10 april 2018 zal de VSNU samen met Neth-ER het evenement Bridging the EU innovation divide organiseren.

Meer informatie

Publicatie EP: Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States
Artikel Neth-ER: Hoe verklein je de EU innovatiekloof?
Artikel Neth-ER: Event “Bridging the EU innovation divide” – Register now!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Leden mission assemblies bekend

De Commissie heeft de samenstelling van de mission assemblies bekendgemaakt. De assemblies moeten de boards helpen bij het opstellen van de missies. Van de 126 leden zijn er 7 werkzaam voor een...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer

Voorzitter mission board kanker treedt af

Harald zur Hausen heeft de Commissie laten weten dat hij omwille van persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang zijn werk neerlegt als voorzitter van de mission board kanker. Er staat al een...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie

De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon...

Lees meer