EIT heeft grote ambities

13 december 2017

Het EIT wil een wereldwijde innovatieleider worden. Dit blijkt uit de Strategic Innovation Outline, waarin het EIT de eerste plannen voor  de strategie 2021-2027 presenteert. Het EIT wil nieuwe innovatiegemeenschappen oprichten, de regionale innovatie versterken en het onderwijsaanbod verbreden.

Wereldwijde innovatieleider

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) wil zich presenteren als wereldwijde innovatieleider die oplossingen biedt voor mondiale maatschappelijke uitdagingen, banen creëert en de kwaliteit van leven van de burger verbetert. Dit staat in de Strategic Innovation Outline, waarin de eerste ideeën voor de EIT-strategie voor de jaren 2021-2027 gepresenteerd worden. Het EIT wil nieuwe Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) gaan oprichten en meer gaan doen op gebied van regionale innovatie en onderwijs.

KIC’s

De plannen voor de KIC’s zijn ambitieus. De eerste drie KIC’s (EIT Climate, EIT Digital en EIT InnoEnergy) moeten tussen 2021 en 2027 financieel onafhankelijk worden. De andere vijf KIC’s (EIT Raw Materials, EIT Health, EIT Food, EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility) moeten verder worden opgeschaald, zodat ze uiteindelijk ook financieel onafhankelijk worden. Ook presenteerde het EIT mogelijke thema's voor nieuwe KIC's op het gebied van veiligheid, water, een inclusieve maatschappij en de creatieve industrie.

Regionale innovatie

Het EIT presenteerde ook ideeën om de innovatiekloof in Europa verder te verkleinen via het EIT Regional Innovation Scheme (RIS). Zo moeten er meer Innovation Hubs en Co-Location Centers opgezet worden die de innovatiecapaciteit versterken in landen die lager scoren op innovatie. Door deze fysieke Innovation Hubs kan verdere interactie met lokale spelers plaatsvinden en kunnen regionale netwerken gemobiliseerd en geïnternationaliseerd worden. Hiervoor moeten synergieën gecreëerd worden met de slimme specialisatie strategieën en de structuurfondsen.

Onderwijs speelt rol bij innovatie

Het EIT wil ook meer gaan doen op het gebied van onderwijs. Zo moet het aanbod worden verbreed, waarbij het EIT zich niet alleen op het hoger onderwijs wil richten, maar ook op andere onderwijssectoren. Hierbij wil het EIT zich committeren aan de New Skills Agenda van de Europese Commissie. De focus ligt hierbij op het bijbrengen van competenties voor ondernemerschap, innovatie en digitale vaardigheden. Ook gaat het EIT zich richten op het ontwikkelen van innovatieve leermethoden en het verkleinen van de skills mismatch.

Context

Het EIT is opgericht in 2008 met als doel de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen, bedrijven en onderzoeksinstituten te stimuleren. Het EIT is het enige Europese initiatief dat gebaseerd is  op de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie. Het EIT zal in 2018 twee nieuwe KIC’s lanceren.

De resultaten van de tussentijdse evaluatie van het EIT zullen worden meegenomen in de Strategic Innovation Agenda van het EIT (2021-2027). De Strategic Innovation Outline is een draft van de uiteindelijke Strategic Innovation Agenda voor 2021-2027, waarin het EIT haar toekomstige strategie zal presenteren. Deze Strategic Innovation Agenda zal naar verwachting in december 2017 gepubliceerd worden.

Meer informatie

Publicatie EIT: Strategic Innovation Outline
Website EIT: INNOVEIT Conference
Publicatie EIT: EIT potential future thematic areas
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Tweede kans voor EIT Manufacturing KIC
Artikel Neth-ER:  EIT-model blijft relevant
Editorial Neth-ER: De innovatiekloof en het EIT: Divided in Diversity?  
Dossier Neth-ER: EIT

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Rol voor kennisveld in nieuw mkb-beleid

Het mkb, inclusief innovatieve start-ups, is cruciaal voor de transitie naar een duurzaam en digitaal Europa. Zo stelt de Europese Commissie in haar voorstel voor een nieuw mkb-beleid. Synergieën...

Lees meer

Raad bereikt overeenstemming over EIT

De Raad Concurrentievermogen heeft een algemene gedeeltelijke oriëntatie bereikt over de Strategische Innovatie Agenda van de EIT, waarin de belangrijkste doelstellingen voor de EIT voor 2021-2027...

Lees meer

Horizon Europe: een programma met geopolitieke potentie

“Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie”, aldus de nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen. In een toenemende mate multipolaire wereld heeft de Commissie de ambitie uitgesproken Europa...

Lees meer

Verdere verkenning van synergieën tussen EIT en structuurfondsen

In de context van slimme specialisatiestrategieën zijn er volop mogelijkheden voor sterkere synergieën tussen het EIT en de structuurfondsen. Zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre....

Lees meer