EIC Adviesraad publiceert visie en roadmap

1 juli 2020

De EIC Adviesraad, met daarin onder andere de Nederlander Yousef Yousef, heeft in een rapport haar visie en roadmap voor de toekomst van de European Innovation Council gepubliceerd. De Adviesraad blikt hierin terug op de EIC pilot en doet advies over hoe volgens haar de volwaardige EIC onder Horizon Europe het best kan worden uitgerold.

De weg naar succes   

De Adviesraad doet in haar rapport aanbevelingen om de implementatie van de volwaardige European Innovation Council (EIC) onder Horizon Europe zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo raadt ze het gebruik van key performance indicators (KPI’s) rond maatschappelijke impact, economische impact en diversiteit aan, die het mogelijk moeten maken om specifieke doelen te meten en te behalen. Voorbeelden hiervan zijn dat minstens 90% van de gefinancierde start-ups en het mkb moet bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat tenminste 35% van de gefinancierde bedrijven door een vrouw wordt geleid. Daarnaast vindt ze dat zowel de aanvraag als de terugkoppeling hierover sneller, flexibeler en eenvoudiger moet. Ook ziet de Adviesraad een belangrijke rol weggelegd voor de EIC-programmamanagers, die actief portfolio’s rondom bepaalde thema’s moeten opzetten en beheren, om zo de vermarkting van deep-tech innovatie te kunnen versnellen. Tot slot raadt ze de Commissie aan om werk te maken van een sterke visuele identiteit en communicatiestrategie rond de EIC, om zo de herkenbaarheid van het programma te versterken.

Visie voor de toekomst 

Naast de Roadmap bevat het rapport ook een visie voor de toekomst, die de adviesraad eerder al in april dit jaar publiceerde. Hierbij gaat ze in op het belang van innovatie in de nasleep en het herstel van de coronacrisis, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en inclusiviteit. De Adviesraad wil dat de EIC uitgroeit tot unieke innovatiegemeenschap, waarin onderzoeksprojecten gecombineerd worden met ondersteuning voor start-ups en mkb en waarbij traditionele financiering wordt gecombineerd met investeringen in aandelen. Naast financiering ligt de meerwaarde van de EIC ook in haar mentor- en adviesrol. De EIC moet zo uitgroeien tot een ware European Research Council (ERC) voor innovatie.

Context

De EIC-Adviesraad werd vorig jaar aangesteld met als doel advies uit te brengen over de huidige EIC-pilotfase en de opzet van de volwaardige EIC onder Horizon Europe te begeleiden. Het onlangs verschenen rapport is het resultaat van diverse werkgroepen binnen de Adviesraad. In de toekomst zullen er twee extra werkgroepen worden uitgewerkt; een gezamenlijk met de ERC en een gezamenlijk met de EIT. Volgens de Adviesraad zal de volwaardige EIC aanzienlijk kunnen bijdragen aan de transformatie van Europa op het gebied van duurzaamheid, met daarin bijzondere aandacht voor gezondheid en de groene en digitale transities. Deze thema’s zijn ook prioriteit in het nieuwe Europese herstelfonds Next Generation EU

Meer informatie: 

Publicatie EIC: A Vision and Roadmap for Impact - Independent report by the EIC pilot Advisory Board
Persbericht Commissie: European Innovation Council Advisory Board presents roadmap for Europe to lead in the technologies and industries of the future
Artikel Neth-ER: EIC-adviesraad: maak van EIC een ERC voor innovatie
Artikel Neth-ER: Commissie maakt leden EIC-adviesraad bekend
Artikel Neth-ER: Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis
Artikel Neth-ER: Behalen SDG-doelstellingen nog lang niet in zicht
Artikel Neth-ER: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen
Artikel Neth-ER: EIC financiert 35 baanbrekende onderzoeksprojecten
Artikel Neth-ER: Commissie maakt van EIC Fonds een eigen entiteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

Onderwijsministers bespreken toekomst van het beroepsonderwijs in Osnabrück

De Europese ministers van onderwijs hebben tijdens een informele Raad in Osnabrück een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs besproken. Hiermee is ook officieel het startschot afgegeven voor...

Lees meer