EIB: gebrek aan investeringen kostbaar voor koppositie EU in innovatiesector

4 december 2018

Het te lage investeringsniveau zorgt voor een groeiende achterstand van de EU in de innovatiesector. Dit stelt de Europese Investeringsbank (EIB) in haar Investment Report 2018/2019. Met name wat betreft geavanceerde technologieën, innovatie en uitdagingen op het gebied van klimaatveranderingen schieten investeringen tekort. Deze achterstand wordt versterkt door een gebrek aan digitalisering binnen het mkb. Hiernaast is het gebrek aan werknemers met de juiste vaardigheden een reden voor de investeringsachterstand.

Toename aan investeringen vereist

De Europese Investeringsbank (EIB) waarschuwt voor het verlies van de Europese wereldpositie door een gebrek aan investeringen op het gebied van geavanceerde technologieën, innovatie en klimaatverandering. Dit blijkt uit het EIB Investment Report 2018/2019: Retooling Europe’s economy rapport. De achterstand in investeringen in de onderzoeks- en ontwikkelingssector (O&O) begint haar tol te eisen op de Europese economie, dit komt voornamelijk doordat de private sector te weinig investeert. De gemiddelde investeringen van EU-landen zijn gestegen, maar om hetzelfde investeringsniveau te bereiken als de Verenigde Staten en China moet deze trend versterkt en uitgebreid worden naar innovatieve sectoren. Om het doel van 3% van het BBP aan investeringen in O&O voor 2020 te behalen, moeten de investeringen volgens de EIB jaarlijks met 140 miljard verhoogd worden. Uit het rapport blijkt dat bedrijven bereid zijn om te investeren, maar pessimistisch zijn als het gaat om politieke vooruitzichten en het regelgevingsklimaat.

Gebrek aan digitalisering is prijzig

Ook het gebrek aan digitalisering binnen het mkb draagt bij aan het verlies van terrein op het gebied van innovatie, aldus de EIB. Doordat de EU veel kleine bedrijven huisvest, welke vaak minder bereid zijn om te investeren in digitalisering, ontstaat er een digital gap. Deze digital gap kost volgens het EIB geld doordat het resulteert in een lagere productiviteit. Dit gebrek heeft grote consequenties, doordat efficiënte en ontwikkelde digitale bedrijven sterkere marktposities behelzen dankzij digitale technologische ontwikkelingen.

Gebrek aan vaardigheden

Het gebrek aan personeel met de juiste vaardigheden is voor 77% van de bedrijven een ontmoediging om te investeren. Deze skills mismatch kan toenemen, doordat de innovatie en digitalisering een grotere rol gaat spelen in de toekomstige economie. Polarisatie dreigt volgens het EIB, doordat de vraag naar hoogopgeleide en laagopgeleide werknemers toeneemt, waardoor een grote groep tussen wal en schip valt. Om dit te voorkomen stelt het EIB dat gecoördineerd beleid op Europees niveau vereist is op het gebied van bevordering van vaardigheden.

Context

Het Investment Report is samengesteld door de vergelijking van resultaten uit de jaarlijkse EIB Investment Survey (EIBIS) van 12,500 bedrijven in de EU. Het rapport bevat een overzicht en analyse van investeringen en de financiering van deze investeringen in de EU. Deze editie gaat in op problemen gerelateerd aan vaardigheden, innovatie, digitale technologieën, infrastructuur en klimaatverandering, welke bepalend zijn voor de toekomstige welvaart en duurzaamheid van de EU.

Meer informatie

Persbericht EIB: New EIB investment report: EU risks losing ground on innovation to US and China
Publicatie EIB: EIB Investment Report 2018/2019: Retooling Europe’s economy
Artikel Neth-ER: Investeringen cruciaal voor innovatie benadrukt EIB
Artikel Neth-ER: InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer