EESC pleit voor inclusiviteit en gelijkheid in het nieuwe Erasmus-programma

7 november 2018

Het nieuwe Erasmus-programma moet toegankelijker worden door inclusiviteit en gelijkheid centraal te stellen, volgens het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Hiervoor is volgens het comité een verdrievoudiging van het budget vereist. Dit blijkt uit de opinie van het EESC over het Erasmus-programma. Ook mist het comité specifieke maatregelen om de kwaliteit en toegankelijkheid van het beroepsonderwijs te verbeteren. Daarnaast pleit het EESC voor een gemakkelijkere procedure voor projectaanvragen en vraagt ze om een onderwijscomponent in het DiscoverEU programma.

Meer budget voor een inclusiever Erasmus

Inclusiviteit en gelijkheid moeten het uitgangspunt zijn in het nieuwe Erasmus-programma, zo stelt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar opinie over het Erasmus-voorstel. Het comité wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te profiteren van hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs. Om dit te bereiken vraagt het EESC om een verdrievoudiging van het budget, in plaat van een verdubbeling. Door deze budgettoename laat de EU volgens het EESC zien dat de educatieve, persoonlijke en professionele ontwikkeling van alle burgers een prioriteit is.

Beroepsonderwijs

De toename in budget voor het beroepsonderwijs is positief, maar mist volgens het EESC specifieke maatregelen om de kwaliteit, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor dit type onderwijs te verbeteren. Ook een verbetering van de mobiliteit van deelnemers aan het beroepsonderwijs is noodzakelijk volgens het comité. Zij onderstreept in dat kader het belang van validatie en erkenning van onderwijs- en opleidingsprogramma’s in het buitenland en online en stelt dat in de verordening verwezen moet worden naar de Europese afspraken daarover.

Overige wijzigingen

Ook stelt het EESC voor om eenvoudigere procedures voor projectaanvragen in te voeren, waardoor het programma toegankelijker wordt voor verschillende soorten organisaties. Daarnaast is het EESC van mening dat DiscoverEU een sterke onderwijscomponent moet bevatten om onder het Erasmus-programma te vallen. Het EESC waardeert de nieuwe mogelijkheden voor virtuele samenwerking, hierdoor wordt Erasmus toegankelijker voor fysiek minder mobiele groepen. Zij benadrukt wel dat dit slechts een aanvulling moet zijn op de fysieke ervaring en géén vervanging. Ten slotte is het EESC van mening dat de naam van het programma 'Erasmus+' moet blijven zodat duidelijk is dat meerdere programma’s onder deze naam vallen en uit te stralen dat het programma niet enkel voor het hoger onderwijs bedoeld is.

Context

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de EU waarin werkgevers, werknemers en andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Het Comité heeft als doel om een brug te slaan tussen de EU en het maatschappelijk middenveld. Het Parlement en de Raad zijn niet verplicht om dit advies over te nemen. De opinie van het EESC komt deels overeen met het conceptrapport van het Europees Parlement, het Parlement vraagt namelijk ook om een verdrievoudiging van het budget. Ook ziet het Parlement het belang van sociale inclusie, ze stelt namelijk voor om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de verordening om maatregelen op te nemen voor sociale inclusie. Tijdens een eerdere evaluatie werd al duidelijk dat er meer kansen voor mbo-studenten en kansarme jongeren opgenomen moeten worden in het programma.

Meer informatie

Publicatie EESC: Opinion of the European Economic and Social Committee (EESC)
Artikel Neth-ER: EP-Rapporteur Erasmus: Budget Erasmus moet verdriedubbeld
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma
Artikel Neth-ER: Tussentijdse evaluatie Erasmus+: meer aandacht voor mbo nodig
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer: betere prestatiemeting Erasmus+ vereist
Artikel Neth-ER: EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Europese Universiteiten kunnen samenwerkingen hoger onderwijsinstellingen verdiepen

Europese Universiteiten kunnen intensievere samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen mogelijk maken door administratieve en juridische belemmeringen weg te nemen. Dat stelt het Joint Research...

Lees meer

CESAER hamert op openheid, synergie en vereenvoudiging in de toekomstige programma’s

CESAER geeft in een statement vijf aanbevelingen voor de toekomstige generatie EU-programma’s. Naast algemene aanbevelingen, gaat CESAER in dit statement ook specifiek in op Horizon Europe en...

Lees meer

Op de agenda: december

Voordat Brussel kan gaan genieten van de feestdagen staan er nog een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. De Brexit-saga duurt voort; zal het Brits Parlement instemmen met het akkoord dat...

Lees meer