EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal

5 november 2018

Effectieve communicatie over de impact van Horizon Europe is van belang om de kloof tussen burger en wetenschap te verkleinen. Dit benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar opinie over het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe. Het EESC is van mening dat het introduceren van missies de kijk van burgers op Horizon Europe positief beïnvloedt, maar wil dat er haast gemaakt wordt met het opstellen van de missies. Ook stelt het Comité dat het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en mobiliteitsmogelijkheden aan onderzoekers leidt tot een versterking van de Europese Onderzoeksruimte.

Verkleining van kloof tussen burgers en wetenschap door communicatie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) onderstreept het belang van goede communicatie over de impact die onderzoek, voortkomend uit Horizon Europe, heeft op het dagelijks leven van burgers. Dit draagt bij aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en burgers. Dit blijkt uit de opinie van het EESC over het voorstel voor Horizon Europe. Het EESC verwelkomt in dat kader het gebruik van missies, deze kunnen namelijk bijdragen aan het beeld dat burgers van wetenschap, en dus Horizon Europe, hebben. Zij stelt echter wel dat het opstellen van deze missies urgentie heeft. Daarnaast moeten de missies toegankelijk zijn voor alle mogelijke deelnemers, zodat excellentie vanuit heel Europa benut wordt. Het EESC is ten slotte van mening dat mission boards voldoende kritische massa moeten krijgen van de belanghebbenden, zodat de missies van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Meer ondersteuning voor onderzoekers

Ook benadrukt het EESC het belang van mobiliteit van onderzoekers via de Marie Skłodowska Curie-acties. Dit draagt namelijk bij aan de versterking van de Europese Onderzoeksruimte. Om een brain drain te voorkomen is het echter noodzakelijk dat Europees- en nationaal beleid aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden opnemen voor professionals. Dit is bovendien van belang voor de ondersteuning van onderzoekers in de European Research Council.

Context

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de EU waarin werkgevers, werknemers en andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Het Comité heeft als doel om een brug te slaan tussen de EU en het maatschappelijk middenveld. Dit rapport is het officiële advies van het EESC over het voorstel voor Horizon Europe dat in juni door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Het Parlement en de Raad zijn niet verplicht om dit advies over te nemen. Het Comité van de Regio publiceerde al eerder een opinie.

Meer informatie

Publicatie EESC: Opinion of the European Economic and Social Committee (EESC)
Artikel Neth-ER: CvdR vreest meer ongelijkheden tussen regio’s door Horizon Europe
Artikel Neth-ER: EP zet widening discussie op scherp
Artikel Neth-ER: EP-rapporteurs over Horizon Europe: meer widening en groter budget
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Zeven Nederlandse onderzoeken ontvangen ERC Proof of Concept-beurs

Zeven onderzoekers van Nederlandse kennisinstellingen ontvangen een Proof of Concept-beurs van de European Research Council. In deze derde Proof of Concept-ronde van 2018 waren er 173 aanmeldingen,...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er op de EU-kennisagenda in januari 2019? Vanaf 1 januari 2019 neemt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Oostenrijk. De triloog over de verordening van Horizon...

Lees meer