EC wil Competence Centre voor cybersecurity onderzoek oprichten

17 september 2018

Een nieuw Europees Competence Centre gaat het geld voor cybersecurity-gerelateerd onderzoek in Horizon Europe beheren. Dit stelt de Europese Commissie voor in haar voorstel voor het European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre. Ook zal het Competence Centre een deel van het Digital Europe-programma beheren. Tot en met 12 november 2018 is er de mogelijkheid om feedback te geven op het nieuwe voorstel. 

Cybersecurity Horizon Europe

De implementatie van cybersecurity-onderzoek in Horizon Europe zal beheerd worden door een nieuw op te richten European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre. Dat heeft de Europese Commissie voorgesteld. Het Competence Centre zou de fragmentatie van de inzet in Europa op het gebied van cybersecurity moeten verminderen. Daarvoor krijgt het onder meer zeggenschap over de programmering van het cybersecurity-onderzoek onder Horizon Europe. Hoeveel en welke zeggenschap zal afhangen van de verdere invulling van Horizon Europe, stelt de Commissie.

Cybersecurity-centra in lidstaten

Het Competence Centre moet ook het op te richten netwerk van nationale coördinatiecentra aan gaan sturen. In elke lidstaat zal een coördinatiecentrum worden aangewezen. Naast onderzoek zouden dit netwerk en het Competence Centre ook de diffusie van en toegang tot cybersecurity-technologie en -diensten moeten faciliteren. Daarom zal een deel van de financiering ook uit het nieuwe Digital Europe-programma komen.

Nieuwe vorm Publiek-Private samenwerking

Onderzoekers en de industrie zullen enkel een adviesrol hebben in het Competence Centre. De Commissie stelt voor het Competence Centre op te zetten als Joint Undertaking, vergelijkbaar met de High-Performance Joint Undertaking, waarin de lidstaten en de EU de partners zijn. De industrie en onderzoekers zouden vanuit een industrieel en wetenschappelijk adviesbestuur inhoudelijk advies mogen gaan geven. De Commissie stelt het Competence Centre voor als vervolg op het bestaande contractuele Publiek-Private partnerschap.

Context

Om uitdagingen rondom van cybersecurity aan te pakken is de EU in de afgelopen jaren actiever geworden op dit gebied. De Commissie zegt dat het huidige voorstel dient om de Unie te helpen de Digital Single Market te beveiligen. In september 2017 kondigde de Commissie al aan dat ze een Cybersecurity Research and Competence Centre op zou gaan richten. Tot en met 12 november 2018 is er de mogelijkheid om feedback te geven op het nieuwe voorstel. 

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie: European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre
Verordening Europese Commissie: ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council: establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence’ Centre and the Network of National Coordination Centres’
Feedback Europese Commissie: Give your feedback on: Proposal to create a cybersecurity competence network with a European Cybersecurity Research and Competence Centre
Artikel Neth-ER: Raad: Cybersecurity heeft boost nodig in Europa
Artikel Neth-ER: Cybersecurity verbeteren door uitwisseling onderzoek en expertise
Artikel Neth-ER: Raad geeft groen licht voor investeringen in supercomputers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer

LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat...

Lees meer

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van...

Lees meer