EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom

11 januari 2018

De Europese Commissie streeft naar een gebalanceerd en transparant handhavingssysteem voor intellectueel eigendom. In een mededeling stelt zij verschillende maatregelen voor om inbreuken op intellectueel eigendom tegen te gaan en - indirect - investeringen aan te moedigen.

Gebalanceerd handhavingssysteem voor intellectueel eigendom

De Europese Commissie heeft de ambitie toe te werken naar een meer gebalanceerd handhavingssysteem voor intellectueel eigendom, waardoor intellectuele eigendomsrechten beter beschermd zouden moeten worden. Dit blijkt uit haar mededelingA balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges”. Inbreuk op intellectueel eigendom is sterk toegenomen, onder andere door de digitale revolutie in Europa. Maar liefst 5% van de goederen die de EU importeert is nagemaakt of geplagieerd, wat schadelijk is voor Europa’s concurrentiekracht. Met het voorgestelde pakket maatregelen om intellectueel eigendom beter te beschermen, hoopt de Commissie dan ook het mkb en start-ups aan te moedigen om te investeren in innovatie en creativiteit.

Maatregelen

Om inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan moet het juridische handhavingsregime volgens de Commissie efficiënter worden en meer rechtszekerheid bieden. Ook kan het bevorderen van zelfregulering binnen de industriële sector bijdragen aan het bestrijden van inbreuk op intellectueel eigendom. De Commissie wil dan ook samenwerking verbeteren op alle niveaus, bijvoorbeeld door overeenkomsten te sluiten tussen internetplatforms, merkeigenaren en handelsorganisaties. Bovendien claimt zij dat overtredingen en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten wereldwijd moeten worden aangepakt; de maatregelen die binnen de EU worden genomen moeten gepaard gaan met internationale inspanningen.

Als onderdeel van het pakket wil de Commissie een fair en gebalanceerd systeem creëren voor de handhaving van essentiële standaardpatenten aan de hand van twee complementaire doelstellingen: productfabrikanten moeten toegang krijgen tot technologieën op basis van transparante en voorspelbare licentieregels en tegelijkertijd moeten octrooihouders worden beloond voor hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

EARTO: meer aandacht naar risico’s

In een reactie op de mededeling, geeft de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) aan dat een aantal punten verduidelijkt zou moeten worden om misinterpretaties te voorkomen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor het Europese O&I ecosysteem. Hoewel EARTO tevreden is met de voorgstelde aanpak en de gebalanceerde benadering in de Mededeling van de Commissie, kan een aantal voorstellen van de Commissie een vertragend en complicerend effect hebben op het standaardiseringsproces en een afschrikwekkend effect hebben voor kleinere innovators en bedrijven. Verder vindt EARTO dat de Commissie kiest voor een te eenzijdige aanpak met betrekking tot de Open Source software.

Context

De initiatieven van de Commissie rondom betere handhaving van het intellectueel eigendomsrecht werden al aangekondigd in 2015 in het kader van de Single Market Strategy – een routekaart die het streven van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om het volledige potentieel van de interne mark te benutten ondersteunt. Om uitvoering te geven aan deze strategie heeft de Commissie sinds 2016 een aantal voorstellen gedaan over onder andere e-handel en het moderniseren van het standaardiseringsbeleid.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie: Intellectual property: Protecting Europe's know-how and innovation leadership
Mededeling Europese Commissie: A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges
Mededeling Europese Commissie: Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents
Artikel Neth-ER: Plannen voor hervorming patenten hindert realisatie Digital Single Market
Artikel Neth-ER: Investeren in O&O belangrijk voor Europese economie
Publicatie EARTO: EARTO’s Views on the EC Communication on Standard Essential Patents

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en...

Lees meer

ALLEA: Maak publicatie onderzoeksresultaten mogelijk zonder eigendomsrecht op te geven

Vroege publicatie van onderzoeksresultaten moet mogelijk zijn zonder dat daarmee het intellectueel eigendomsrecht over die resultaten verloren gaat. Een hervorming van de Europese regelgeving is...

Lees meer

Duidelijke stellingname kennissector nodig bij implementatie copyrightrichtlijn

De European University Association roept universiteitsverbanden en hun leden op om een actieve rol te spelen in de implementatie van de copyrightrichtlijn. Als houvast heeft de EUA een aantal...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer