EC over MFK: niet bezuinigen op kennis

15 februari 2018

De EU moet niet bezuinigen op kennis in het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK). Dit zegt de Commissie in een Mededeling over het MFK, gepresenteerd in aanloop naar de Raadsbijeenkomst van de regeringsleiders van 23 februari. Volgens de Commissie moet de focus van het MFK liggen op beleidsterreinen met duidelijke EU toegevoegde waarde, waaronder ook onderzoek en innovatie en mobiliteit voor jongeren. In de Mededeling zet de Commissie de opties en gevolgen uiteen voor verschillende keuzes.

Duidelijke toegevoegde waarde voor kennis

In het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK) moet niet bezuinigd worden op kennis. Dit stelt de Commissie in haar Mededeling EU long-term budget after 2020: European Commission sets out options - and their consequences die gepubliceerd is in de aanloop naar de informele Raadsbijeenkomst van de regeringsleiders op 23 februari. De focus voor het nieuwe MFK moet volgens de Commissie liggen op beleidsterreinen met duidelijke Europese toegevoegde waarde, waaronder ook onderzoek en innovatie (O&I) en mobiliteit voor jongeren. Zo is O&I volgens de Commissie cruciaal voor de toekomst van Europa en is het noodzakelijk om meer jonge mensen de kans te bieden deel te nemen aan de opvolger van Erasmus+. In de Mededeling zet de Commissie de opties en gevolgen uiteen van verschillende beleidskeuzes. 

Het versterken van concurrentievermogen door O&I

De Commissie schetst drie mogelijke scenario’s voor het toekomstige budget voor O&I: behoud van het huidige budget, een vermeerdering van 50% of een verdubbeling. Als het huidige budget behouden of zelfs verminderd wordt zal de EU verder achter gaan lopen ten opzichte van wereldleiders. Een vermeerdering van 50% van het budget voor KP9 zal daarentegen extra banen creëren en economische groei realiseren. Daarnaast zal de lijn van continue groei in O&I-investeringen worden doorgezet en zal een acceptabel deel van hoge kwaliteit projectvoorstellen gefinancierd kunnen worden. Een verdubbeling van het budget voor KP9 versterkt deze effecten, en zal de EU daarnaast in staat stellen als wereldleider te opereren in de uitrol van grootschalige initiatieven en oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Het ondersteunen van mobiliteit voor jongeren   

De Commissie zet de effecten van twee mogelijke scenario’s voor het budget van de opvolger van Erasmus+ uiteen. Met het huidige budget heeft slechts 4% van de jongeren de mogelijkheid op uitwisseling te gaan, terwijl de positieve effecten van Erasmus+ breed gedragen worden. Om een verdubbeling van het aantal Erasmus-uitwisselingen mogelijk te maken is een budget benodigd van 30 miljard euro in het nieuwe MFK. Om te realiseren dat minimaal één op de drie Europese jongeren kan deelnemen aan Erasmus+ is een investering van 90 miljard euro vereist.  

Andere prioriteiten voor het MFK

De Commissie noemt naast O&I en mobiliteit nog andere prioriteiten voor het nieuwe MFK. Zo is ook de digitale transitie een belangrijke prioriteit. Het verlagen of behouden van het huidige budget heeft dramatische gevolgen voor de concurrentiepositie van de EU, de beschikbaarheid van technologische expertise en maakt de EU kwetsbaar voor cybersecurity aanvallen.  

Daarnaast is het cohesiebeleid een belangrijk onderdeel van het MFK. De Commissie zet uiteen wat de gevolgen zijn van het aanpassen van de reikwijdte van de fondsen, waarin het budget enkel nog ingezet wordt in minder ontwikkelde regio’s of zelfs alleen in minder ontwikkelde lidstaten. Een keuze voor het laatstgenoemde scenario zou tot gevolg hebben dat Nederlandse regio’s niet meer in aanmerking komen voor structuurfondsen.

Ook worden scenario's genoemd voor het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Commissie geeft opties voor het behoud en de vermindering van het budget voor landbouw, met meer gerichte inzet.

Context

In mei zal de Commissie haar formele voorstel presenteren voor de EU-meerjarenbegroting na 2020. Het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk zal een groot gat slaan in de begroting. Dit dwingt de lidstaten tot het maken van keuzes. Met deze Mededeling wil de Commissie bijdragen aan de discussie die op 23 februari zal plaatsvinden tussen de regeringsleiders, door de toegevoegde waarde van het MFK inzichtelijk te maken, de gevolgen van verschillende scenario’s uiteen te zetten en een goede onderbouwing te geven voor de te maken keuzes. Tot 8 maart kunnen alle belanghebbenden nog input leveren aan de Commissie voor het nieuwe MFK via verschillende consultaties, onder meer over Erasmus+, KP9 en het cohesiebeleid.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie: EU long-term budget after 2020: European Commission sets out options – and their consequences
Publicatie Europese Commissie: A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over KP9, de opvolger van Erasmus+ en de structuurfondsen
Artikel Neth-ER: Hoeveel EU-kennisbudget na 2020?
Artikel Neth-ER: Wat is de toekomst van EU kennisprogramma’s?
Artikel Neth-ER: Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Consultatie strategisch plan Horizon Europe uitgesteld

De consultatie voor het strategisch plan van Horizon Europe is uitgesteld. De deadline voor de consultatie was vastgesteld op 8 september, maar is nu uitgesteld tot 4 oktober. De consultatie horend...

Lees meer

Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering, maar grote uitdagingen blijven

Ondanks dat Nederland binnen de EU tot de best presterende landen behoort op het gebied van digitalisering in de industrie zijn er ook grote uitdagingen, blijkt uit een rapport in opdracht van de...

Lees meer

‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de toekomst'’

Europese onderwijssystemen moeten meer worden opengesteld om voorbereid te blijven op de toekomst. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een studie voor de CULT-Commissie, waarin zij...

Lees meer

Nieuwe consultatie partnerschappen Horizon Europe

De Commissie heeft twaalf consultaties geopend voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen. De open consultatie volgt op een eerste ronde in juli. Reageren kan tot 6 november....

Lees meer