EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

7 maart 2019

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter voorbereiding van de Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT). Door praktijkervaring zouden leerlingen beter worden voorbereid op de behoeften van de 21e eeuw. Het tussenrapport vraagt om input van stakeholders.

Vaardigheden nodig voor KET’s

Het bedrijfsleven en het onderwijs zouden meer moeten samenwerken en zo mogelijkheden voor praktijkervaring tijdens de opleiding creëren. Dit staat in het tussenrapport Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT) van PricewaterhouseCoopers voor de Europese Commissie. Om leerlingen de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor de omgang met KET’s en AMT, zou het onderwijscurriculum moeten worden aangepast. Deze aanpassing is echter moeilijk, omdat docenten en bestuurders bezorgd zouden zijn over verandering en de bijbehorende onzekerheid. Door meer te focussen op de behoeften van leerlingen en te investeren in de professionele ontwikkeling van docenten en het gebruik van nieuwe methodes en apparatuur, wordt het aanpassen van het curriculum mogelijk. Dit geldt voor zowel het beroeps- als het hoger onderwijs en mogelijkheden voor verdere bijscholing op de werkvloer. 

Context 

Dit tussenrapport maakt deel uit van een initiatief van de Europese Commissie om een leidraad voor het curriculum van Europese onderwijsorganisaties te ontwikkelen. Hiermee kunnen leerlingen de vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de omgang met KET’s. Het tussenrapport bevat een voorstel voor deze leidraad gebaseerd op een inventarisatie van de huidige stand van zaken onder een groot aantal belanghebbenden. Deze staat momenteel open voor commentaar van stakeholders en zou begin 2020 afgerond moeten zijn.

 

Meer informatie: 

Publicatie van de Europese Commissie: Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT)

Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Artikel Neth-ER: HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer