EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

7 maart 2019

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter voorbereiding van de Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT). Door praktijkervaring zouden leerlingen beter worden voorbereid op de behoeften van de 21e eeuw. Het tussenrapport vraagt om input van stakeholders.

Vaardigheden nodig voor KET’s

Het bedrijfsleven en het onderwijs zouden meer moeten samenwerken en zo mogelijkheden voor praktijkervaring tijdens de opleiding creëren. Dit staat in het tussenrapport Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT) van PricewaterhouseCoopers voor de Europese Commissie. Om leerlingen de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor de omgang met KET’s en AMT, zou het onderwijscurriculum moeten worden aangepast. Deze aanpassing is echter moeilijk, omdat docenten en bestuurders bezorgd zouden zijn over verandering en de bijbehorende onzekerheid. Door meer te focussen op de behoeften van leerlingen en te investeren in de professionele ontwikkeling van docenten en het gebruik van nieuwe methodes en apparatuur, wordt het aanpassen van het curriculum mogelijk. Dit geldt voor zowel het beroeps- als het hoger onderwijs en mogelijkheden voor verdere bijscholing op de werkvloer. 

Context 

Dit tussenrapport maakt deel uit van een initiatief van de Europese Commissie om een leidraad voor het curriculum van Europese onderwijsorganisaties te ontwikkelen. Hiermee kunnen leerlingen de vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de omgang met KET’s. Het tussenrapport bevat een voorstel voor deze leidraad gebaseerd op een inventarisatie van de huidige stand van zaken onder een groot aantal belanghebbenden. Deze staat momenteel open voor commentaar van stakeholders en zou begin 2020 afgerond moeten zijn.

 

Meer informatie: 

Publicatie van de Europese Commissie: Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT)

Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Artikel Neth-ER: HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering

Nederland hoort bij de koplopers van de OESO als het gaat over digitale vaardigheden, waardoor zij kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer