EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

7 maart 2019

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter voorbereiding van de Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT). Door praktijkervaring zouden leerlingen beter worden voorbereid op de behoeften van de 21e eeuw. Het tussenrapport vraagt om input van stakeholders.

Vaardigheden nodig voor KET’s

Het bedrijfsleven en het onderwijs zouden meer moeten samenwerken en zo mogelijkheden voor praktijkervaring tijdens de opleiding creëren. Dit staat in het tussenrapport Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT) van PricewaterhouseCoopers voor de Europese Commissie. Om leerlingen de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor de omgang met KET’s en AMT, zou het onderwijscurriculum moeten worden aangepast. Deze aanpassing is echter moeilijk, omdat docenten en bestuurders bezorgd zouden zijn over verandering en de bijbehorende onzekerheid. Door meer te focussen op de behoeften van leerlingen en te investeren in de professionele ontwikkeling van docenten en het gebruik van nieuwe methodes en apparatuur, wordt het aanpassen van het curriculum mogelijk. Dit geldt voor zowel het beroeps- als het hoger onderwijs en mogelijkheden voor verdere bijscholing op de werkvloer. 

Context 

Dit tussenrapport maakt deel uit van een initiatief van de Europese Commissie om een leidraad voor het curriculum van Europese onderwijsorganisaties te ontwikkelen. Hiermee kunnen leerlingen de vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de omgang met KET’s. Het tussenrapport bevat een voorstel voor deze leidraad gebaseerd op een inventarisatie van de huidige stand van zaken onder een groot aantal belanghebbenden. Deze staat momenteel open voor commentaar van stakeholders en zou begin 2020 afgerond moeten zijn.

 

Meer informatie: 

Publicatie van de Europese Commissie: Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT)

Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Artikel Neth-ER: HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren. Uw mening over O&I...

Lees meer