EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

7 maart 2019

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter voorbereiding van de Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT). Door praktijkervaring zouden leerlingen beter worden voorbereid op de behoeften van de 21e eeuw. Het tussenrapport vraagt om input van stakeholders.

Vaardigheden nodig voor KET’s

Het bedrijfsleven en het onderwijs zouden meer moeten samenwerken en zo mogelijkheden voor praktijkervaring tijdens de opleiding creëren. Dit staat in het tussenrapport Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT) van PricewaterhouseCoopers voor de Europese Commissie. Om leerlingen de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor de omgang met KET’s en AMT, zou het onderwijscurriculum moeten worden aangepast. Deze aanpassing is echter moeilijk, omdat docenten en bestuurders bezorgd zouden zijn over verandering en de bijbehorende onzekerheid. Door meer te focussen op de behoeften van leerlingen en te investeren in de professionele ontwikkeling van docenten en het gebruik van nieuwe methodes en apparatuur, wordt het aanpassen van het curriculum mogelijk. Dit geldt voor zowel het beroeps- als het hoger onderwijs en mogelijkheden voor verdere bijscholing op de werkvloer. 

Context 

Dit tussenrapport maakt deel uit van een initiatief van de Europese Commissie om een leidraad voor het curriculum van Europese onderwijsorganisaties te ontwikkelen. Hiermee kunnen leerlingen de vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de omgang met KET’s. Het tussenrapport bevat een voorstel voor deze leidraad gebaseerd op een inventarisatie van de huidige stand van zaken onder een groot aantal belanghebbenden. Deze staat momenteel open voor commentaar van stakeholders en zou begin 2020 afgerond moeten zijn.

 

Meer informatie: 

Publicatie van de Europese Commissie: Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies (KETs) and Advanced Manufacturing Technologies (AMT)

Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Artikel Neth-ER: HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer