EC: investeren in O&I voor klimaatneutraal Europa in 2050

30 november 2018

Europa moet temperatuurstijging bestrijden en in 2050 klimaatneutraal zijn, onder meer door te investeren in onderzoek, innovatie en de juiste vaardigheden voor de toekomst. Dit stelt de Europese Commissie in een Mededeling over een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa en een rapport over de rol van onderzoek en innovatie in het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. De Commissie zegt dat in de EU binnen de komende twee decennia een grote inspanning nodig is voor onderzoek en innovatie om met nieuwe, klimaatneutrale oplossingen te komen die economisch haalbaar zijn.

Grote inspanning nodig op het gebied van O&I en vaardigheden

Europa moet temperatuurstijging bestrijden en klimaatneutraal zijn in 2050, onder andere door te investeren in onderzoek, innovatie en de juiste vaardigheden. Dit stelt de Europese Commissie in haar Mededeling  ´A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy´, waarin een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa wordt gepresenteerd. In de EU is de komende twee decennia een grote inspanning nodig voor onderzoek en innovatie om met nieuwe, rendabele en klimaatneutrale oplossingen te komen, aldus de Commissie. Ook moet er geïnvesteerd worden in human capital, zodat toekomstige generaties het beste onderwijs en training krijgen en uitgerust worden met de juiste vaardigheden, zoals vaardigheden op het vlak van groene en digitale technologieën. Op deze manier kunnen zij voorbereid worden op veranderende vereisten voor banen.

EU-onderzoeksstrategie voor een klimaatneutraal Europa

Er is een coherente onderzoeks- en innovatieagenda nodig die focust op klimaatneutrale oplossingen, zoals hernieuwbare energiebronnen, batterijen, energieopslag, circulaire economie en bio-economie. Dit staat ook in het ‘Final Report of the High-Level Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative gepubliceerd door een adviescommissie voor de Europese Commissie, over de rol van onderzoek en innovatie in het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. Om tot klimaatneutrale oplossingen te komen wil de Commissie dat 35% van het budget van Horizon Europe aan onderzoek en innovatie op het gebied van klimaat wordt besteed. Daarbij moet onder andere prioriteit gegeven worden aan koolstofvrije oplossingen die de potentie hebben om ontwikkeld en ingezet kunnen worden vóór 2050. Internationale samenwerking is daarbij van belang en moet zich niet beperken tot de onderzoeksfase, maar ook op het gebied van innovatie gezocht worden.  

Context

De Commissie wil met deze langetermijnstrategie geen doelen stellen, maar een visie verschaffen voor en richting geven aan onder meer onderzoekers, bedrijven en burgers, zodat zij nieuwe en innovatieve bedrijven en banen kunnen creëren. De strategie van de Commissie bouwt voort op het werk van de Energie-unie. Ook beveelt de Commissie alle ministers in relevante Raadsformaties hun bijdrage aan de strategie te bespreken en zo de regeringsleiders voor te bereiden voor de Europese Raad van 9 mei 2019 in Sibiu, Roemenië. 

Het rapport van het High-Level Panel, bestaande uit onafhankelijke experts, waaronder Maria van der Hoeven, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd tegelijkertijd met de langetermijnstrategie gepresenteerd en onderschrijft de visie in de Mededeling van de Commissie.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy
Persbericht Europese Commissie: The Commission calls for a climate neutral Europe by 2050
Publicatie Europese Commissie: Final Report of the High-Level Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative
Artikel Neth-ER: Een Europees innovatiefonds voor klimaat vanaf 2021
Dossier Neth-ER: Horizon Europe (2021 en verder)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

De uitgaven in de onderzoeks- en ontwikkelingssector (O&O) door Europese lidstaten zijn het afgelopen jaar met 0,03% gestegen. Dit blijkt uit de eerste bevindingen van een onderzoek van Eurostat...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer