EC en research stakeholders samen sterk voor voltooiing ERA

17 juli 2012

“Twelve years after being launched it is time for achieving the European Research Area”. Dit waren de woorden van Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek en Innovatie, tijdens de ERA persconferentie. Op 17 juli zijn vijf prioriteiten aangehaald die obstakels voor de ERA moeten wegnemen en zijn Joint Statements getekend tussen de Commissie en de stakeholders EARTO, LERU, EUA, Nordforsk en Science Europe. Ook zijn er Memoranda of Understanding getekend door de vier eerst genoemde stakeholders en is er een unilateral statement door Science Europe opgesteld.

Vijf prioriteiten
De Europese Commissie (EC) heeft vijf prioriteiten benoemd waarin vooruitgang moet worden geboekt voor het voltooien van de European Research Area (ERA). Voor elke prioriteit worden in de mededeling concrete stappen vastgesteld die de lidstaten, de stakeholders en de Europese Commissie, met elkaar samenwerkend binnen een versterkt partnerschap, dienen te nemen.

  • More effective national research systems, gericht op belemmeringen wegnemen voor grensoverschrijdende onderzoeksloopbanen in Europa en intensiever streven naar gezamenlijke onderzoeksagenda´s;
  • Optimal transnational co-operation and competition;
  • An open labour market for researchers: onderzoeksbeurzen en pensioenen moeten kunnen worden meegenomen over de landsgrenzen heen;
  • Gender equality and gender mainstreaming in research: Vrouwen moeten meer betrokken worden bij onderzoek door een betere balans tussen werk en privéleven te bewerkstelligen.
  • Optimal circulation and transfer of scientific knowledge: De EC zal beleid op open access van wetenschappelijke informatie ondersteunen, omdat open access kan zorgen voor meer effectiviteit en impact van de miljarden die in Europees onderzoek worden  geïnvesteerd.

De vooruitgangen zullen worden gemonitord en tevens zal de EC werken met een 'name and shame system' van Europese lidstaten die niet voldoende meewerken aan de voltooiing van de ERA.

 

Tijdlijn
Eind 2012 zal de Europese Commissie een baseline voor de jaarlijkse assessment van ERA presenteren. Daarnaast zal ERA politieke follow-up krijgen onder het Cypriotische voorzitterschap. In 2013 zal het eerste ERA Progress report gepubliceerd worden op basis van de baseline.

Meer informatie
Mededeling ERA
Mededeling Open Access
Persbericht:  ERA Communication
ERA Communication: A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth 
Impact assessment: Executive summary
Persbericht: Scientific data: open access to research results will boost Europe's innovation capacity
Artikel Neth-ER: Resultaten consultatie ERA: veel obstakels moeten overwonnen worden

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe

Ministers voor onderzoek hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. De Raad heeft een aantal maatregelen...

Lees meer

EESC: communicatie met burgers over de impact van Horizon Europe is cruciaal

Effectieve communicatie over de impact van Horizon Europe is van belang om de kloof tussen burger en wetenschap te verkleinen. Dit benadrukt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in haar...

Lees meer

Op de agenda: november

November wordt een beslissende maand voor de onderhandelingen voor de EU-kennisprogramma’s na 2020. Verwacht wordt dat in de Raad voor zowel Horizon Europe als voor Erasmus een gedeeltelijk akkoord...

Lees meer