EC: Maak widening en synergieën H2020 - ESIF nationale en regionale prioriteit

23 oktober 2018

Widening participation en synergieën tussen ESIF en Horizon 2020 moeten een prioriteit worden in regionale en nationale lange-termijn strategieën. Dat stelt de Commissie naar aanleiding van een Mutual Learning Exercise over widening participation en synergieën tussen Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF), waarin zij na twee jaar de balans opmaakt en enkele aanbevelingen doet voor beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau.

Widening en synergieën in nationale en regionale strategieën

Widening participation en synergieën tussen ESIF en Horizon 2020 moeten een prioriteit worden in regionale en nationale lange-termijn strategieën. Dit concludeert de Commissie in de publicatie  ‘Mutual Learning Excercise – Widening Participation and Strengthening Synergies: Summary Report’, waarin zij de belangrijkste uitkomsten van de Mutual Learning Exercise (MLE) samenvat en op basis daarvan enkele beleidsaanbevelingen doet. Een grotere rol voor widening participation en synergieën in regionale strategieën vraagt volgens de Commissie om ondersteuning van coherente beleidsinstrumenten die het gehele onderzoeks- en innovatie (O&I)-traject beslaan en gebruik maken van verschillende financieringsbronnen.

Daarnaast adviseert zij om bestuursstructuren en -processen op te zetten die de communicatie en coördinatie verbeteren tussen de managementautoriteiten die voorzien in de implementatie van ESIF en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor aan Horizon 2020-gerelateerde activiteiten.

Aanbevelingen voor widening participation

Widening participation kan op verschillende manieren ondersteund worden. Enerzijds door op nationaal niveau te investeren in hervorming en modernisering van O&I-systemen, anderzijds door wetenschappers te ondersteunen in deelname aan het kaderprogramma. De Commissie adviseert daarom ingaande en uitgaande mobiliteit meer aan te moedigen om bijvoorbeeld te zorgen dat onderzoekers uit widening landen een periode in een ander EU-land doorbrengen. Hierbij moet gestimuleerd worden dat deze uiteindelijk terugkeren naar het thuisland om brain drain te voorkomen. Samenwerking en interactie tussen de wetenschap en de private sector kunnen daarnaast bijdragen aan het creëren van moderne O&I systemen.

ESIF-H2020 synergieën

De Commissie benadrukt dat inspanningen om synergieën te realiseren nu prioriteit moeten krijgen. Om dit het best te faciliteren, adviseert zij een kader vast te stellen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten en manieren van synergie. Daarnaast is het van belang om nationale en regionale accounting en auditpraktijken te simplificeren en zoveel mogelijk af te stemmen met die van de EU-autoriteiten. Dit vraagt ook om een inspanning op Europees niveau. In dat kader sluit de Commissie met af een aantal EU-beleidsadviezen, waaronder een herziening van het staatssteunregime, zodat het gemakkelijker wordt om verschillende EU-fondsen te combineren. 

Context

Widening participation is erop gericht om de verschillen in onderzoeks- en innovatieprestaties tussen lidstaten in de EU te verkleinen, vanuit de gedachte dat de EU alleen als één concurrerend kan zijn op de wereldmarkt. Op dit moment ontberen sommige lidstaten de juiste basisvoorzieningen om toegang te krijgen tot het Europese onderzoeksbudget dat inzet op excellentie. De structuurfondsen zouden hierin een ondersteunende rol kunnen spelen.

Deze Mutual Learning Exercise (MLE) van de Policy Support Facility van de Commissie had als doel om voorbeelden van effectief beleid en lessons learned uit te wisselen om de beste manier te identificeren om nationale deelname aan het kaderprogramma te ondersteunen, alsmede de ondersteunende rol die ESIF daarin kan hebben. Twaalf lidstaten en één geassocieerd land deden mee aan deze MLE.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: MLE on National Practices in Widening Participation and Strengthening Synergies: Summary Report
Artikel Neth-ER: Verhogen effectiviteit van O&I systemen stimuleert kennismobiliteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederland opnieuw in top 3 landen met meeste ERC Starting Grants

Nederlandse kennisinstellingen staan weer in de top 3 van landen met de meeste ERC Starting Grants; relatief gezien presteert Nederland zelfs nog beter dan vorig jaar. Dit valt af te lezen...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer