EC: Erasmus+ studenten kunnen studie voortzetten in geval van no-deal-Brexit

31 januari 2019

Studenten die ten tijde van de Brexit in het VK op uitwisseling zijn met Erasmus+ kunnen hun studie of stage zonder onderbreking voortzetten in het geval van een ‘no-deal’. Dit geldt ook voor Britse Erasmus+ studenten die op uitwisseling zijn in de EU. Dit blijkt uit de noodmaatregelen die de Commissie gepresenteerd heeft. Ongeveer 21.000 studenten zullen hiermee te maken krijgen. Voorwaarde is wel dat het VK na Brexit blijft meebetalen aan het EU-budget van 2019.

Garantie voor studenten 

Een 'no-deal' Brexit mag geen invloed hebben op studenten die op dat moment met een Erasmus+ beurs op uitwisseling zijn. Dit blijkt uit de noodmaatregelen die de Europese Commissie gepresenteerd heeft voor het geval de EU en het VK zonder akkoord uit elkaar gaan. Een Brexit zonder afspraken zou betekenen dat deze studenten na 29 maart hun uitwisseling moeten afbreken en geen aanspraak meer kunnen maken op een beurs of studiepunten. Met deze noodmaatregelen wil de Commissie garanderen dat deze studenten hun studie of stage zonder problemen kunnen voortzetten. De voorziening is alleen van toepassing op studenten die al vóór het uittreden van het VK op Erasmusuitwisseling zijn. Dit geldt voor ongeveer 14.000 EU-studenten in het VK en 7.000 Britse studenten in de EU. Daarnaast zal de regeling alleen van toepassing zijn mits het VK zijn financiële verplichtingen nakomt en meebetaalt aan het budget voor 2019.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog met dit voorstel van de Comissie instemmen. 

Context

Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Het is onzeker of de EU en het VK voor die tijd een akkoord zullen bereiken over de uittreding: het Britse Lagerhuis heeft niet ingestemd met het akkoord dat de EU en het VK in november hebben gesloten. Een 'no-deal' Brexit wordt hierdoor steeds waarschijnlijker. Dit zou betekenen dat het VK op 30 maart zonder afspraken de EU verlaat. Dit heeft grote gevolgen, ook voor studenten en onderzoekers. De Europese Commissie bereidt zich voor op dit scenario en presenteert noodmaatregelen. Het VK maakte eerder al bekend hoe het zich voorbereidt op een 'no-deal'-scenario. Ook heeft het VK eerder verzekerd dat EU-studenten dezelfde status behouden in het collegejaar 2019-2020.  

Indien het Brits en Europees Parlement wel instemmen met het akkoord, zal er een transitieperiode van toepassing zijn waarin het VK tot eind 2020 blijft deelnemen aan Erasmus+. Indien dit niet het geval is en het ‘no-deal’-scenario werkelijkheid wordt zal het VK eerst een nieuwe overeenkomst moeten sluiten met de EU om te kunnen deelnemen aan het programma.

Meer informatie: 

Persbericht Europese Commissie:  Brexit Preparedness: European Commission adopts final set of “no-deal” contingency measures for Erasmus+ students, social security coordination rules and the EU budget
Publicatie Europese Commissie: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down provisions for the continuation of ongoing learning mobility activities under the Erasmus+ programme in the context of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("United Kingdom") from the European Union 
Informatie van Europese Commissie: How will Brexit impact the Erasmus+ programme?
Artikel Neth-ER: Brexit-akkoord: VK tot 2020 in Horizon 2020 en Erasmus+
Artikel Neth-ER: Wat als er geen deal is? Het VK is voorbereid
Artikel Neth-ER: Hoe kunnen universiteiten zich voorbereiden op een Brexit zonder deal?

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen

Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de...

Lees meer

De zes ambities van Von der Leyen

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht...

Lees meer

Op de agenda: mei

Welke richting zal Europa inslaan? En wie zullen de komende vijf jaar invulling geven aan het toekomstig EU-beleid? Deze vragen staan de komende maand centraal. De regeringsleiders en staatshoofden...

Lees meer

Opnieuw uitstel voor Brexit

De leiders van de EU-27 stemmen opnieuw in met uitstel voor Brexit. De uittreding van het VK zou nu uiterlijk plaats moeten vinden op 31 oktober, aldus de Europese Raad. Het is nog niet duidelijk...

Lees meer