EARTO: versimpel het financieringssysteem van Horizon Europe

3 mei 2019

De financiering van onderzoeksprojecten binnen Horizon Europe zou versimpeld moeten worden ten opzichte van Horizon 2020. De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) geeft in een position paper concrete aanbevelingen over hoe de financiering in Horizon Europe beter kan aansluiten op de behoeften van deelnemers aan Horizon Europe.

Vereenvoudig de financiering van onderzoeksprojecten

Het financieringssysteem van Horizon Europe zou simpeler moeten worden dan nu het geval is in Horizon 2020 en zou beter moeten inspelen op de behoeften van deelnemers zoals research and technology organisations (RTO’s), aldus de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) in een position paper . EARTO doet een aantal aanbevelingen voor de subsidieovereenkomst (Model Grant Agreement) om dit te bewerkstelligen. Zo zou de subsidieovereenkomst meer ruimte moeten laten voor nationale management- en boekhoudmethodes. Ook wil EARTO dat de toewijzing van fondsen beter overeenkomen met de werkelijke kosten van projecten. Daarnaast raadt EARTO aan om de last van audits te verlagen door, waar mogelijk, audits samen te voegen en te vertrouwen op de nationale audits.

Context         

EARTO behartigt de belangen van RTO’s in Europa. Zij hebben naast deze beleidsaanbevelingen nog twee andere papers gepubliceerd ter voorbereiding van de implementatie van Horizon Europe: een paper evalueert de implementatie van Horizon 2020; de andere paper geeft feedback op de zogenaamde Lump-Sums Pilot, een project die de financiering van Horizon 2020 zou moeten vereenvoudigen.

Meer informatie: 

Position paper EARTO: EARTO Recommendations on HEU Implementation: Financial Aspects 
Position paper EARTO: Towards Horizon Europe: EARTO Feedback on H2020 Implementation  
Position paper EARTO: EARTO Feedback on Lump-Sums Pilot Experiences 
Artikel Neth-ER: Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer