EARTO: versimpel het financieringssysteem van Horizon Europe

3 mei 2019

De financiering van onderzoeksprojecten binnen Horizon Europe zou versimpeld moeten worden ten opzichte van Horizon 2020. De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) geeft in een position paper concrete aanbevelingen over hoe de financiering in Horizon Europe beter kan aansluiten op de behoeften van deelnemers aan Horizon Europe.

Vereenvoudig de financiering van onderzoeksprojecten

Het financieringssysteem van Horizon Europe zou simpeler moeten worden dan nu het geval is in Horizon 2020 en zou beter moeten inspelen op de behoeften van deelnemers zoals research and technology organisations (RTO’s), aldus de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) in een position paper . EARTO doet een aantal aanbevelingen voor de subsidieovereenkomst (Model Grant Agreement) om dit te bewerkstelligen. Zo zou de subsidieovereenkomst meer ruimte moeten laten voor nationale management- en boekhoudmethodes. Ook wil EARTO dat de toewijzing van fondsen beter overeenkomen met de werkelijke kosten van projecten. Daarnaast raadt EARTO aan om de last van audits te verlagen door, waar mogelijk, audits samen te voegen en te vertrouwen op de nationale audits.

Context         

EARTO behartigt de belangen van RTO’s in Europa. Zij hebben naast deze beleidsaanbevelingen nog twee andere papers gepubliceerd ter voorbereiding van de implementatie van Horizon Europe: een paper evalueert de implementatie van Horizon 2020; de andere paper geeft feedback op de zogenaamde Lump-Sums Pilot, een project die de financiering van Horizon 2020 zou moeten vereenvoudigen.

Meer informatie: 

Position paper EARTO: EARTO Recommendations on HEU Implementation: Financial Aspects 
Position paper EARTO: Towards Horizon Europe: EARTO Feedback on H2020 Implementation  
Position paper EARTO: EARTO Feedback on Lump-Sums Pilot Experiences 
Artikel Neth-ER: Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

“Successen van Policy Support Facility moeten beter worden geïmplementeerd”

De Policy Support Facility in Horizon 2020 heeft een zeer positieve evaluatie ontvangen, maar er zijn wel nog punten voor verbetering van het instrument. Dit stelt de expert groep van de Commissie...

Lees meer