EARTO: versimpel het financieringssysteem van Horizon Europe

3 mei 2019

De financiering van onderzoeksprojecten binnen Horizon Europe zou versimpeld moeten worden ten opzichte van Horizon 2020. De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) geeft in een position paper concrete aanbevelingen over hoe de financiering in Horizon Europe beter kan aansluiten op de behoeften van deelnemers aan Horizon Europe.

Vereenvoudig de financiering van onderzoeksprojecten

Het financieringssysteem van Horizon Europe zou simpeler moeten worden dan nu het geval is in Horizon 2020 en zou beter moeten inspelen op de behoeften van deelnemers zoals research and technology organisations (RTO’s), aldus de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) in een position paper . EARTO doet een aantal aanbevelingen voor de subsidieovereenkomst (Model Grant Agreement) om dit te bewerkstelligen. Zo zou de subsidieovereenkomst meer ruimte moeten laten voor nationale management- en boekhoudmethodes. Ook wil EARTO dat de toewijzing van fondsen beter overeenkomen met de werkelijke kosten van projecten. Daarnaast raadt EARTO aan om de last van audits te verlagen door, waar mogelijk, audits samen te voegen en te vertrouwen op de nationale audits.

Context         

EARTO behartigt de belangen van RTO’s in Europa. Zij hebben naast deze beleidsaanbevelingen nog twee andere papers gepubliceerd ter voorbereiding van de implementatie van Horizon Europe: een paper evalueert de implementatie van Horizon 2020; de andere paper geeft feedback op de zogenaamde Lump-Sums Pilot, een project die de financiering van Horizon 2020 zou moeten vereenvoudigen.

Meer informatie: 

Position paper EARTO: EARTO Recommendations on HEU Implementation: Financial Aspects 
Position paper EARTO: Towards Horizon Europe: EARTO Feedback on H2020 Implementation  
Position paper EARTO: EARTO Feedback on Lump-Sums Pilot Experiences 
Artikel Neth-ER: Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: geïntegreerde aanpak voor duurzame groei

Europese groei moet duurzaam zijn. Om dat mogelijk te maken is een geïntegreerde aanpak nodig, waar ook onderzoeks- en innovatiebeleid deel van moeten uitmaken. Dat is de uitkomst van de eerste...

Lees meer

Mazzucato: missie-gedreven onderzoek vraagt om andere manier van denken

Missie-gedreven onderzoek vereist een andere rol van de burger en overheid en een andere vorm van financiering. In haar tweede rapport benadrukt Mazzucato dat er een nieuwe manier van denken nodig...

Lees meer