EARTO: Onderzoekers moeten uitgezonderd worden van Europese detacheringsregels

14 november 2019

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) wil een uitzonderingspositie voor onderzoekers binnen Europese detacheringsregels. Dit stelt het samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten in een statement, waarin zij ervoor pleiten dat wetenschappers niet een A1-formulier hoeven in te vullen voor een zakenreis van minder dan twee weken.

Detacheringsregels belemmeren onderzoekers

Voor wetenschappers en onderzoekspersoneel zou het niet nodig moeten zijn om een A1-formulier in te vullen voor een werkperiode in het buitenland van minder dan twee weken. De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) laat in een position paper weten bang te zijn dat de Europese detacheringsrichtlijn de vrije Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek zal belemmeren. Zij roepen de EU-instellingen dan ook op om er voor te zorgen dat onderzoekers en personeel in de onderzoekssector worden uitgezonderd van de detacheringsrichtlijn voor korte werkperioden in het buitenland.

Optimale samenwerking Europese onderzoekers bevorderen

EARTO benadrukt dat de specifieke situatie van wetenschappers niet vergeleken kan worden met de private sector. Research & Technology Organisations (RTO’s) ontvangen doorgaans publieke financiering en moeten daarom al voldoen aan specifieke wettelijke arbeidsvoorwaarden en hierover rapporteren. Bovendien vermeldt het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dat onderzoekers vrij moeten kunnen reizen door de EU en dat de Commissie obstakels die dit onmogelijk maken, moet verhelpen.

Context

EARTO behartigt de belangen van RTO’s in Europa. Onder meer TNO is aangesloten bij EARTO.
De Europese instellingen hebben in 2018 een nieuwe detacheringsrichtlijn aangenomen, met oog op een beter evenwicht tussen arbeidsrechten en vrijheid van dienstverlening. Zo krijgen gedetacheerde werknemers het recht op een gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Deze richtlijn zal volgend jaar van kracht worden. Het A1-formulier is een verklaring dat aantoont dat een werknemer die in het buitenland werkt reeds in een ander EU-land socialezekerheidspremies betaalt.

Meer informatie: 

Persbericht EARTO: EARTO Paper on A1 Certificates and the Posting of Workers in EU Regulation
Position paper EARTO: EARTO Paper on A1 Certificates and the Posting of Workers in EU Regulations:
Exemption Need for Research and Science-associated Staff

Publicatie Europese Commissie: Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité
Artikel Neth-ER: Hoe wordt werken in de Europese Onderzoeksruimte aantrekkelijker?

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw feedback over de ERA

Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

Kroatisch voorzitterschap wil verscherpt toezicht op salarisongelijkheid onderzoekers

Het Kroatisch voorzitterschap roept op tot verscherpt toezicht op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Het tegengaan van brain drain en stimuleren van brain circulation was één van de grote...

Lees meer

Op de agenda: juli

Het mag dan bijna zomer zijn, de Europese instellingen hebben nog een flink aantal dossiers op de agenda staan voor de maand juli. De Commissie publiceert de nieuwe Skills Agenda en haar voorstel...

Lees meer