Diversiteit aan leeromgevingen moet op waarde worden geschat

24 oktober 2019

Het waarderen van verschillende soorten leeromgevingen is noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende wereld van vandaag, zo betoogt het Lifelong Learning Platform. Bovendien moeten leeromgevingen beter op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd worden in een gemeenschappelijk referentiekader.

Diversiteit leeromgevingen belangrijk

Een diversiteit aan leeromgevingen, zowel in formele onderwijssystemen als in meer informele of werk-gerelateerde trajecten, is belangrijk om leerlingen, studenten en volwassenen te laten anticiperen op een snel veranderende  wereld. Dit is de belangrijkste boodschap van het Lifelong Learning Platform (LLLP), dat in haar position paper een aantal beleidsaanbevelingen doet met betrekking tot leeromgevingen. Een belangrijk gevolg van deze boodschap is dat informele leeromgevingen, die normaliter aanmerkelijk lager staan aangeschreven dan formele leeromgevingen, meer waardering zouden moeten krijgen. Hieruit voortvloeiend beveelt het LLLP aan samenwerking en partnerschappen tussen formele en informele leeromgevingen te versterken, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau.

Promoten flexibiliteit

Het potentieel van individuen kan beter worden benut als de flexibiliteit van leerwegen wordt verbeterd. Hiermee wordt het versimpelen van de toegang tot verschillende soorten leeromgevingen bedoeld. Ook roept het LLLP op de behoeften van lerende individuen centraal te stellen in de vormgeving van leeromgevingen. Leerlingen of studenten zijn, maar ook werknemers zullen dus betrokken moeten worden bij de besluitvorming. Met name het inspelen op digitale behoeften in leeromgevingen wordt belangrijker, gezien de veranderende nood aan vaardigheden. Uiteindelijk is het streven van het LLLP om een gemeenschappelijk referentiekader op te zetten waarin kwalificaties die opgedaan zijn in verschillende leeromgevingen worden erkend.

Context

Het Lifelong Learning Platform is een koepelorganisatie van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en vaardigheden. LLLP lanceerde haar position paper op 18 oktober aan het einde van de European Vocational Skills Week, die georganiseerd werd door de Europese Commissie.

Meer informatie: 

Publicatie Lifelong Learning Platform: 21st Century Learning Environments
Website Commissie: European Vocational Skills Week
Artikel Neth-ER: Groot gebrek aan non-cognitieve en digitale vaardigheden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt...

Lees meer

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European...

Lees meer

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het...

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer