Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren

15 april 2019

De digitale transformatie zorgt voor grote beleidsuitdagingen wat betreft de arbeidsmarkt. Digitale ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en automatisering vragen om werknemers die vooral flexibel zijn en in staat zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarom adviseert de high-level expertgroep voor de impact van digitale transformatie de Commissie hoe zij het Europese beleid beter op deze nieuwe vraag kunnen laten aansluiten opdat de Europese arbeidsmarkt toekomstbestendiger wordt.

Digitale transformatie vereist flexibele werknemers

De digitale transformatie zorgt voor een drastische verandering in onze manier van werken, maar de huidige arbeidsmarkt sluit hier slecht op aan. Technologiën als kunstmatige intelligentie en automatisering verlangen in rap tempo andere vaardigheden van werknemers en dragen hierdoor bij aan een steeds problematischere mismatch op het gebied van vaardigheden. Om dit aan te pakken heeft de high-level expertgroep voor de impact van de digitale transformatie in haar rapport “The Impact of the Digital Transformation on EU Labour Markets" aanbevelingen gedaan over het toekomstbestendig maken van de Europese arbeidsmarkt. Werknemers moeten vooral vakkundig zijn en in staat zijn op het werk nieuwe vaardigheden aan te leren, aldus de expertgroep. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om werknemers hierin te ondersteunen.

Een persoonlijk leeraccount voor het bijhouden van nieuwe vaardigheden

Om ervoor te zorgen dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden kunnen aanleren moet de EU geen beleid voeren dat uitgaat van ‘one size fits all’ voor alle werknemers. Het beste moeten de werknemers middelen krijgen waarmee ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Volgens de high-level expertgroep zou dit bijvoorbeeld kunnen door een persoonlijk leeraccount (‘digital skills personal learning account’) te ontwikkelen, waarmee werknemers eenvoudig hun persoonlijke ontwikkelingen bij kunnen houden die ze gedurende hun professionele loopbaan aanleren. Omdat het leeraccount persoonlijk is, kunnen werknemers deze aangeleerde vaardigheden ook mee nemen wanneer zij een nieuwe stap zetten in hun carrière.

Omscholen mogelijk maken

Het komt regelmatig voor dat mensen verkeerde carrièrekeuzes maken of te weinig vaardigheden hebben verworven. Om die reden moet er ook aandacht zijn voor goede loopbaanbegeleiding, zodat werknemers betere carrièrekeuzes kunnen maken en zich kunnen omscholen. Echter, dit kan veel kosten met zich meebrengen en is dus noch voor werknemers noch voor werkgevers voordelig. De high-level expertgroep suggereert dat intermediairs zoals arbeidsbemiddelaars hier een grote rol kunnen spelen. De arbeidsbemiddelaars kunnen helpen om de kosten voor omscholing te vergoeden en het mogelijk maken dat meer mensen in staat zijn om zichzelf verder te ontwikkelen. 

Context

De high-level expertgroep voor de impact van digitale transformatie op de Europese arbeidsmarkt deelde in hun rapport verschillende aanbevelingen voor hoe de EU een toekomstbestendigere arbeidsmarkt kan creëren met het oog op de digitale transformatie. In 2016 heeft de Europese Commissie haar New Skills Agenda for Europe gepresenteerd waarin stond hoe zij de skills mismatch in Europa wilden aanpakken. Marianne Thyssen - Europeese commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit - ontving het rapport van de high-level expertgroup met open armen. Volgens haar bevestigt het rapport dat ze in het Europese beleid de juiste stappen hebben gezet richting een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In het beleid is met name nadruk gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden, het waarborgen van goede werkomstandigheden en het bieden van sociale bescherming.

Meer informatie: 

Publicatie: The Impact of the Digital Transformation on EU Labour Markets
Webpagina Commissie: High-Level Expert Group on the Impact of the Digital Transformation on EU Labour Markets
Artikel Neth-ER: Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Hoe skills mismatch aanpakken?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vaardigheden personeel essentieel voor succes van bedrijven

Bedrijven staan of vallen met de vaardigheden van het personeel, daarom is het belangrijk dat het onderwijs haar studenten de juiste vaardigheden aanleren. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd...

Lees meer

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

Lage basisvaardigheden afgestudeerden baart OESO zorgen

Een derde van afgestudeerden in het hoger onderwijs haalt niet de lees- en rekenvaardigheid dat op dat niveau van hen verwacht wordt. Dit wordt geconstateerd in een studie van de OESO, waarin de...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer