Digitalisering als drijver van innovatie

24 juli 2019

Digitale technologieën spelen in alle economische sectoren een steeds grotere rol voor innovatie, zo stelt de OESO. Om digitale innovatie te ondersteunen kan een sectorale aanpak helpen bij het ontwikkelen van nieuw innovatiebeleid.  

Digitalisering drijft innovatie

Digitale technologieën veranderen de manier waarop innovatie bereikt wordt, schrijft de OESO in het rapport "How Are Digital Technologies Changing Innovation"  waarin zij analyseert welke impact digitalisering heeft op innovatie. De OESO observeert verschillende trends die voor vrijwel alle economische sectoren gelden. Zo is innovatie steeds vaker gebaseerd op data, bijvoorbeeld het gebruik van Internet of Things (IoT). Ook zorgt digitalisering ervoor dat innovatiecycli versnellen. Daarnaast wordt er steeds meer naar samenwerking gezocht om over de juiste expertise te beschikken, bijvoorbeeld door middel van samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Sectorspecifieke beleidsaanpak

Aangezien de impact van digitale innovatie varieert tussen verschillende sectoren, raadt de OESO aan om sectorspecifieke beleidsplannen op te zetten voor strategische sectoren. Daarbij moet gekeken worden welke uitdagingen er op de lange termijn spelen op het gebied van de digitale transformatie. Een sectorspecifieke beleidsaanpak moet echter niet in de weg staan van samenwerking tussen verschillende sectoren. Innovatie in het digitale tijdperk komt vaak voort uit kruisbestuiving tussen disciplines en technologieën, bijvoorbeeld door middel van interdisciplinaire studieprogramma’s op universiteiten en samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven.

Context

Dit rapport van de OESO beschrijft hoe digitale technologieën innovatieprocessen en -uitkomsten veranderen in verschillende sectoren. Daarvoor hebben ze specifiek gekeken naar de landbouwsector, auto-industrie en detailhandel. Onlangs nam de Raad van de Europese Unie conclusies aan voor een digitaal beleid na 2020, waarin het gebruik van innovatie digitale technologieën ook centraal staat.

Meer informatie: 

Publicatie OESO: How are digital technologies changing innovation?  

Artikel Neth-ER: De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer

Veel vraag vanuit Europese start-ups en bedrijven voor EIC-financiering

Er zijn meer dan 1800 aanvragen van Europese bedrijven binnengekomen voor financiering via het Accelerator-programma van de European Innovation Council. Accelerator-programma is populair   De...

Lees meer

Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast...

Lees meer