Digital Europe: EP en Raad nemen positie in

17 december 2018

Het creëren van het Digital Europe-programma is cruciaal voor het bereiken van de Digital Single Market strategie en voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU. Dit blijkt uit het standpunt dat het Europees Parlement ingenomen heeft met betrekking tot Digital Europe, waarin zij instemt met het voorgestelde budget van 9,2 miljard. De Raad bereikte al eerder een gedeeltelijk akkoord over het programma. Het Parlement, de Raad en de Commissie kunnen nu de onderhandelingen starten.

Parlement neemt positie Digital Europe in

Het creëren van het Digital Europe-programma is cruciaal voor het bereiken van de Digital Single Market strategie en voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU. Tijdens de plenaire vergadering heeft een meerderheid ingestemd met het rapport voor Digital Europe, een nieuw programma dat Europa’s digitale capaciteiten moet verbeteren. Het Parlement steunt het voorstel van de Commissie om een budget van 9,2 miljard euro te reserveren voor dit programma. Het Parlement is voorstander van de vijf sleutelgebieden die in dit programma centraal staan: supercomputers, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, gebruik van digitale technologie en digitale vaardigheden.

Gedeeltelijk akkoord door Raad

De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie bereikte begin december een gedeeltelijk akkoord over het programma. Budget-gerelateerde zaken zijn buiten beschouwing gelaten, omdat de onderhandelingen over het budget onderdeel zijn van de onderhandelingen over het gehele meerjarig financieel kader – zoals ook geldt voor Horizon Europe en Erasmus. In het algemeen steunt de Raad het voorstel van de Commissie. Wel vraagt zij om meer verduidelijking met betrekking tot mogelijke synergieën met andere programma’s, de implementatie en beheer van het programma en het proces en criteria voor European Digital Innovation Hubs.  

Context

Het voorstel van de Commissie voor Digital Europe werd in juni gepubliceerd, waarin zij voorstelde om 9,2 miljard te investeren in dit eerste digitale programma. Het Digital Europe programma is onderdeel van de Digital Single Market strategie. De instemming van het Parlement betekent dat de onderhandelingen met de Raad en de Commissie van start kunnen gaan. Digital Europe moet in 2020 gelanceerd worden.

Meer informatie

Persbericht Parlement: MEPs back proposal to create first EU programme to boost digital investment
Publicatie Parlement: Texts adopted: Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-202
Persbericht Raad: Digital Europe programme – Council agrees its position
Publicatie Raad: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 – partial general approach
Artikel Neth-ER: Juncker op Digital Summit: meer inzet nodig op Digital Single Market
Artikel Neth-ER: EC presenteert eerste digitale programma: Digital Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer