Dialoog met en kansen voor talent nodig tegen braindrain

30 november 2018

Europese lokale en regionale autoriteiten moeten onder meer de behoeften van lokale talenten identificeren om braindrain tegen te gaan. Dat stelt het Comité van de Regio’s in een rapport, waarin zij lokale en regionale autoriteiten aanbevelingen geeft over hoe zij talent kunnen behouden, terughalen of aantrekken.

Identificeer behoeften lokaal talent en trek internationaal talent aan

Om braindrain tegen te gaan moeten Europese lokale en regionale autoriteiten onder meer de behoeften van lokale talenten in kaart brengen. Dat stelt het Comité van de Regio’s in het rapport Addressing brain drain: The local and regional dimension, waarin lokale en regionale autoriteiten wordt aanbevolen hoe talent behouden, teruggehaald of aangetrokken kan worden. Zo kunnen autoriteiten de behoeften van talenten identificeren door de dialoog met hen aan te gaan, de kansen in een regio te promoten of talent belonen bij lokale of regionale initiatieven. Ook kan talent aangetrokken of behouden worden door samen te werken met lokale bedrijven, innovators of andere autoriteiten uit de regio.

Talentstromen in Nederlandse regio’s

Van de 17 miljoen mensen die binnen de EU migreren gaat vijf procent naar Nederland. Nederlandse regio’s trekken voornamelijk talent aan, maar sommige, namelijk Drenthe, Friesland en Overijssel, verliezen ook talent. Over het algemeen verlopen de migratiestromen in de EU onder meer van landelijke naar stedelijke regio’s, omdat daar meer kansen liggen. Provincies zoals Noord-Holland en Utrecht trekken dan ook overwegend hoogopgeleide EU-migranten aan.

Strategie Brainport Eindhoven als succesvol voorbeeld

Brainport Eindhoven, een Noord-Brabants initiatief van Eindhoven, twintig andere gemeenten, universiteiten en bedrijven om talent in de regio te behouden en aan te trekken, wordt gebruikt als succesvolle case study in het rapport. De strategie van Brainport Eindhoven om talent aan te trekken en te behouden bleek onder meer succesvol te zijn doordat er een analyse was gemaakt van aantrekkelijkheid van de regio voor hooggeschoolde arbeiders. Ook zijn de industrie en de samenwerking in het triple-helixmodel belangrijk geweest voor de aantrekkelijkheid van de regio.

Context

Braindrain is een probleem dat Europese regio’s raakt en lokale en regionale autoriteiten lijden onder het verlies van getalenteerde mensen. In de discussie rondom Horizon Europe speelt braindrain ook een belangrijke rol. Zo kiezen veel talentvolle studenten en onderzoekers uit de EU13-landen ervoor om hun carrière voort te zetten in de EU-15.  

Meer informatie

Publicatie Comité van de Regio’s: Addressing brain drain: The local and regional dimension
Persbericht Comité van de Regio’s: How can regions and cities tackle brain drain?  
Artikel Neth-ER: EP zet widening discussie op scherp

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EU-13 rectoren verwerpen EU van twee onderzoekssnelheden

Kennisinstellingen in EU-13 landen wijzen een EU van twee snelheden op het gebied van onderzoek af. Excellentie moet in Horizon Europe het leidende criterium blijven. In de toekomst moet widening...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer

LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat...

Lees meer