Denk mee over actieplan EU Urban Agenda partnerschappen

3 augustus 2017

U kunt nu uw ideeën over het actieplan voor vier verschillende EU Urban Agenda partnerschappen delen met de Europese Commissie via een publieke consultatie. De consultaties staan open tot 22 en 25 augustus.

Publieke consultaties EU Urban Agenda

De Europese Commissie heeft publieke consultaties geopend om ideeën te verzamelen voor de actieplannen van de eerste vier partnerschappen voor de Europese Urban Agenda. De Commissie zoekt naar input vanuit o.a. lokale en regionale overheden, de academische wereld, sociale partners en maatschappelijke organisaties. Op vier verschillende thema’s kunt u input geven:

De input op de consultaties zal door Europese Commissie worden gebruikt voor het opstellen van de definitieve versies van de actieplannen voor de verschillende partnerschappen. Deze actieplannen zullen op 26 oktober 2017 worden gepubliceerd.

Partnerschappen

De partnerschappen van de Urban Agenda moeten zorgen voor betere regelgeving, betere financiering en kennisdeling tussen Europese steden. Onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU zijn de eerste vier samenwerkingsverbanden van de Urban Agenda ontwikkeld op het gebied van migratie, luchtkwaliteit, betaalbaar inkomen en stedelijke armoede. Ieder van deze vier partnerschappen zal bestaat uit vijf steden. Amsterdam coördineert het partnerschap voor de inclusie van migranten en vluchtelingen en Utrecht doet mee aan het partnerschap voor luchtkwaliteit.

Meer informatie   

Website Europese Commissie: Urban Agenda - Inclusion of Migrants & Refugees 
Website Europese Commissie: Urban Agenda - Urban Poverty
Website Europese Commissie: Urban Agenda - Housing
Website Europese Commissie: Urban Agenda - Air Quality 
Artikel Neth-ER: Laatste partnerschappen Urban Agenda gelanceerd
Artikel Neth-ER: Pact van Amsterdam, volgende stap voor Urban Agenda 
Artikel Neth-ER: Ontwikkeling Urban Agenda stap verder

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC vernieuwt ‘Stairway to Excellence’-initiatief

De Europese Commissie vernieuwt het initiatief ‘Stairway to Excellence’. Dat staat in een persbericht van de Europese Commissie. Dit initiatief helpt regio’s met een achterstand op het gebied van...

Lees meer

Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën

Het cohesiebeleid post-2020 moet zich gaan richten op innovatie, digitale technologieën en industriële modernisatie. Dat staat in het voorstel van de Europese Commissie voor het cohesiebeleid 2021-...

Lees meer

Europese Rekenkamer biedt handvaten voor simplificatie cohesiebeleid

Om simplificatie te bereiken in het cohesiebeleid, zijn heldere doelstellingen en maatregelen nodig. Er is brede consensus over de noodzaak tot simplificatie, maar weinig duidelijkheid over de...

Lees meer

EP: cohesiebudget voor alle regio’s

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig...

Lees meer