Deelname EU-13 aan Horizon 2020 verbeterd

4 oktober 2018

Het aantal aanmeldingen voor Horizon 2020 afkomstig uit EU-13 landen en de financiering die deze landen ontvangen is gestegen. Dat blijkt uit de eerste Monitoring Flash van de Europese Commissie, die kijkt naar de herkomst van de Horizon 2020-aanvragen en -deelnames in de eerste vierenhalfjaar. Een ander rapport van de Europese Commissie over Widening Participation laat dezelfde conclusies zien.

Verbeteringen H2020 ten opzichte van KP7

Zowel de ontvangen financiering als het aantal aanvragen voor Horizon 2020 uit EU-13 landen is gestegen. Dat blijkt uit de eerste ‘'Monitoring Flash’ van de Europese Commissie, dat kijkt naar de herkomst van de aanvragen en deelnames van Horizon 2020 in de eerste vierenhalf jaar van het programma. Het aandeel financiering dat deze landen ontvangen is van 4,2% in KP7 naar 4,8% in Horizon 2020. Het aantal aanvragen uit de EU-13 is eveneens gestegen van 9,6% tot 10% in Horizon 2020. De Nederlandse deelname aan Horizon 2020 is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van KP7. Wel zijn het aantal aanvragen per jaar uit Nederland flink gestegen van 4158 aanvragen in KP7 naar 8444 in Horizon 2020.

Deelname EU-13 en andere landen

Nog steeds zien we grote verschillen in deelname aan Horizon 2020 tussen de verschillende lidstaten en verschillende programmaonderdelen. Hoewel de EU-13 landen 17% van de Europese wetenschappers vertegenwoordigen, resulteert dit in maar 10% van alle Horizon 2020 aanvragen. Dit terwijl meer dan de helft van alle aanvragen uit slechts vijf landen komen: het VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Bovendien is het percentage goedgekeurde voorstellen uit EU-13 landen met 11,8% zo’n 3% lager dan voorstellen uit de EU-15 landen. Het rapport laat ook zien dat lage nationale investeringen in O&I bijdragen aan een lagere participatie in Horizon 2020; landen met hogere nationale investeringen ontvangen meer geld van Horizon 2020.

Spreading excellence and widening participation

De conclusies uit de Monitoring Flash komen overeen met de bevindingen van een ander rapport van de Commissie: Spreading Excellence & Widening Participation in Horizon 2020. Dit rapport geeft ook aanbevelingen over hoe deze verschillen tussen lidstaten verkleind kunnen worden in Horizon Europe. Zo moeten de aanmeldingsprocedures van EU-programma’s versimpeld worden: de aanvraag voor een beurs zou bijvoorbeeld uit maximaal 20 pagina’s, in plaats van de gebruikelijke 60 tot 70 pagina’s, kunnen bestaan. Widening zou verder een horizontaal thema moeten zijn in de acties van het kaderprogramma, aldus het rapport. Ook zouden aanmeldingen die gebruik maken van infrastructuren en materiaal in EU-13 landen extra punten kunnen krijgen.

Context

Het verschil tussen de innovatieprestaties binnen de EU is een structureel probleem. In Horizon 2020 werd daarom het Spreading Excellence and Widening Participation programma geïntroduceerd. Om toegang te krijgen tot de Europese onderzoeksgelden moeten minder presterende instellingen en regio’s ‘met potentieel’ eerst de juiste basisvoorzieningen en omstandigheden creëren om mee te kunnen doen aan de op excellentie gebaseerde Europese competitie.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: From Horizon 2020 to Horizon Europe Monitoring Flash
Publicatie Europese Commissie: Spreading Excellence & Widening Participation in Horizon 2020.
Dossier Neth-ER: Widening Participation

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer