“De EU moet zich focussen op AI-onderzoek”

1 juli 2019

Met aandacht voor veelzijdigheid en spreiding van onderzoek, zou Europa wereldleider kunnen worden in AI-onderzoek, zo stelt de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Maatregelen gericht op vaardigheden en onderwijs zijn hierbij essentieel.

Focus op AI-onderzoek

Europa kan wereldleider worden in onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI) door gebruik te maken van haar veelzijdige en decentrale onderzoekslandschap. Dat is één van de aanbevelingen van de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG). Een nog te ontwikkelenen roadmap moet richting aan het Europese AI-onderzoek, inclusief actieplan om de maatregelen te implementeren. Zowel doelgericht als fundamenteel onderzoek naar ethische, sociale en industriële vraagstellingen is daarbij nodig. De AI HLEG ziet wel een aantal voorwaarden: het budget voor AI-onderzoek moet omhoog, de Europese onderzoeksgemeenschap moet zich verenigen en er zijn maatregelen nodig om AI-onderzoekers op te leiden, in Europa te houden en vanuit het buitenland aan te trekken.

Vaardigheden van burgers

Om te kunnen profiteren van AI moeten burgers over de juiste vaardigheden beschikken. Daar ziet de AI HLEG een rol voor de Commissie: lidstaten moeten gestimuleerd worden om burgers op te leiden. Onder meer interdisciplinariteit in het hoger onderwijs is wenselijk, zodat ontwikkelaars in staat zijn zowel technische als etische vragen te beantwoorden. Bovendien moeten studenten niet alleen inhoudelijke, maar ook interpersoonlijke vaardigheden opdoen. Specifieke aanbevelingen richten zich op het ontwikkelen van interdisciplinaire PhD-programma’s, het bevorderen van mobiliteit en de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Tenslotte verdient bij- en omscholing van werknemers blijvende aandacht.

Context

De AI HLEG is in juni 2018 door de Europese Commissie opgericht en bestaat uit onderzoekers, mensen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Eerder presenteerde de AI HLEG ethische richtlijnen voor betrouwbaar AI, die deze zomer getest zullen worden via een pilot. Daarnaast is er in december 2018 een gecoördineerd plan van de Commissie gepresenteerd om de ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa te bevorderen. In februari 2019 hebben de lidstaten hun steun uitgesproken voor dit plan en werken zij aan een nationale AI-strategie. Naast onderzoek en onderwijs bevat dit rapport ook aanbevelingen voor andere gebieden, waaronder steun aan de private sector en toegang tot data.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: AI HLEG Policy and Investment Recommendations   
Artikel Neth-ER: EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie 
Artikel Neth-ER: Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie   
Artikel Neth-ER: EP benadrukt belang onderzoek en vaardigheden voor kunstmatige intelligentie  
Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie  
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Reacties op voorstel nieuwe portfolio’s Europese Commissie

In de plannen van de nieuwe Commissie-Von der Leyen zal er één supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie komen. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van de aangekondigde...

Lees meer

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met...

Lees meer

LLLP: Europees semester te economisch

De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met suggesties voor de Country Specific Recommendations. Ook...

Lees meer

Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering, maar grote uitdagingen blijven

Ondanks dat Nederland binnen de EU tot de best presterende landen behoort op het gebied van digitalisering in de industrie zijn er ook grote uitdagingen, blijkt uit een rapport in opdracht van de...

Lees meer