“De EU moet zich focussen op AI-onderzoek”

1 juli 2019

Met aandacht voor veelzijdigheid en spreiding van onderzoek, zou Europa wereldleider kunnen worden in AI-onderzoek, zo stelt de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Maatregelen gericht op vaardigheden en onderwijs zijn hierbij essentieel.

Focus op AI-onderzoek

Europa kan wereldleider worden in onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI) door gebruik te maken van haar veelzijdige en decentrale onderzoekslandschap. Dat is één van de aanbevelingen van de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG). Een nog te ontwikkelenen roadmap moet richting aan het Europese AI-onderzoek, inclusief actieplan om de maatregelen te implementeren. Zowel doelgericht als fundamenteel onderzoek naar ethische, sociale en industriële vraagstellingen is daarbij nodig. De AI HLEG ziet wel een aantal voorwaarden: het budget voor AI-onderzoek moet omhoog, de Europese onderzoeksgemeenschap moet zich verenigen en er zijn maatregelen nodig om AI-onderzoekers op te leiden, in Europa te houden en vanuit het buitenland aan te trekken.

Vaardigheden van burgers

Om te kunnen profiteren van AI moeten burgers over de juiste vaardigheden beschikken. Daar ziet de AI HLEG een rol voor de Commissie: lidstaten moeten gestimuleerd worden om burgers op te leiden. Onder meer interdisciplinariteit in het hoger onderwijs is wenselijk, zodat ontwikkelaars in staat zijn zowel technische als etische vragen te beantwoorden. Bovendien moeten studenten niet alleen inhoudelijke, maar ook interpersoonlijke vaardigheden opdoen. Specifieke aanbevelingen richten zich op het ontwikkelen van interdisciplinaire PhD-programma’s, het bevorderen van mobiliteit en de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Tenslotte verdient bij- en omscholing van werknemers blijvende aandacht.

Context

De AI HLEG is in juni 2018 door de Europese Commissie opgericht en bestaat uit onderzoekers, mensen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Eerder presenteerde de AI HLEG ethische richtlijnen voor betrouwbaar AI, die deze zomer getest zullen worden via een pilot. Daarnaast is er in december 2018 een gecoördineerd plan van de Commissie gepresenteerd om de ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa te bevorderen. In februari 2019 hebben de lidstaten hun steun uitgesproken voor dit plan en werken zij aan een nationale AI-strategie. Naast onderzoek en onderwijs bevat dit rapport ook aanbevelingen voor andere gebieden, waaronder steun aan de private sector en toegang tot data.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: AI HLEG Policy and Investment Recommendations   
Artikel Neth-ER: EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie 
Artikel Neth-ER: Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie   
Artikel Neth-ER: EP benadrukt belang onderzoek en vaardigheden voor kunstmatige intelligentie  
Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie  
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Interne opleidingen in het Nederlands bedrijfsleven verbeterd

Interne opleidingen voor werknemers vertonen een stijgende lijn in Nederland: er zijn meer bedrijven die dit soort opleidingen aanbieden en ook het aantal werknemers dat gebruik maakte van deze...

Lees meer

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer