Copyrightrichtlijn: belanghebbenden roepen op artikel 11 en 13 te verwijderen

1 februari 2019

Artikel 11 en 13 van de herziening van de copyrightrichtlijn moeten uit het voorstel verwijderd worden. Dat schrijft een coalitie van 89 organisaties in een open brief aan de Raad, de Commissie en het Parlement. De onderhandelingen tussen de instellingen over het voorstel, dat zich op dit moment in de triloogfase bevindt, zijn onlangs spaak gelopen. Dit wordt aangegrepen door deze organisaties om nogmaals hun standpunt onder de aandacht te brengen.   

Oproep om het voorstel aan te passen

Artikels 11 en 13 in het voorstel voor de herziening van de van de copyrightrichtlijn schieten tekort en moeten daarom geschrapt worden. Hiertoe roepen 89 organisaties op in een open brief, die ondertekend is door onder meer koepels van ondernemers, ngo’s, academici, universiteiten, openbare bibliotheken en onderzoekers. De brief is gericht aan de Europese instellingen: de Raadswerkgroep intellectueel eigendom, Andrus Ansip, vicepresident van de Commissie, en de verantwoordelijke Europarlementariërs, die op dit moment onderhandelen over het voorstel in de triloog.

Artikel 11 en 13 in de voorgestelde herziening roepen van het begin af aan veel weerstand op bij een brede groep van belanghebbenden. De artikelen voorzien in het uitbreiden van auteursrechtbescherming en het versterken van de controle op gepubliceerd materiaal. Eerder al signaleerden verschillende belanghebbenden dat dit ook schadelijk zou kunnen zijn voor het wetenschapsveld.

Onder de ondertekenaars van de brief zijn onder meer de European University Association, de Association of European Research Libraries en de Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Europe. Uit Nederland heeft onder meer de Vereniging Openbare Bibliotheken de brief ondertekend.

Context

De Commissie deed in september 2016 een voorstel om de regels voor copyright te moderniseren. In mei 2018 namen de lidstaten onder het Bulgaars voorzitterschap een positie in. Het Parlement volgde, na een moeizaam proces, in september. Op dit moment bevindt het voorstel zich in de triloogfase, echter blokkeert een aantal lidstaten het proces omdat zij zich niet kunnen vinden in de voorgestelde tekst van het voorzitterschap. Met deze brief proberen de organisaties dit momentum aan te grijpen om de instellingen nogmaals op de hiaten in het voorstel te wijzen.

Ook in de onderzoeks- en onderwijssector hebben belanghebbenden zich geroerd. Veel organisaties, waaronder Neth-ER, hebben opgeroepen tot aanpassingen aan het voorstel, met name de uitzondering voor text and data mining (TDM).

Meer informatie: 

Publicatie: Open Letter calling for the deletion of Articles 11 and 13 in the copyright Directive proposal
Persbericht: Copyright: Open Letter calling for the deletion of Articles 11 and 13
Artikel Neth-ER: Europees Parlement neemt positie in over copyright
Artikel Neth-ER: Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in
Artikel Neth-ER: “Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”
Artikel Neth-ER: Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Duidelijke stellingname kennissector nodig bij implementatie copyrightrichtlijn

De European University Association roept universiteitsverbanden en hun leden op om een actieve rol te spelen in de implementatie van de copyrightrichtlijn. Als houvast heeft de EUA een aantal...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende...

Lees meer

EP akkoord met uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het uitbreiden van de reikwijdte van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. De nieuwe regels moeten de ontwikkeling van data-...

Lees meer