Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in

30 mei 2018

De Raad heeft een positie ingenomen voor de herziening van de copyrightrichtlijn, een voorstel dat tot veel controverse geleid heeft in de onderwijs- en onderzoeksector. Op hoofdlijnen is de tekst hetzelfde gebleven als het voorstel van de Commissie, met enkele kleine wijzigingen. Het Europees Parlement dient nu zijn positie in te nemen voordat begonnen kan worden met de onderhandelingen.

Positie van de Raad

De Raad heeft een positie ingenomen met betrekking tot de herziening van de copyrightrichtlijn, een wetsvoorstel dat ook gevolgen heeft voor onderzoek en onderwijs. Op enkele punten is de tekst gewijzigd ten opzichte van het voorstel van de Commissie, maar op hoofdlijnen blijft deze in stand. In de richtlijn is een uitzondering opgenomen voor het gebruik van Text and Datamining (TDM) door onderzoekers en voor het gebruik van illustraties in het onderwijs. De auteursrechtbescherming bij het online gebruik van publicaties is enigszins aangepast.

Uitzondering voor TDM en onderwijs

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om op grote schaal tekst te doorzoeken: een veelgebruikte methode door wetenschappers, die bekend staat als Text and Datamining (TDM). TDM zou echter in strijd zijn met de nieuwe copyrightrichtlijn. Om de onderzoeksector tegemoet te komen is er een uitzondering opgenomen in de richtlijn voor onderzoekers die gebruikmaken van TDM, in lijn met bestaand Europees beleid. Volgens de Raad moeten onderzoekers ook in het kader van publiek-private partnerschappen kunnen profiteren van deze techniek. Lidstaten hebben in de nieuwe tekst de mogelijkheid gekregen om de uitzondering op nationaal niveau verder uit te breiden. Daarnaast is er een uitzondering opgenomen voor het gebruik van illustraties in een digitale omgeving in het onderwijs, zoals de Commissie ook voorstelde.   

Auteursrechtbescherming

Ook voorziet het voorstel in auteursrechtbescherming bij het online gebruik van publicaties. Wel is de tekst van de Raad minder strikt dan het Commissievoorstel: de beschermingstermijn voor auteursrecht is verkort van twintig naar één jaar, publicaties voorafgaand aan de nieuwe wetgeving worden niet beschermd en het gebruik van tekstfragmenten valt buiten de reikwijdte van de wet.  

Context

In september 2016 heeft de Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Het voorstel heeft tot veel ophef gezorgd bij organisaties in de onderzoeks- en onderwijssector: veel organisaties, waaronder Neth-ER, hebben brieven ondertekend die het Parlement oproepen het voorstel aan te passen, met name de nauw gedefinieerde uitzondering voor TDM. Ook de uitzondering voor digitaal gebruik van materiaal in het onderwijs is onderwerp van kritiek. Daarnaast leidde het voornemen om het auteursrecht voor online publicaties te verstevigen tot zorgen.

Naast het Parlement moet het voorstel ook worden goedgekeurd door de lidstaten in de Raad. De Raad heeft nu ingestemd met de compromistekst van het Bulgaars voorzitterschap en deze het mandaat gegeven de onderhandelingen te openen met het Parlement middels de triloog. Het Parlement zelf moet zijn positie overigens nog steeds vaststellen: waarschijnlijk zal de verantwoordelijke parlementscommissie eind juni stemmen over de amendementen. Daarna moet het nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering. 

Meer informatie

Persbericht Raad: ‘Copyright rules for the digital environment: Council agrees its position’
Publicatie Voorzitterschap: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market - Mandate for negotiations with the European Parliament
Artikel Neth-ER: Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten
Artikel Neth-ER: "Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid"
Artikel Neth-ER: Bezorgdheid over hervorming copyright bij belanghebbenden
Artikel Neth-ER: “Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”
Artikel Neth-ER: Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Digital Europe: EP en Raad nemen positie in

Het creëren van het Digital Europe-programma is cruciaal voor het bereiken van de Digital Single Market strategie en voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU. Dit...

Lees meer

EP: onderwijs moet klaargestoomd worden voor digitale tijdperk

Er is een leven lang leren-aanpak nodig voor de transformatie van het onderwijs voor het digitale tijdperk. Dit stelt het Europees Parlement in een resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk...

Lees meer

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

Vrouwen zijn in toenemende mate ondervertegenwoordigd in de digitale sector. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarin deelname van vrouwen in de digitale sector op het gebied...

Lees meer