Copyrightrichtlijn: EP trapt op de rem

6 juli 2018

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn te starten verworpen. Veel belanghebbenden hebben hun zorgen geuit over het voorstel, waaronder ook de kennissector. Het wetsvoorstel zal nu behandeld worden op de volgende plenaire vergadering in september, zodat het gehele Parlement naar de tekst kan kijken en er nieuwe amendementen ingediend kunnen worden.

Geen onderhandelingsmandaat voor copyrightrightlijn

Tijdens de plenaire vergadering heeft een meerderheid van het Europees Parlement het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn te starten verworpen. Omdat het Parlement geen groen licht wil geven, zal het voorstel in september opnieuw behandeld worden tijdens de plenaire vergadering. Er kunnen dan nieuwe amendementen ingediend worden waarover gedebatteerd en gestemd zal worden.

 

Nadat de parlementaire commissie juridische zaken eind juni een definitief standpunt ingenomen heeft, is er een campagne op gang gekomen van verschillende sectoren die grote vraagtekens zetten bij het wetsvoorstel, waaronder de onderwijs en onderzoeksector. In een open brief, die ook door Neth-ER ondertekend is, vroegen zij de Europarlementariërs om geen mandaat te geven voor het starten van de triloog. 

Context

De Commissie heeft in september 2016 een voorstel gedaan om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Na een lang traject heeft de Raad in mei 2018 onder het Bulgaars voorzitterschap een standpunt ingenomen. Ook hierop kwamen al eerder bezorgde reacties.

De parlementaire commissie juridische zaken, verantwoordelijk voor het behandelen van dit wetsvoorstel, heeft in juni gestemd over de amendementen om de onderhandelingen met de Raad te kunnen starten. De oproep om tegen het mandaat te stemmen werd ondertekend door organisaties uit verschillende sectoren. Ook veel belanghebbenden uit het kennisveld ondertekenden de brief, waaronder de League of European Research Universities (LERU) en het Life Long Learning Platform. Naast Neth-ER hebben de Nederlandse organisaties Kennisland en de Vereniging Openbare Bibliotheken de brief gesteund. 

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: Europees Parlement schuift herziening regels online auteursrecht door naar september
Rapport Europees Parlement:
REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market
Open brief aan het Europees Parlement:
Call to Members of the European Parliament
Artikel Neth-ER:
Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in
Artikel Neth-ER:
Bezorgdheid over hervorming copyright bij belanghebbenden
Artikel Neth-ER:
“Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”
Artikel Neth-ER:
“Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid”
Artikel Neth-ER:
Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Text and data mining: 14 organisaties roepen op tot een bredere uitzondering

Een brede en verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor het gebruik van text and data mining (TDM) is noodzakelijk als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van innovatie en...

Lees meer

Europees Parlement neemt positie in over copyright

De onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn kunnen van start gaan nu het Europees Parlement een positie heeft ingenomen. Voor de zomer stemde het Parlement nog tegen het...

Lees meer

Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007...

Lees meer

Op de agenda: juli

Het zomerreces staat bijna voor de deur, maar Brussel zit nog niet stil. In juli zullen de onderzoeksministers voor het eerst van gedachten wisselen over het voorstel voor Horizon Europe. Het...

Lees meer