"Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid"

11 september 2017

Gealarmeerde koepelorganisaties waarschuwen het Europees Parlement in een open brief voor de schadelijke gevolgen van een nieuw en strenger copyright wetsvoorstel. Ze roepen universiteiten en onderzoeksinstellingen op de brief te steunen en zo hun stem te laten horen. 

Strengere copyright regelingen en de gevolgen

Vijftien onderzoeks- en digital rights organisaties, waaronder Science Europe en de EUA, protesteren samen in een open brief tegen de tekstvoorstellen van het Europees Parlement voor het wetsvoorstel over copyrights in de digitale markt. Met name de voorstellen om auteursrechtbescherming voor nieuwspublicaties uit te breiden en betere controle uit te oefenen op reeds gepubliceerde artikelen worden bekritiseerd in de brief. Een gevolg van het wetsvoorstel zou bijvoorbeeld zijn dat het citeren van ander academisch werk onderwerp wordt van strengere copyrightregelingen waarbij studenten en academici gedwongen worden toestemming te vragen of te betalen om te citeren. Volgens de organisaties gaat het voorstel rechtstreeks in tegen het Open Access-beleid wat de EU tot nu toe heeft nagestreefd. De nieuwe regeling ondermijnt zo niet alleen de fundamentele waarde van informatievrijheid, maar ook de impact van onderzoek wereldwijd, aldus de ondertekenaars.

Steun de brief

De brief met de titel “EU copyright reform threatens Open Access and Open Science” is geadresseerd aan het Europees Parlement. In de brief wordt opgeroepen om de twee meest controversiële tekstvoorstellen te verwijderen en het voorstel zo aan te passen dat het mogelijk blijft voor academici en studenten om toegang te houden tot het vinden en verbinden van grote hoeveelheden tekst en data. Is uw organisatie het hier ook mee eens? Via dit formulier kunt u de brief mede ondertekenen.

Text and Data Mining

Een aantal Europese onderzoeks- en innovatieorganisaties publiceerde ook een open brief aan het Europese Parlement. In de brief wordt gevraagd om de uitzondering voor Text and Data Mining (TDM) binnen het Copyrightvoorstel uit te breiden. In het huidige voorstel gaat de uitzondering om gebruik te mogen maken van TDM alleen op voor onderzoekers en onderzoeksinstellingen, maar in de brief wordt verzocht de uitzondering voor iedereen te laten gelden die toegang heeft tot publicaties. Op deze manier kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksbibliotheken ook gebruik maken van TDM, indien zij toegang hebben tot een publicatie. Omdat toegang tot de publicatie in dit geval al is verleend, komen intellectuele eigendomsrechten niet in het geding, volgens de organisaties.

De ondergetekenden (waaronder DigitalEurope, Science Europe en de European Alliance for Research Excellence) benadrukken het belang van TDM voor Europees onderzoek en innovatie. Bovendien wordt privaat en publiek onderzoek afgeremd door de beperkte mogelijkheden tot TDM, terwijl in andere niet-Europese landen barrières juist worden weggenomen. Hierdoor is het lastig om voorloper te blijven op het gebied van informatie. 

Over de copyrightherziening

In september 2016 kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Hierin stelt de Commissie voor om uitzonderingen te maken op de auteursrechtbescherming voor onderzoekers en docenten. Dit wetsvoorstel moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die beiden veranderingen kunnen aanbrengen. Het voorstel van de Parlement om strengere copyrightcontrole te hanteren is significant anders dan het originele wetsvoorstel van de Commissie, waardoor koepelorganisaties aan de alarmbel trekken.

Meer informatie

Open brief: EU copyright reform threatens Open Access and Open Science
Formulier voor ondersteuning brief: Open Letter Concerning Opposition to Possible Developments in EU Copyright Reform
Open Brief TDM: Securing Europe’s leadership in the data economy by revising the Text and Data Mining (TDM) exception
Artikel Neth-ER: Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESFRI: Laat onderzoeksinfrastructuren niet afhangen van Horizon Europe

Maak Europese onderzoeksinfrastructuren onafhankelijk van Horizon Europe. Dit adviseert het European Strategy Forum on Research Infrastructures in een rapport met opties om de financiering van...

Lees meer

OSPP wil naar onderzoekssysteem gebaseerd op kennisdeling in 2030

Open Science moet de basis vormen voor een toekomstig systeem van gedeelde en openlijk toegankelijke onderzoeksuitkomsten. Dat stelt het Open Science Policy Platform op basis van haar afsluitende...

Lees meer

OESO: zeven aandachtspunten voor toegankelijkheid publiek gefinancierde data

OESO brengt in kaart welke beleidsmaatregelen getroffen worden om publiek gefinancierde data toegankelijk te maken voor wetenschap, technologie en innovatie. In een rapport geeft de organisatie een...

Lees meer

ESFRI presenteert visie op toekomst onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren zijn cruciaal in de vormgeving van Europese prioriteiten, zoals de vernieuwde ERA. Dit stelt ESFRI in een onlangs gepubliceerd white paper. De organisatie doet hierin...

Lees meer