Concurrentieraad: een concurrerend en digitaal Europa

9 maart 2015

De eerste Raad van Concurrentievermogen onder het Letse EU voorzitterschap vond plaats op 2 en 3 maart met als voornaamste prioriteit een concurrerend en digitaal Europa.  De Raad heeft gesproken over de ERA roadmap en over acties om innovaties in de European Research Area aan te moedigen. Mede namens Nederland is er een non-paper aangeboden aan de Raad.

European Research Area
Volgend op een presentatie van de Europese Commissie over de annual growth survey 2015 en het investeringsplan voor Europa (EFSI), hield de Raad een debat over acties om innovatie in de European Research Area (ERA) aan te moedigen. Hierbij werd door de Raad benadrukt dat onderzoek en innovatieve projecten ondersteund moeten worden door financiering van de kenniseconomie. Bovendien was er een brede consensus in de Raad dat de financiering een hoge mate van rendement moet hebben op maatschappelijk vlak en extra investeringen moeten genereren in onderzoek en innovatie. Daarnaast kondigde het voorzitterschap van de Raad haar voornemen aan om de ERA roadmap te bespreken op de volgende Raadsbijeenkomst van 28 mei 2015.

Frontrunners Project
Tijdens de Raadsvergadering heeft Nederland samen met Verenigd Koninkrijk een non-paper ingebracht over de resultaten van het Frontrunners Project. Dit project is in mei 2014 van start gegaan op initiatief van diverse lidstaten, waaronder Nederland. Het doel van dit project is om de single market beter te laten werken voor bedrijven en consumenten door problemen waar zij tegenaanlopen aan te pakken. In het non-paper concluderen de initiatiefnemers dat hun projecten hebben geleid tot verbeterde samenwerking, wat de consumenten en bedrijven zal helpen in de huidige EU single market. Zij hopen dat hun initiatieven, waar mogelijk, als voorbeeld kunnen dienen voor andere lidstaten.

Digital single market
De ministers spraken over de digitalisering van de industrie, een breder gebruik van digitale toepassingen en het aanmoedigen van digitaal ondernemerschap. Daarnaast is er in de Raad van gedachten gewisseld over hoe Europa  een vlotte overgang naar het digitale tijdperk kan ondersteunen en versnellen door middel van open, genetwerkt, data-intensief onderzoek. De uitkomsten van beide gesprekken dragen bij aan de later dit jaar te verschijnen strategie van de Europese Commissie over de digital single market.

Meer informatie
Persbericht: Competitiveness Council, 02-03/03/2015
Publicatie: Outcome of the Council meeting Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)
Publicatie: Results of Frontrunners Projects to improve the Single Market

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

"Meer vrouwen nodig voor een sterke onderzoekssector"

Gendergelijkheid is een belangrijk middel om de effectiviteit van onderzoekssystemen te versterken. De ERAC werkgroep voor gender in onderzoek & innovatie stelt in een position paper dat...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

TNO: innoveer je uit de crisis

Nederland kan zich uit de economische crisis ten gevolge van het coronavirus innoveren door haar investeringen in onderzoek & innovatie op te schroeven. Dit stelt TNO in een position paper over...

Lees meer