Concurrende financiering als aandrijver van onderzoeksprestaties?

15 februari 2019

Het inzetten van Performance Based Research Funding Systems (PRFS) is niet essentieel voor het verbeteren van onderzoeksprestaties, zo schrijft de Europese Commissie in een beleidsnota. Er lijkt geen ideale verhouding te zijn tussen verschillende soorten publieke onderzoeksfinanciering, aangezien de inzet en de resultaten hiervan per land sterk kunnen verschillen. Effectieve PRFS vereist consistentie en het formuleren van beleidsdoelen.

Geen one-size-fits-all

Performance Based Research Funding Systems (PRFS) kunnen helpen om de prestaties van universiteiten en onderzoeksinstellingen te verbeteren, maar zijn hiervoor niet essentieel. Dat schrijft de Commissie in de beleidsnota ‘How to improve national Research and Innovation systems of Member States and Associated Countries’. Daarbij wordt opgemerkt dat het gebruik van PRFS per land sterk verschilt en dat sommige landen met minder inzet van PRFS toch soortgelijke resultaten bereiken. Dit suggereert dat er geen ideale verhouding bestaat tussen PRFS en andere manieren voor het bekostigen van publiek gefinancierd onderzoek.

PRFS gericht op consistentie en beleidsdoelen

Om effectief te zijn, dient PRFS consistent te zijn met ander beleid gericht op het verbeteren van prestaties van onderzoek, aldus de nota. Verder moeten er duidelijke beleidsdoelen opgesteld worden bij het inzetten van PRFS. Dit moeten er echter niet teveel zijn, want dat zou zorgen voor te veel complexiteit, waardoor het beleid zijn doel voorbij schiet.

Context

De beleidsnota is geformuleerd naar aanleiding van een strategisch beleidsdebat over hoe nationale onderzoeks- en innovatiesystemen verbeterd kunnen worden. Dit debat vond in september 2018 plaats in de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). Het paper is opgesteld door de afdeling Reforms and economic impact van DG RTD.

Meer informatie 

Publicatie Europese Commissie: How to improve national Research and Innovation systems of Member States and Associated Countries

Artikel Neth-ER: Verschillen in onderzoekfinanciering blootgelegd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer