Concurrende financiering als aandrijver van onderzoeksprestaties?

15 februari 2019

Het inzetten van Performance Based Research Funding Systems (PRFS) is niet essentieel voor het verbeteren van onderzoeksprestaties, zo schrijft de Europese Commissie in een beleidsnota. Er lijkt geen ideale verhouding te zijn tussen verschillende soorten publieke onderzoeksfinanciering, aangezien de inzet en de resultaten hiervan per land sterk kunnen verschillen. Effectieve PRFS vereist consistentie en het formuleren van beleidsdoelen.

Geen one-size-fits-all

Performance Based Research Funding Systems (PRFS) kunnen helpen om de prestaties van universiteiten en onderzoeksinstellingen te verbeteren, maar zijn hiervoor niet essentieel. Dat schrijft de Commissie in de beleidsnota ‘How to improve national Research and Innovation systems of Member States and Associated Countries’. Daarbij wordt opgemerkt dat het gebruik van PRFS per land sterk verschilt en dat sommige landen met minder inzet van PRFS toch soortgelijke resultaten bereiken. Dit suggereert dat er geen ideale verhouding bestaat tussen PRFS en andere manieren voor het bekostigen van publiek gefinancierd onderzoek.

PRFS gericht op consistentie en beleidsdoelen

Om effectief te zijn, dient PRFS consistent te zijn met ander beleid gericht op het verbeteren van prestaties van onderzoek, aldus de nota. Verder moeten er duidelijke beleidsdoelen opgesteld worden bij het inzetten van PRFS. Dit moeten er echter niet teveel zijn, want dat zou zorgen voor te veel complexiteit, waardoor het beleid zijn doel voorbij schiet.

Context

De beleidsnota is geformuleerd naar aanleiding van een strategisch beleidsdebat over hoe nationale onderzoeks- en innovatiesystemen verbeterd kunnen worden. Dit debat vond in september 2018 plaats in de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). Het paper is opgesteld door de afdeling Reforms and economic impact van DG RTD.

Meer informatie 

Publicatie Europese Commissie: How to improve national Research and Innovation systems of Member States and Associated Countries

Artikel Neth-ER: Verschillen in onderzoekfinanciering blootgelegd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer