Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

4 juli 2019

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld belangrijk zijn; waaronder ITRE en CULT. In tegenstelling tot de vorige termijn zit er weer een Nederlander in de commissie CULT. 

Parlementsleden verdelen Commissies

In de eerste plenaire sessie heeft het Europees Parlement besloten in welke parlementaire commissies Europarlementariërs plaats nemen. De parlementaire commissies zijn verantwoordelijk voor het behandelen van wetsvoorstellen en indienen van amendementen voordat deze naar de plenaire vergadering gaan. Elke Europarlementariër neemt plaats in één of twee commissies en kan daarnaast plaatsvervanger zijn. De kennis-gerelateerde dossiers worden voornamelijk in de commissies ITRE (o.a. onderzoek en technolgie), CULT (o.a. onderwijs), EMPL (o.a. vaardigheden), BUDG (alle begrotingen) en REGI (inzet regionale fondsen) behandeld. In elk van deze commissies zal minstens één Nederlandse volksvertegenwoordiger plaatsnemen.

Parlementaire commissie

    

Partij

    

Lid

    

Plaatsvervanger

ITRE

CDA

Tom Berendsen

(Industrie, Technologie, Onderzoek en Energie)

PvdA

Mohammed Chahim

FvD

Rob Rooken

FvD

Robert Roos

   

CULT

PvdA

Paul Tang

(Cultuur en Onderwijs)

Lara Wolters

 

BUDG

FvD

Derk Jan Eppink

(Begroting)

 

EMPL 

PvdA

Agnes Jongerius

(Werkgelegenheid en Sociale Zaken)

CDA

Jeroen Lenaers

50PLUS

Antoine Manders

D66

Samira Rafaela

GroenLinks

Kim Van Sparretak

    

REGI

CDA

Tom Berendsen

(Regionale ontwikkeling)

PvdA

Vera Taks

Leden en plaatsvervangers

In de commissies wordt onderscheid gemaakt tussen leden en plaatsvervangers. Beiden kunnen op persoonlijke titel amendementen indienen. Echter plaatsvervangers hebben geen stemrecht, tenzij een lid niet aanwezig kan zijn bij een stemming.

Voorzitters en vice-voorzitters

Het Europees Parlement heeft ook een voorzitter gekozen. De Italiaan David Sassoli van de S&D zal de komende 2,5 het voorzitterschap bekleden. Daarnaast zijn er veertien vicevoorzitters gekozen.

Meer informatie:

Persbericht Europees Parlement: Samenstelling EP: Welke leden in welke commissie?
Editorial Neth-ER: Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Onderwijsministers bespreken toekomst van het beroepsonderwijs in Osnabrück

De Europese ministers van onderwijs hebben tijdens een informele Raad in Osnabrück een nieuwe impuls voor het beroepsonderwijs besproken. Hiermee is ook officieel het startschot afgegeven voor...

Lees meer

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

MICROBOL: EHEA instrumenten van toepassing op micro-credentials

European Higher Education Area (EHEA)-instrumenten kunnen worden toegepast op micro-credentials, maar verdere verkenning van hun reikwijdte, gebruik en interpretatie is noodzakelijk. Dit wordt...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer