Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

4 juli 2019

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld belangrijk zijn; waaronder ITRE en CULT. In tegenstelling tot de vorige termijn zit er weer een Nederlander in de commissie CULT. 

Parlementsleden verdelen Commissies

In de eerste plenaire sessie heeft het Europees Parlement besloten in welke parlementaire commissies Europarlementariërs plaats nemen. De parlementaire commissies zijn verantwoordelijk voor het behandelen van wetsvoorstellen en indienen van amendementen voordat deze naar de plenaire vergadering gaan. Elke Europarlementariër neemt plaats in één of twee commissies en kan daarnaast plaatsvervanger zijn. De kennis-gerelateerde dossiers worden voornamelijk in de commissies ITRE (o.a. onderzoek en technolgie), CULT (o.a. onderwijs), EMPL (o.a. vaardigheden), BUDG (alle begrotingen) en REGI (inzet regionale fondsen) behandeld. In elk van deze commissies zal minstens één Nederlandse volksvertegenwoordiger plaatsnemen.

Parlementaire commissie

    

Partij

    

Lid

    

Plaatsvervanger

ITRE

CDA

Tom Berendsen

(Industrie, Technologie, Onderzoek en Energie)

PvdA

Mohammed Chahim

FvD

Rob Rooken

FvD

Robert Roos

   

CULT

PvdA

Paul Tang

(Cultuur en Onderwijs)

 

BUDG

FvD

Derk Jan Eppink

(Begroting)

 

EMPL 

PvdA

Agnes Jongerius

(Werkgelegenheid en Sociale Zaken)

CDA

Jeroen Lenaers

50PLUS

Antoine Manders

D66

Samira Rafaela

GroenLinks

Kim Van Sparretak

    

REGI

CDA

Tom Berendsen

(Regionale ontwikkeling)

PvdA

Vera Taks

Leden en plaatsvervangers

In de commissies wordt onderscheid gemaakt tussen leden en plaatsvervangers. Beiden kunnen op persoonlijke titel amendementen indienen. Echter plaatsvervangers hebben geen stemrecht, tenzij een lid niet aanwezig kan zijn bij een stemming.

Voorzitters en vice-voorzitters

Het Europees Parlement heeft ook een voorzitter gekozen. De Italiaan David Sassoli van de S&D zal de komende 2,5 het voorzitterschap bekleden. Daarnaast zijn er veertien vicevoorzitters gekozen.

Meer informatie:

Persbericht Europees Parlement: Samenstelling EP: Welke leden in welke commissie?
Editorial Neth-ER: Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Knowledge First: 12,5 years Neth-ER

The 12,5 year anniversary of Neth-ER provided a special opportunity to gather high-level Dutch and European stakeholders in the fields of education, research and innovation for the annual Neth-ER...

Lees meer

Reacties op voorstel nieuwe portfolio’s Europese Commissie

In de plannen van de nieuwe Commissie-Von der Leyen zal er één supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie komen. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van de aangekondigde...

Lees meer

EU-budget moet komende jaren flink inspelen op toename budget voor innovatie

De Nederlandse regering moet tijdens de onderhandelingen over het EU-budget van 2021-2027 een prioriteit maken van het stimuleren van onderzoek & innovatie. Hiertoe roept de Kenniscoalitie op in...

Lees meer

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met...

Lees meer