Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

4 juli 2019

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld belangrijk zijn; waaronder ITRE en CULT. In tegenstelling tot de vorige termijn zit er weer een Nederlander in de commissie CULT. 

Parlementsleden verdelen Commissies

In de eerste plenaire sessie heeft het Europees Parlement besloten in welke parlementaire commissies Europarlementariërs plaats nemen. De parlementaire commissies zijn verantwoordelijk voor het behandelen van wetsvoorstellen en indienen van amendementen voordat deze naar de plenaire vergadering gaan. Elke Europarlementariër neemt plaats in één of twee commissies en kan daarnaast plaatsvervanger zijn. De kennis-gerelateerde dossiers worden voornamelijk in de commissies ITRE (o.a. onderzoek en technolgie), CULT (o.a. onderwijs), EMPL (o.a. vaardigheden), BUDG (alle begrotingen) en REGI (inzet regionale fondsen) behandeld. In elk van deze commissies zal minstens één Nederlandse volksvertegenwoordiger plaatsnemen.

Parlementaire commissie

    

Partij

    

Lid

    

Plaatsvervanger

ITRE

CDA

Tom Berendsen

(Industrie, Technologie, Onderzoek en Energie)

PvdA

Mohammed Chahim

FvD

Rob Rooken

FvD

Robert Roos

   

CULT

PvdA

Paul Tang

(Cultuur en Onderwijs)

 

BUDG

FvD

Derk Jan Eppink

(Begroting)

 

EMPL 

PvdA

Agnes Jongerius

(Werkgelegenheid en Sociale Zaken)

CDA

Jeroen Lenaers

50PLUS

Antoine Manders

D66

Samira Rafaela

GroenLinks

Kim Van Sparretak

    

REGI

CDA

Tom Berendsen

(Regionale ontwikkeling)

PvdA

Vera Taks

Leden en plaatsvervangers

In de commissies wordt onderscheid gemaakt tussen leden en plaatsvervangers. Beiden kunnen op persoonlijke titel amendementen indienen. Echter plaatsvervangers hebben geen stemrecht, tenzij een lid niet aanwezig kan zijn bij een stemming.

Voorzitters en vice-voorzitters

Het Europees Parlement heeft ook een voorzitter gekozen. De Italiaan David Sassoli van de S&D zal de komende 2,5 het voorzitterschap bekleden. Daarnaast zijn er veertien vicevoorzitters gekozen.

Meer informatie:

Persbericht Europees Parlement: Samenstelling EP: Welke leden in welke commissie?
Editorial Neth-ER: Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Interne opleidingen in het Nederlands bedrijfsleven verbeterd

Interne opleidingen voor werknemers vertonen een stijgende lijn in Nederland: er zijn meer bedrijven die dit soort opleidingen aanbieden en ook het aantal werknemers dat gebruik maakte van deze...

Lees meer

“De EU moet zich focussen op AI-onderzoek”

Met aandacht voor veelzijdigheid en spreiding van onderzoek, zou Europa wereldleider kunnen worden in AI-onderzoek, zo stelt de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Maatregelen...

Lees meer

Ministers: zet successen Urban Agenda voort

De Urban Agenda zal in de toekomst verder moeten worden uitgerold, hierbij spelen Europese instellingen, lidstaten en lokale overheden een centrale rol. De ministers voor stedelijke ontwikkeling...

Lees meer