Commissie zoekt kandidaten voor studies naar de toekomst van onderwijs

6 december 2018

De Europese Commissie is op zoek naar kandidaten voor drie verkennende studies naar de toekomst van onderwijs en training. De uitkomsten van de studies zullen dienen als input om een debat te stimuleren over de toekomst van onderwijs en voor de ontwikkeling van toekomstig beleid. Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 januari 2019 registreren.

Drie verkennende studies voor de toekomst van onderwijs

De Europese Commissie doet een oproep voor kandidaten voor het doen van drie verkennende studies naar de toekomst van onderwijs en training. De uitkomsten van de studies dienen als input voor de ontwikkeling van toekomstig beleid, waaronder de opvolger van de Europa 2020-strategie en de Future of Learning-agenda. Tot 7 januari 2019 kunnen geïnteresseerden zich registreren. De Commissie zal daarna alle kandidaten aanschrijven met specifieke informatie over de procedure.

Er worden kandidaten gezocht voor de volgende drie verkennende studies:

  • The future of Non-formal and Informal Learning: towards lifelong and life-wide learning ecosystems?
  • The future of Transnational Collaboration in European Higher Education.
  • The future of Social Innovation in Education: how the ability and propensity to innovate can be fostered in an educational setting?

Context

Europa 2020 is de Europese langetermijnstrategie om een hoog niveau van werkgelegenheid te bereiken en economische groei en sociale samenhang te stimuleren. De EU heeft daartoe onder meer op het gebied van onderwijs en onderzoek doelstellingen geformuleerd. Zo moet 3% van het BBP van de EU geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling en minstens 40% van de 30- tot 34-jarigen hoger onderwijs hebben afgerond.

Meer informatie

Persbericht Directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur: Express your interest now - studies on the future of education and training
Artikel Neth-ER: Zal de EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hoe kunnen universiteiten zich voorbereiden op een Brexit zonder deal?

Universiteiten kunnen zich voorbereiden op een no-deal scenario tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU door problemen te identificeren en zelf met partners om de tafel te gaan. Dat adviseren de...

Lees meer

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van...

Lees meer

EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het eerste EU-programma voor digitale technologieën: Digital Europe. De EU-instellingen zijn overeengekomen dat het programma zich...

Lees meer

Herziening copyrightrichtlijn: triloog bereikt overeenstemming

Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de copyrightrichtlijn. Voor het kennisveld zijn verschillende uitzonderingen gemaakt op het auteursrecht...

Lees meer