Commissie zoekt kandidaten voor studies naar de toekomst van onderwijs

6 december 2018

De Europese Commissie is op zoek naar kandidaten voor drie verkennende studies naar de toekomst van onderwijs en training. De uitkomsten van de studies zullen dienen als input om een debat te stimuleren over de toekomst van onderwijs en voor de ontwikkeling van toekomstig beleid. Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 januari 2019 registreren.

Drie verkennende studies voor de toekomst van onderwijs

De Europese Commissie doet een oproep voor kandidaten voor het doen van drie verkennende studies naar de toekomst van onderwijs en training. De uitkomsten van de studies dienen als input voor de ontwikkeling van toekomstig beleid, waaronder de opvolger van de Europa 2020-strategie en de Future of Learning-agenda. Tot 7 januari 2019 kunnen geïnteresseerden zich registreren. De Commissie zal daarna alle kandidaten aanschrijven met specifieke informatie over de procedure.

Er worden kandidaten gezocht voor de volgende drie verkennende studies:

  • The future of Non-formal and Informal Learning: towards lifelong and life-wide learning ecosystems?
  • The future of Transnational Collaboration in European Higher Education.
  • The future of Social Innovation in Education: how the ability and propensity to innovate can be fostered in an educational setting?

Context

Europa 2020 is de Europese langetermijnstrategie om een hoog niveau van werkgelegenheid te bereiken en economische groei en sociale samenhang te stimuleren. De EU heeft daartoe onder meer op het gebied van onderwijs en onderzoek doelstellingen geformuleerd. Zo moet 3% van het BBP van de EU geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling en minstens 40% van de 30- tot 34-jarigen hoger onderwijs hebben afgerond.

Meer informatie

Persbericht Directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur: Express your interest now - studies on the future of education and training
Artikel Neth-ER: Zal de EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP: onderwijs moet klaargestoomd worden voor digitale tijdperk

Er is een leven lang leren-aanpak nodig voor de transformatie van het onderwijs voor het digitale tijdperk. Dit stelt het Europees Parlement in een resolutie over onderwijs in het digitale tijdperk...

Lees meer

Budget 2019 goedgekeurd: 12,3 miljard naar Horizon 2020 en 2,8 naar Erasmus+

De Raad en het Parlement hebben ingestemd met het EU Budget van 2019: er zal 12,3 miljard aan Horizon 2020 worden besteed en 2,8 miljard worden toebedeeld aan Erasmus+. Dit betekent een stijging van...

Lees meer

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

Vrouwen zijn in toenemende mate ondervertegenwoordigd in de digitale sector. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarin deelname van vrouwen in de digitale sector op het gebied...

Lees meer

Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs

Lidstaten hebben veelbelovende stappen gezet met betrekking tot de vijf kernthema’s van de Riga Conclusies. Cedefop heeft de vooruitgang op deze thema’s in kaart gebracht. Met name het stimuleren...

Lees meer