Commissie zoekt experts op het gebied van onderwijs

9 juli 2018

Bent u expert op het gebied van onderwijs? Dan is de Commissie naar u op zoek. De Commissie wil zowel een expertgroep opzetten voor samenwerking en de uitwisseling van best practices voor het volgen van afgestudeerden als een expertpanel voor de vormgeving van het onderwijs en trainingskader post-2020. Beide oproepen staan tot 27 juli open.   

Experts gezocht voor het in kaart brengen van afgestudeerden

De Commissie is op zoek naar experts om een expertgroep te vormen op het gebied van het volgen van afgestudeerden. Deze groep zal een platform bieden voor samenwerking en wederzijdse uitwisseling van nationale methodes om afgestudeerden te volgen, zowel in het hoger- als beroepsonderwijs. Ook zal de werkgroep mogelijkheden onderzoeken om vergelijkbare data en gemeenschappelijke definities te ontwikkelen. Daarnaast zal de werkgroep een advies aan de Commissie voorbereiden over de haalbaarheid van een onderzoek op Europees niveau naar afgestudeerden. De oproep blijft voorlopig open, maar op 27 juli zal de Commissie de aanmeldingen evalueren. Daarna zal de Commissie opnieuw aanmeldingen evalueren als er extra leden voor de groep nodig zijn.

Experts gezocht voor onderwijs- en trainingsraamwerk post-2020

De Commissie is ook op zoek naar experts om een panel te vormen dat meehelpt bij de vormgeving van de opvolger van de Onderwijs en Training 2020-strategie. Het panel zal verschillende thema’s behandelen met als centraal concept de grote uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt, zoals de digitalisatie van de samenleving, milieu-uitdagingen en technologische veranderingen en de impact hiervan op onderwijs- en trainingssystemen. Het is de bedoeling dat het panel voor het eind van november 2018 een aantal issue papers publiceert om de discussies op Europees en nationaal niveau te voeden en inzicht te verschaffen in de voorbereidingen op het nieuwe raamwerk. Aanmeldingen kunnen eveneens tot 27 juli ingestuurd worden.

Context

De Commissie heeft vorig jaar een aanbeveling gedaan voor het volgen van afgestudeerden in het hoger- en beroepsonderwijs, die in november is aangenomen door de Raad.

Het volgen van afgestudeerden kan de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt verbeteren: één van de prioriteiten van de New Skills Agenda for Europe. Uit onderzoek in opdracht van de Commissie bleek dat er nog veel te verbeteren is op nationaal niveau. Lidstaten kunnen de kwaliteit van hun onderwijssystemen verbeteren door bij te houden wordt welke activiteiten afgestudeerden in het hoger- en beroepsonderwijs ondernemen na hun afstuderen. Deze informatie kan helpen bij het inzichtelijk maken van oorzaken voor werkloosheid en het vinden van oplossingen hiervoor.

De Onderwijs en Training 2020-strategie (ET 2020) vormt het kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en training. Met behulp van verschillende werkgroepen fungeert ET 2020 als een belangrijk forum voor wederzijds leren, uitwisseling van informatie en ondersteuning op het gebied van beleidshervorming. Het Oostenrijks voorzitterschap heeft als prioriteit gesteld de opvolger van deze strategie verder vorm te geven. 

Meer informatie

Persbericht Commissie: Commission expert group on graduate tracking
Aanmeldingsformulier Commissie: Open call for applications for the selection of members
Publicatie Europese Commissie: Call for applications for the selection of members of the expert group "European education and training expert panel"
Artikel Neth-ER: Meer inzet nodig voor volgen mbo-afgestudeerden
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad zet in op toekomstverkenning onderwijs
Artikel Neth-ER: Vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs
Artikel Neth-ER: Onderhandelingen kennisprogramma's centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap
Dossier Neth-ER: PO/VO

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

54 voorstellen voor Europese Universiteiten

Er is grote belangstelling onder hogescholen en universiteiten voor het Europese Universiteiten-initiatief. Dit meldt de Europese Commissie. In totaal hebben 54 samenwerkingsverbanden een...

Lees meer

Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen...

Lees meer

EC evalueert impact van ECVET en EQAVET

De mobiliteitservaring van studenten in het beroepsonderwijs is verbeterd door het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dit blijkt uit een studie van de Europese...

Lees meer

Nederland 2e in Europa als bestemming voor buitenlandstudie

Nederland staat op de tweede plaats in de top tien landen voor buitenlandstudie in Europa van educations.com. Op de wereldwijde lijst heeft Nederland de zevende plaats bemachtigd. Nederland...

Lees meer