Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

21 juni 2019

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen die de Europese Commissie aan Nederland geeft voor het nationale energie- en klimaatplan voor 2021-2030. Daarnaast geeft de Commissie Nederland bijvoorbeeld ook het advies om een overzicht te maken van de investeringsbehoeften die nodig zijn om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen.

Nederlandse O&I-doelen voor klimaat  

De Europese Commissie beveelt Nederland aan om de financieringsdoelstellingen en nationale doelen voor onderzoek & innovatie in relatie tot de energie-unie in kaart te brengen. Deze zijn nu nog onvoldoende meetbaar. Door concrete beleidsrichtlijnen en maatregelen op te stellen kan Nederland de doelstellingen die het zichzelf stelt behalen. Dit staat in de ‘Aanbeveling van de Commissie over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van Nederland voor de periode 2021-2030’. Daarnaast verzoekt de Commissie Nederland om een algemeen overzicht van de investeringsbehoeften die nodig zijn om de klimaat- en energiedoestellingen te halen.

Context

Lidstaten zijn onder de ‘Verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie’ verplicht om elk jaar een tienjarig energie- en klimaatplan op te stellen. De wetgeving verplicht lidstaten ook om actie te ondernemen op de aanbevelingen van de Commissie, tenzij zij kunnen motiveren waarom ze het niet doen. De definitieve plannen van dit jaar moeten uiterlijk 31 december 2019 zijn ingediend. Bij het opstellen van het plan moet de Nederlandse overheid het publiek betrekken. De verordening over de energie-unie is onderdeel van het ‘clean planet for all Europeans’-pakket. Vorig jaar bracht de Commissie een langetermijnstrategie uit om dit ook daadwerkelijk te bereiken. Onderzoek & innovatie maken deel uit van deze strategie, in Horizon Europe zal bijvoorbeeld 35% van het budget naar klimaat gaan.

Meer informatie: 

Publicatie: ‘Aanbeveling van de Commissie over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van Nederland voor de periode 2021-2030’

Artikel Neth-ER: EC: investeren in O&I voor klimaatneutraal Europa in 2050

Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeen Cristian Buşoi nieuwe voorzitter Parlementscommissie ITRE

De Roemeen Cristian Buşoi wordt de nieuwe voorzitter van de Parlementscommissie ITRE, nadat zijn voorganger Adina-Ioana Vălean Eurocommissaris voor Transport is geworden. ITRE houdt zich onder meer...

Lees meer

EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en...

Lees meer

Raad kiest positie EIT en synergieën Horizon Europe

De Raad Concurrentievermogen heeft akkoorden bereikt over de financiering van het EIT en synergieën van Horizon Europe. Ook is de inhoudelijke focus van Horizon herbevestigd. Verder sprak de Raad...

Lees meer

Fins voorzitterschap wil 84 miljard voor Horizon, Parlement teleurgesteld

Het Fins voorzitterschap stelt voor om 84 miljard euro neer te leggen voor Horizon Europe, zo blijkt uit een gelekt compromisvoorstel. Het bedrag is lager dan de 86,6 miljard euro die de Commissie...

Lees meer