Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

21 juni 2019

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen die de Europese Commissie aan Nederland geeft voor het nationale energie- en klimaatplan voor 2021-2030. Daarnaast geeft de Commissie Nederland bijvoorbeeld ook het advies om een overzicht te maken van de investeringsbehoeften die nodig zijn om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen.

Nederlandse O&I-doelen voor klimaat  

De Europese Commissie beveelt Nederland aan om de financieringsdoelstellingen en nationale doelen voor onderzoek & innovatie in relatie tot de energie-unie in kaart te brengen. Deze zijn nu nog onvoldoende meetbaar. Door concrete beleidsrichtlijnen en maatregelen op te stellen kan Nederland de doelstellingen die het zichzelf stelt behalen. Dit staat in de ‘Aanbeveling van de Commissie over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van Nederland voor de periode 2021-2030’. Daarnaast verzoekt de Commissie Nederland om een algemeen overzicht van de investeringsbehoeften die nodig zijn om de klimaat- en energiedoestellingen te halen.

Context

Lidstaten zijn onder de ‘Verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie’ verplicht om elk jaar een tienjarig energie- en klimaatplan op te stellen. De wetgeving verplicht lidstaten ook om actie te ondernemen op de aanbevelingen van de Commissie, tenzij zij kunnen motiveren waarom ze het niet doen. De definitieve plannen van dit jaar moeten uiterlijk 31 december 2019 zijn ingediend. Bij het opstellen van het plan moet de Nederlandse overheid het publiek betrekken. De verordening over de energie-unie is onderdeel van het ‘clean planet for all Europeans’-pakket. Vorig jaar bracht de Commissie een langetermijnstrategie uit om dit ook daadwerkelijk te bereiken. Onderzoek & innovatie maken deel uit van deze strategie, in Horizon Europe zal bijvoorbeeld 35% van het budget naar klimaat gaan.

Meer informatie: 

Publicatie: ‘Aanbeveling van de Commissie over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van Nederland voor de periode 2021-2030’

Artikel Neth-ER: EC: investeren in O&I voor klimaatneutraal Europa in 2050

Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Werk mee aan het nieuwe EIT

Het European Institute of Innovation and Technology is op zoek naar acht nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Academici, onderzoekers, innovators en ondernemers worden aangemoedigd om zich...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Musea willen Horizon Europe mee promoten

Europese musea en wetenschapsorganisaties kunnen spilfiguren zijn bij het bekend maken van Horizon Europe bij het grote publiek. Daarvoor is wel steun vanuit het kaderprogramma nodig, schrijft het...

Lees meer

Geef uw feedback over partnerschappen

De impact assessments voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe zijn gepubliceerd op de website van de Commissie. U kunt hier tot en met 27 augustus...

Lees meer