Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK

7 november 2019

De kritiek van lidstaten, waaronder Nederland, op de verhoging van nationale financiële bijdragen aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader is niet terecht, aldus de Commissie. Lidstaten zijn zich niet altijd bewust van de vele directe en indirecte voordelen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap. Een hogere EU-begroting is dan ook gerechtvaardigd.

EU doet meer dan geld overmaken

Lidstaten ontvangen meer uit Brussel dan financiële overdrachten alleen. Een nauwe budgettaire visie op de verhouding tussen financiële bijdragen en ontvangsten van lidstaten aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) doet dan ook geen recht aan alle voordelen die EU-lidmaatschap met zich meebrengt, zo betoogt de Commissie. EU-lidmaatschap draagt bijvoorbeeld substantieel bij aan nationale economieën, onder meer via toegang tot de interne markt. Uit hypothetische berekeningen blijkt dat Nederland meer dan tien keer zo veel jaarlijkse inkomsten uit de interne markt zal halen dan er jaarlijks zal worden uitgegeven aan de EU-begroting voor de periode van 2021 tot 2027. Daarnaast profiteren lidstaten ook indirect van gelden die aan andere lidstaten zijn toegewezen, zoals West-Europese bedrijven die projecten uitvoeren met cohesie-uitgaven in andere lidstaten. Een ander voorbeeld van de waarde van de EU voor lidstaten is de gezamenlijke aanpak van transnationale uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie en terrorisme. De som inkomsten minus afdrachten is dus te kort door de bocht.

Hoger budget gerechtvaardigd

In een presentatie aan journalisten zet de Commissie uiteen waarom de vele directe en indirecte voordelen van EU-lidmaatschap een verhoging van nationale bijdragen aan het nieuwe MFK rechtvaardigen, waar sommige lidstaten fel op tegen zijn. Ook wordt gesteld dat nieuwe prioriteiten, waaronder de kennisprogramma’s, meer aandacht verdienen. Bovendien zou het budget door economische groei en inflatie alleen al met meer dan 60% moeten stijgen. Hoewel Nederland in 2027 meer zou bijdragen dan nu – onder meer door het afschaffen van de korting voor rijke landen – blijft de voorgestelde Nederlandse bijdrage als percentage van het nationale bbp onder het Europees gemiddelde.

Context

De uitleg van de Commissie kan gezien worden als een oproep aan de lidstaten om vaart te zetten achter de MFK-onderhandelingen, zeker nu de Europese Raad van afgelopen oktober niet tot concrete voortgang heeft geleid. Wel komen de eerder voorgestelde verhogingen voor Horizon Europe en Erasmus+ in het geding. Het Finse voorzitterschap komt voorafgaande aan de volgende bijeenkomst van de Europese Raad met een nieuw voorstel om een doorbraak in de onderhandelingen te forceren.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: European Commission provides additional arguments in support of its proposal for the EU's next long-term budget
Presentatie Commissie: Technical briefing on EU's next long-term budget
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: Commissie: tijd voor beslissing MFK
Artikel Neth-ER: Nederland drijft zin door in MFK; meer geld voor landbouw
Artikel Neth-ER: EU budget 2021-2027 laat nog op zich wachten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer