Commissie vraagt om mee te denken over Interreg component 5

30 juli 2020

De Commissie vraagt om uw input voor de invulling van het nieuwe Interregional Innovative Investment-instrument. De zogenaamde Interreg component 5 is gericht op het opschalen van regionale innovatie-ecosystemen en biedt juist voor Nederland veel potentieel. Reageren kan tot en met 30 september 2020.

Thema’s, instrumenten, synergieën en blokkades

De Commissie vraagt het veld om mee te denken over de invulling van het nieuwe instrument Interregional Innovative Investment (I3). Deze zogenaamde Interreg component 5 moet veelbelovende interregionale innovatieprojecten helpen hun weg naar de markt te vinden. De consultatie vraagt onder meer naar mogelijke thematische focusgebieden, welke problemen men nu ondervindt, welke instrumenten nodig zijn en hoe component 5 zich verhoudt tot andere programma’s, waaronder Horizon Europe. Reageren kan tot en met 30 september 2020.

Context

Component 5 is een nieuw instrument binnen het Interreg-programma, dat de samenwerking tussen EU-grensregio’s vergroot en verbetert. De financiële middelen zijn bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en ngo’s. Interreg wordt bekostigd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting staat component 5 ter discussie. Neth-ER heeft voor het instrument gepleit, omdat juist de Nederlandse kennisintensieve regio’s van component 5 gebruik kunnen maken.

Meer informatie: 

Aankondiging Commissie: Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)
Consultatie Commissie: Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)
Artikel Neth-ER: Hoera! Interreg is 30 jaar oud, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: EARTO en Vanguard Initiative verwelkomen voorstellen voor het bevorderen van synergie
Artikel Neth-ER: Neth-ER: centrale rol voor onderwijs, onderzoek en innovatie in toekomstig cohesiebeleid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Regeringsleiders: kenniseconomie speerpunt in samenwerking met Afrika

De digitale kenniseconomie is volgens Europese regeringsleiders één van de speerpunten in de Europese samenwerking met Afrika. Dat bleek tijdens de Europese Raad van 15-16 oktober. Ook de Brexit...

Lees meer

Commissie schrijft innovatieagenda voor westelijke Balkan

Een nieuwe innovatieagenda voor de westelijke Balkan wil kennissamenwerking tussen de regio en de EU versterken. De agenda werd aangekondigd door de Europese Commissie als onderdeel van het Europese...

Lees meer

Welke landen mogen straks deelnemen aan Horizon Europe?

Mogen derde landen straks deelnemen aan Horizon Europe en onder welke voorwaarden? Met slechts drie maanden op de klok tot de start van het Kaderprogramma, is er nog steeds geen duidelijkheid over...

Lees meer

Nieuwe ERA streeft naar versterken onderzoekssystemen en -carrières

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) moet Europa vooruitbrengen op het pad van duurzaamheid, digitalisering en herstel na de coronacrisis. De nieuwe ERA, die in 2021 van start gaat, zal zich...

Lees meer