Commissie presenteert vijf toekomstscenario’s voor de EU

1 maart 2017

De Europese Commissie heeft een White Paper gepubliceerd met daarin vijf scenario’s over de toekomst van de EU. Hierin schetst de Commissie vijf mogelijkheden hoe de EU er in 2025 uit zou kunnen zien na de Brexit. Het uitgangspunt is dat de lidstaten verder zullen gaan als een unie.

Vijf scenario’s

De Europese Commissie heeft een White Paper gepubliceerd over de toekomst van de EU. Hierin worden vijf scenario’s beschreven die een aantal mogelijkheden voor de toekomst van de EU na de Brexit laten zien. Het eerste scenario van de Commissie gaat ervan uit dat de EU op dezelfde manier doorgaat als voorheen. Scenario twee laat een Europa zien dat zich voornamelijk focust op de interne markt. In scenario drie gaat de Commissie ervan uit dat landen die op bepaalde terreinen meer met elkaar willen samenwerken coalities gaan vormen, terwijl de overige landen daar niet aan mee doen. Scenario vier presenteert een toekomstbeeld waarin de EU minder gaat doen op gebieden die geen toegevoegde EU-waarde hebben, maar effectiever en sneller gaat werken op terreinen die dat wel hebben. In het laatste scenario gaan de lidstaten juist veel meer samenwerken door het delen van macht, hulpmiddelen en besluitvorming. De uiteindelijke intensiteit van Europese samenwerking kan ook consequenties hebben voor toekomstig Europees onderwijs- en onderzoeksbeleid. 

Context

De Commissie publiceert het White Paper naar aanleiding van de Rome-top in maart, waar de EU zowel haar 60-jarig verleden als haar toekomst met 27 lidstaten zal bespreken. Het White Paper is dan ook de start van een discussie over de toekomst van de EU. Ook zullen er reflection papers worden gepubliceerd waar Juncker tijdens zijn State of the Union-speech in september 2017 verder op in zal gaan. Deze papers zullen zich richten op thema’s als de sociale dimensie van Europa, het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie, globalisering, defensie en financiën. Verder zullen de Future of Europe Debates plaatsvinden in Europese steden en regio’s. In december 2017 zal de Europese Raad haar eerste conclusies trekken over de toekomst van de EU.

Meer informatie:
Publicatie Europese Commissie: White Paper on the Future of Europe

 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

Europese lidstaten willen klimaatneutraal Europa in 2050

De Europese regeringsleiders beloven Europa klimaatneutraal te maken voor 2050. Dit werd duidelijk tijdens de Europese Raad van 12 en 13 december. De Raad sluit zich hiermee aan bij de...

Lees meer

Blijvende deelname VK in Horizon 2020 en Erasmus+ in geval van no-deal Brexit

Het Europees Parlement heeft goedkeuring verleend om de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan Horizon 2020 en Erasmus+ te verlengen tot eind volgend jaar indien er geen Brexit-deal wordt gesloten...

Lees meer

EU budget 2021-2027 laat nog op zich wachten

De Europese Raad heeft nog geen besluit genomen over het EU budget van 2021-2027. Wel is er aan het Finse voorzitterschap om nieuw voorstel met cijfers gevraagd voor de volgende bijeenkomst in...

Lees meer