Commissie presenteert vijf toekomstscenario’s voor de EU

1 maart 2017

De Europese Commissie heeft een White Paper gepubliceerd met daarin vijf scenario’s over de toekomst van de EU. Hierin schetst de Commissie vijf mogelijkheden hoe de EU er in 2025 uit zou kunnen zien na de Brexit. Het uitgangspunt is dat de lidstaten verder zullen gaan als een unie.

Vijf scenario’s

De Europese Commissie heeft een White Paper gepubliceerd over de toekomst van de EU. Hierin worden vijf scenario’s beschreven die een aantal mogelijkheden voor de toekomst van de EU na de Brexit laten zien. Het eerste scenario van de Commissie gaat ervan uit dat de EU op dezelfde manier doorgaat als voorheen. Scenario twee laat een Europa zien dat zich voornamelijk focust op de interne markt. In scenario drie gaat de Commissie ervan uit dat landen die op bepaalde terreinen meer met elkaar willen samenwerken coalities gaan vormen, terwijl de overige landen daar niet aan mee doen. Scenario vier presenteert een toekomstbeeld waarin de EU minder gaat doen op gebieden die geen toegevoegde EU-waarde hebben, maar effectiever en sneller gaat werken op terreinen die dat wel hebben. In het laatste scenario gaan de lidstaten juist veel meer samenwerken door het delen van macht, hulpmiddelen en besluitvorming. De uiteindelijke intensiteit van Europese samenwerking kan ook consequenties hebben voor toekomstig Europees onderwijs- en onderzoeksbeleid. 

Context

De Commissie publiceert het White Paper naar aanleiding van de Rome-top in maart, waar de EU zowel haar 60-jarig verleden als haar toekomst met 27 lidstaten zal bespreken. Het White Paper is dan ook de start van een discussie over de toekomst van de EU. Ook zullen er reflection papers worden gepubliceerd waar Juncker tijdens zijn State of the Union-speech in september 2017 verder op in zal gaan. Deze papers zullen zich richten op thema’s als de sociale dimensie van Europa, het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie, globalisering, defensie en financiën. Verder zullen de Future of Europe Debates plaatsvinden in Europese steden en regio’s. In december 2017 zal de Europese Raad haar eerste conclusies trekken over de toekomst van de EU.

Meer informatie:
Publicatie Europese Commissie: White Paper on the Future of Europe

 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen

Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de...

Lees meer

De zes ambities van Von der Leyen

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht...

Lees meer

Op de agenda: mei

Welke richting zal Europa inslaan? En wie zullen de komende vijf jaar invulling geven aan het toekomstig EU-beleid? Deze vragen staan de komende maand centraal. De regeringsleiders en staatshoofden...

Lees meer

Opnieuw uitstel voor Brexit

De leiders van de EU-27 stemmen opnieuw in met uitstel voor Brexit. De uittreding van het VK zou nu uiterlijk plaats moeten vinden op 31 oktober, aldus de Europese Raad. Het is nog niet duidelijk...

Lees meer