Commissie presenteert nieuwe bio-economie strategie

16 oktober 2018

De Commissie heeft een nieuwe bio-economie strategie gepresenteerd, waarin onderzoek en innovatie (O&I) een hoofdrol spelen. De strategie is gepubliceerd om de uitdagingen voor bio-economie aan te pakken en bestaat uit drie actielijnen: het opschalen en versterken van de bio-gebaseerde sectoren, het snel inzetten van bio-economieën en het beschermen van ecosystemen.

Ontwikkeling bio-economie

De Europese Commissie heeft een nieuwe strategie voor de ontwikkeling van de bio-economie gepresenteerd. De strategie bestaat uit een actieplan om een duurzame en circulaire bio-economie te ontwikkelen. Ook moeten de ontwikkeling en opschaling van het duurzame gebruik van hernieuwbare bronnen verbeterd worden. Dit is niet alleen goed voor het milieu en duurzame ontwikkeling, maar ook voor de Europese samenleving in het algemeen en voor de economie, omdat het banen creëert. Volgens Carlos Moedas, Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie, zijn onderzoek en innovatie van groot belang om nieuwe manieren te ontwikkelen om afval en reststoffen om te zetten in hoogwaardige producten.

Drie actielijnen

In de strategie heeft de Commissie drie actielijnen opgesteld. Ten eerste wil zij bio-gebaseerde sectoren opschalen en versterken, door onder andere een nieuw thematisch investeringsplatform op te richten. Dit platform krijgt een budget van €100 miljoen, specifiek om private investeringen in duurzame oplossingen minder riskant te maken. De tweede actielijn is om snel bio-economieën in heel Europa in te zetten. Hiervoor worden er Living labs opgezet om innovaties te ontwikkelen en testen. De laatste actielijn is gericht op het beschermen van ecosystemen en het beter begrijpen van de ecologische limieten van de bio-economie, door onder andere gegevens te verzamelen via een Bioeconomy Knowledge Centre.

Context

Deze bio-economie strategie is een update van de bio-economie strategie uit 2012. Op 22 november 2018 organiseert de Commissie een conferentie om deze strategie met stakeholders te bespreken, en in 2019 publiceert de Commissie veertien concrete maatregelen om de strategie te implementeren. Onderzoek naar de bio-economie wordt momenteel al gefinancierd uit Horizon 2020, hier is een budget van €3,85 miljard voor. Voor Horizon Europe heeft de Commissie voorgesteld om €10 miljard toe te wijzen aan onderzoek naar 'voedsel en natuurlijke bronnen', waar de bio-economie onder valt.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment
Persbericht Europese Commissie: A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe
Nieuwsbericht ERA portal Austria: EC presents new bioeconomy strategy
Publicatie Europese Commissie: Staat van de Unie 2018, intentieverklaring
Evenement Europese Commissie: Sustainable and circular Bioeconomy, the European way 
Artikel Neth-ER: EC: 10 miljard van Horizon Europe budget naar landbouw
Artikel Neth-ER: Welke prioriteiten voor het toekomstige Europese O&I beleid? 
Artikel Neth-ER: Bio-economie heeft de toekomst
Artikel Neth-ER: Nederland voortrekker Europese bio-economie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking

Europese burgers zouden in de toekomst nauwer moeten worden betrokken bij wetenschap. Dit staat in een rapport dat is opgesteld door de Research, Innovation and Science Expert Group. De groep...

Lees meer