Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I

15 mei 2018

Er zijn concrete stappen nodig van de EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat Europa wereldleider wordt op gebied van onderzoek en innovatie (O&I). Dat stelt de Europese Commissie in een Mededeling over de hernieuwde agenda voor O&I, gepresenteerd in de aanloop van een informeel diner van de EU-regeringsleiders op 16 mei waar wordt gesproken over O&I en digitalisering. Ook presenteerde de Commissie een Mededeling over de voltooiing van de Digital Single Market.

Europa als leider in O&I

De EU-lidstaten moeten concrete stappen maken om ervoor te zorgen dat Europa wereldleider wordt op gebied van onderzoek en innovatie (O&I). Dit stelt de Europese Commissie in haar Mededeling ‘A renewed European Agenda for Research and Innovation’, gepresenteerd in de aanloop van een informeel diner van de EU-regeringsleiders over O&I en digitalisering op 16 mei in Sofia. Het is hierbij van belang dat de lidstaten snel akkoord gaan met het voorstel voor het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) en daarmee ook het voorgestelde bedrag van bijna 100 miljard voor O&I. Daarnaast moeten lidstaten ervoor zorgen dat er genoeg nationale investeringen worden gedaan op het gebied van O&I. Lidstaten dienen niet alleen het doel van 3% van het bnp aan publieke investeringen in O&I te behalen, maar ook private investeringen verder te stimuleren.

Innovatie-vriendelijke wetgeving en investeringen

Volgens de Commissie moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zowel wetgeving als investeringen innovatie-vriendelijk zijn. Zo stelt de Commissie voor om toekomstbestendige Europese- en nationale wetgevingskaders op te stellen door het toepassen van het innovatieprincipe. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving de impact op innovatie moet worden bekeken. Ook worden maatregelen voorgesteld zoals het uitbreiden van het VentureEU-initiatief en het versimpelen van de wetgeving rondom staatssteun waardoor bijvoorbeeld verschillende EU-fondsen beter gecombineerd kunnen worden.

Andere aanbevelingen

Verder nodigt de Commissie de regeringsleiders uit om de discussie aan te gaan over eerder aangekondigde initiatieven, zoals de European Innovation Council (EIC), waarvan de pilot nu bezig is, en de missies in Horizon Europe. Ook moeten er synergieën gecreëerd worden met de Structuurfondsen voor het versterken van de innovatiecapaciteit van regio’s. Tot slot pleit de Commissie voor meer Open Science. Hiervoor moet een Open Science-label opgezet worden die de modernisering van universiteiten en onderzoeksorganisaties aangemoedigd.

Voltooiing van de Digital Single Market

De Commissie heeft ook een Mededeling ‘Completing a trusted Digital Single Market for all’ gepubliceerd. Dit onderwerp staat eveneens op de agenda van het informele diner van regeringsleiders. In deze Mededeling worden de regeringsleiders onder andere uitgenodigd om in discussie te gaan over het mobiliseren van investeringen voor digitalisering, waaronder kunstmatige intelligentie en 5G. Ook wordt de regeringsleiders gevraagd hun input te geven rondom de regeling over het vrij verkeer van niet-persoonlijke data en het leren van digitale vaardigheden die nodig zijn in de toekomst.

Context

Op 16 mei staat er een informeel diner van de Europese regeringsleiders gepland in Sofia. Dit diner gaat vooraf aan de Balkan-top, dat de dag erna begint. Het diner vindt plaats in de opmaat naar het voorstel van het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe, en het debat over het MFK voor de periode 2021-2027, waarover de EU-lidstaten unaniem tot een akkoord moeten komen. Op 28 en 29 juni zullen O&I en digitalisering worden besproken tijdens de Europese Raad.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: A renewed European Agenda for Research and Innovation
Publicatie Europese Commissie: Completing a trusted Digital Single Market for all
Persbericht Europese Commissie: EU Leaders’ meeting in Sofia
Persbericht Europese Commissie: A renewed agenda for Research and Innovation: Europe’s chance to shape the future
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: EU-landen beloven meer samen te werken op digitalisering
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig
Artikel Neth-ER: HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

De uitgaven in de onderzoeks- en ontwikkelingssector (O&O) door Europese lidstaten zijn het afgelopen jaar met 0,03% gestegen. Dit blijkt uit de eerste bevindingen van een onderzoek van Eurostat...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Adviesgroep EC: omscholing is een collectieve verantwoordelijkheid

Het is een collectieve verantwoordelijkheid van de maatschappij om te zorgen voor de omscholing van werknemers die getroffen zijn door de automatisering. Dit blijkt uit de opinie Future of Work,...

Lees meer

EC richt Competence Centre voor tech-transfers op

Een Competence Centre for Technology Transfers is opgericht door de Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het Centre for Technology Transfers zal dienen als het primaire...

Lees meer