Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I

15 mei 2018

Er zijn concrete stappen nodig van de EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat Europa wereldleider wordt op gebied van onderzoek en innovatie (O&I). Dat stelt de Europese Commissie in een Mededeling over de hernieuwde agenda voor O&I, gepresenteerd in de aanloop van een informeel diner van de EU-regeringsleiders op 16 mei waar wordt gesproken over O&I en digitalisering. Ook presenteerde de Commissie een Mededeling over de voltooiing van de Digital Single Market.

Europa als leider in O&I

De EU-lidstaten moeten concrete stappen maken om ervoor te zorgen dat Europa wereldleider wordt op gebied van onderzoek en innovatie (O&I). Dit stelt de Europese Commissie in haar Mededeling ‘A renewed European Agenda for Research and Innovation’, gepresenteerd in de aanloop van een informeel diner van de EU-regeringsleiders over O&I en digitalisering op 16 mei in Sofia. Het is hierbij van belang dat de lidstaten snel akkoord gaan met het voorstel voor het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) en daarmee ook het voorgestelde bedrag van bijna 100 miljard voor O&I. Daarnaast moeten lidstaten ervoor zorgen dat er genoeg nationale investeringen worden gedaan op het gebied van O&I. Lidstaten dienen niet alleen het doel van 3% van het bnp aan publieke investeringen in O&I te behalen, maar ook private investeringen verder te stimuleren.

Innovatie-vriendelijke wetgeving en investeringen

Volgens de Commissie moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zowel wetgeving als investeringen innovatie-vriendelijk zijn. Zo stelt de Commissie voor om toekomstbestendige Europese- en nationale wetgevingskaders op te stellen door het toepassen van het innovatieprincipe. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving de impact op innovatie moet worden bekeken. Ook worden maatregelen voorgesteld zoals het uitbreiden van het VentureEU-initiatief en het versimpelen van de wetgeving rondom staatssteun waardoor bijvoorbeeld verschillende EU-fondsen beter gecombineerd kunnen worden.

Andere aanbevelingen

Verder nodigt de Commissie de regeringsleiders uit om de discussie aan te gaan over eerder aangekondigde initiatieven, zoals de European Innovation Council (EIC), waarvan de pilot nu bezig is, en de missies in Horizon Europe. Ook moeten er synergieën gecreëerd worden met de Structuurfondsen voor het versterken van de innovatiecapaciteit van regio’s. Tot slot pleit de Commissie voor meer Open Science. Hiervoor moet een Open Science-label opgezet worden die de modernisering van universiteiten en onderzoeksorganisaties aangemoedigd.

Voltooiing van de Digital Single Market

De Commissie heeft ook een Mededeling ‘Completing a trusted Digital Single Market for all’ gepubliceerd. Dit onderwerp staat eveneens op de agenda van het informele diner van regeringsleiders. In deze Mededeling worden de regeringsleiders onder andere uitgenodigd om in discussie te gaan over het mobiliseren van investeringen voor digitalisering, waaronder kunstmatige intelligentie en 5G. Ook wordt de regeringsleiders gevraagd hun input te geven rondom de regeling over het vrij verkeer van niet-persoonlijke data en het leren van digitale vaardigheden die nodig zijn in de toekomst.

Context

Op 16 mei staat er een informeel diner van de Europese regeringsleiders gepland in Sofia. Dit diner gaat vooraf aan de Balkan-top, dat de dag erna begint. Het diner vindt plaats in de opmaat naar het voorstel van het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe, en het debat over het MFK voor de periode 2021-2027, waarover de EU-lidstaten unaniem tot een akkoord moeten komen. Op 28 en 29 juni zullen O&I en digitalisering worden besproken tijdens de Europese Raad.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: A renewed European Agenda for Research and Innovation
Publicatie Europese Commissie: Completing a trusted Digital Single Market for all
Persbericht Europese Commissie: EU Leaders’ meeting in Sofia
Persbericht Europese Commissie: A renewed agenda for Research and Innovation: Europe’s chance to shape the future
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: EU-landen beloven meer samen te werken op digitalisering
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig
Artikel Neth-ER: HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met...

Lees meer

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider

De EU presteert steeds beter op het gebied van innovatie. Dit blijkt uit het nieuwe European Innovation Scoreboard. Net als de voorgaande jaren eindigt Nederland op de vierde plek in het rijtje van...

Lees meer