Commissie op 1 december van start met nieuwe naam kennisportfolio

27 november 2019

De nieuwe Commissie onder aanvoering van Ursula Von der Leyen is goedgekeurd door het Europees Parlement, waardoor op 1 december van start kan worden gegaan. Tijdens haar speech maakte Von der Leyen bekend dat de naam van het portfolio van commissaris Mariya Gabriel, waarin de kennisthema’s zijn gegroepeerd, wordt aangepast. Zoals eerder al bekend zijn het klimaat en digitalisering de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe Commissie.

Commissie goedgekeurd, nieuwe naam kennisportfolio

De nieuwe Commissie van aanstaand voorzitter Ursula Von der Leyen is goedgekeurd door het Europees Parlement. 461 Europarlementariërs stemden voor, terwijl er 157 tegen stemden en er 89 onthoudingen van stemming waren. Dit betekent dat de nieuwe Commissie op 1 december van start kan gaan, nadat er eerder een kleine vertraging was van een maand. In haar begeleidende speech maakte Von der Leyen bekend dat de naam van het kennisportfolio van commissaris Mariya Gabriel verandert van Innovation and Youth naar Research, Innovation, Education, Culture & Youth. Hiermee komt de aanstaand Commissievoorzitter tegemoet aan een nadrukkelijke oproep van het kennisveld om de naam van het portfolio beter te laten aansluiten op de dossiers die er onder vallen. Gabriel liet al blijken blij te zijn met de naamswijziging. Eerder werd de titel van het portfolio van Nicolas Schmit, verantwoordelijk voor vaardigheden, ook al veranderd van Jobs naar Jobs and Social Rights.

Klimaat en digitalisering topprioriteiten 

Zoals eerder al duidelijk werd zullen het klimaat en digitalisering de belangrijkste prioriteiten zijn in de nieuwe Commissie. Samen moeten beide uitdagingen het Europees concurrentievermogen stimuleren en het innovatiepotentieel aanwakkeren. Von der Leyen benadrukt dat er enorme investeringen nodig zijn in innovatie, onderzoek, infrastructuur en vaardigheden om de European Green Deal, waarin het klimaatbeleid wordt gegoten, vorm te geven. Wat betreft digitalisering heeft Von der Leyen duidelijke doelen voor ogen: zo moet er focus liggen op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in Europa, het toekomstbestendig maken van infrastructuur en het mogelijk maken van data-gedreven innovatie. Daarnaast wordt het versterken van systemen omtrent cybersecurity genoemd als speerpunt.

Context

De goedkeuring van de nieuwe Commissie volgt op de hoorzittingen en goedkeuringen van alle aanstaande commissarissen door het Parlement, waarin zij beloftes deden voor hun ambsperiode. De Europese Raad moet de Commissie nu formeel benoemen. Als enige lidstaat heeft het Verenigd Koninkrijk in verband met de aanstaande Brexit geen commissaris afgevaardigd, waardoor de Commissie een inbreukprocedure is begonnen. Von der Leyen is de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter en in haar college van commissarissen zitten meer vrouwen dan ooit: 11. Het streven is om aan het eind van haar mandaat gendergelijkheid op alle managementniveaus van de Commissie te bewerkstelligen.

Meer informatie: 

Persbericht Parlement: Parliament elects the von der Leyen Commission
Persbericht Commissie: Approval of the European Commission 2019-2024
Speech Von der Leyen: Speech in the European Parliament plenary session: Ursula von der Leyen - President-elect of the European Commission
Tweet Mariya Gabriel: Tweet
Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Titel portfolio Schmit verandert, Gabriel niet
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: Reacties op voorstel nieuw portfolio Europese Commissie
Artikel Neth-ER: Start nieuwe Commissie één maand uitgesteld
Artikel Neth-ER: Wat beloofden de kandidaat-commissarissen aan het Parlement?

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeen Cristian Buşoi nieuwe voorzitter Parlementscommissie ITRE

De Roemeen Cristian Buşoi wordt de nieuwe voorzitter van de Parlementscommissie ITRE, nadat zijn voorganger Adina-Ioana Vălean Eurocommissaris voor Transport is geworden. ITRE houdt zich onder meer...

Lees meer

EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en...

Lees meer

Nederlandse mkb-beleid doet het goed op innovatie

Er wordt veel aandacht geschonken aan innovatie en digitalisering in het Nederlandse mkb-beleid. Zo blijkt uit het jaarlijkse SME Performance Review van de Commissie, waarin dit jaar de focus is...

Lees meer

Verbeteringen nodig om impact innovatieprincipe te vergroten

Het innovatieprincipe, dat als doel heeft om EU-wetgeving innovatie-vriendelijk te maken, functioneert nog niet optimaal. Dit komt omdat het principe nog te weinig bekend is en er tot op heden geen...

Lees meer