Commissie ontvouwt plannen voor EIT

1 december 2011
Als het aan de Europese Commissie ligt krijgt het EIT binnen Horizon 2020 een budget mee van 2,8 miljard euro. Dit bedrag geldt voor de periode van 2014 tot 2020. In het voorstel van de EC voor de Strategic Innovation Agenda van het EIT wordt duidelijk dat Europa inzet op een versterking van de drie lopende Knowledge and Innovation Communities (KICs) en een uitbreiding van het aantal naar negen KICs in 2018. De prioriteiten van het EIT zouden volgens de EC de komende jaren moeten liggen bij effectiever bestuur, een verhoging van het budget en nadrukkelijk aandacht voor kennisverspreiding.

 

Van start EIT tot Horizon 2020.
Het European Institute of Innovation and Technology dat samenwerking in onderwijs, onderzoek en innovatie stimuleert en ondersteunt, is op 11 maart 2008 in het leven geroepen. De eerste drie KICs, waarin de samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven wordt vorm gegeven, zijn gelanceerd in juni 2010. De huidige KICs richten zich op klimaatverandering (Climate-KIC), nieuwe ICT (KIC ICT Labs) en duurzame energie (KIC InnoEnergy). In juni 2011 heeft het bestuur van het EIT een eerste voorstel gedaan voor de Strategic Innovation Agenda (SIA). In deze SIA schetst het EIT de strategische visie en de rol van het EIT in het Europese innovatielandschap na 2013.

Nu heeft de Europese Commissie in een mededeling haar voorstel voor een strategische agenda van het EIT uit de doeken gedaan. De activiteiten van het EIT zullen moeten aansluiten op de prioriteiten van Horizon 2020. Het EIT zal binnen Horizon 2020 een belangrijke rol spelen in de integratie van de kennisdriehoek. Dit door de verbindingsfunctie van het instituut tussen excellent onderzoek, onderwijs en innovatie.  

KIC-waves
Om tot nog meer en betere samenwerking te komen tussen de werelden van de academici en ondernemers enerzijds en onderzoek en innovatie anderzijds, wil de Commissie de huidige KICs versterken en het aantal KICs uitbreiden. De nieuwe KICs zullen in twee waves gelanceerd worden. De second wave KICs zullen in 2014 van start moeten gaan. Dit zullen naar verwachting de volgende KICs zijn:     

  • Innovation for healthy living and active ageing: improving the quality of life and well-being of citizens of all ages; ·        
  • Food4future: sustainable food supply chain from, farm to fork;·        
  • Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution

In 2018 zullen de KICs uit de third wave van start kunnen gaan. De onderwerpen waar de Commissie nu aan denkt:·        

  • Added-value manufacturing: developing more competitive, sustainable and environmentally-friendly manufacturing processes;·        
  • Smart secure societies: addressing Europe's security gaps through the development and deployment of innovative ICT solutions;·        
  • Urban mobility: delivering a greener, more inclusive, safer and smarter urban mobility system. 

De keuze voor deze thema’s is gemaakt op basis van het voorstel van de raad van bestuur van het EIT en de resultaten van de open consultatie die zomer 2011 plaatsvond. De KICs moeten volgens de Commissie aansluiten bij de grote uitdagingen waar Europa voor staat (societal challenges) en de prioriteiten van Horizon 2020. Daarnaast moeten ze alleen opgezet worden binnen gebieden waar duidelijk potentie aanwezig is voor innovatie en al excellente wetenschap bestaat waarop verder gebouwd kan worden. Het mag duidelijk zijn dat de selectie van thema’s voor toekomstige KICs is gebaseerd op een inschatting van waaraan Europa behoefte heeft. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en behoeften zouden de onderwerpen aangepast kunnen worden.  

Prioriteiten
De prioriteiten binnen het EIT in de periode vanaf 2014 moeten volgens het voorstel van de Europese Commissie vooral liggen bij een effectiever bestuur, een verhoging van het budget en kennisdeling. Daarnaast moeten de resultaten en de toegevoegde waarde van het EIT aan de Europese burger duidelijk worden. Dit geldt ook voor de synergie van het EIT met andere Europese initiatieven. Om tot een effectief bestuur te komen stelt de Commissie een nieuwe en versimpelde bestuursaanpak voor. Ten eerste zet de Commissie in op prestatiegerichte monitoring en evaluatie van de KICs. Om dit te realiseren zal een nieuw systeem moeten worden ontwikkeld. Verder zal er gezorgd moeten worden voor een goede balans tussen samenwerking en competitie van de KICs.

Aan de ene kant moeten de KICs meer kennis uitwisselen en samenwerken binnen gezamenlijke activiteiten (optimaal gebruik van de interne en externe expertise) om te komen tot meer synergie. Daarnaast moeten ze ook gestimuleerd worden tot competitie zodat ze gefocust blijven op het bereiken van maximale resultaten en invloed. Het EIT zou volgens het voorstel moeten zorgen voor een nadrukkelijke verspreiding van de opgebouwde kennis. Verder wil de EC dat toptalent van buiten de KICs meer betrokken wordt bij de activiteiten van de KICs via een ‘EIT fellows scheme’ en wil ze een alumninetwerk opzetten. Tot slot zou er een website moeten worden ontwikkeld dat als platform kan dienen voor kennisdeling en netwerken.   

Budget
Om de huidige KICs te kunnen versterken en nieuwe communities te ontwikkelen is een flinke stijging van het budget nodig. De Commissie stelt een bedrag van 2,8 miljard beschikbaar voor het EIT in de periode 2014-2020. Het EIT draagt voor maximaal 25% bij aan het budget van een KIC, net als in het huidige systeem. De KICs blijven dus verplicht om 75% van de inkomsten uit bronnen buiten het EIT te halen.

Lobby
De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement zullen in 2012 de EIT-wetgeving parallel behandelen aan die van Horizon 2020. Het komende jaar zal daarom een belangrijke periode zijn voor de onderhandelingen over Horizon 2020 en het EIT en biedt ongetwijfeld goede kansen voor kennisinstellingen en andere organisaties om hun belangen te formuleren en het EP en de Raad voor hun plannen te winnen.   

door Jorien Kuipers en Fried Kramer    

Meer informatie:
Besluit: Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation andTechnology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe
Verordening: Regulation establishing the European Institute of Innovation and Technology
Website: EIT
Artikel: Resultaten consultatie: EIT geniet brede steun

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tweede editie Horizon Impact Award geopend

De inschrijvingen voor de Horizon Impact Award 2020 zijn geopend. Met deze prijs honoreert de Commissie onderzoeksprojecten uit Horizon 2020 en FP7 projecten die een grote maatschappelijke bijdrage...

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer

MSCA: 378 miljoen voor 2.500 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt in 2020 2.500 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships en COFUND acties. In totaal wordt 387 miljoen euro uitgereikt; een toename van 32...

Lees meer

Vaste Europese Holocaust onderzoeksfaciliteit van start

Het European Holocaust Research Infrastructure slaat de handen ineen om een permanente Europese faciliteit voor Holocauststudies op te richten. Dit werd bekendgemaakt op de Internationale...

Lees meer